Cwt Bach

Abergele, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Stiwdio hardd gyda twb poeth preifat, yn cynnig gwyliau delfrydol i gyplau yng nghefn gwlad heddychlon Gogledd Cymru.

You can book this property from:

 • £416 per week
 • £59 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Stiwdio hardd gyda twb poeth preifat, yn cynnig gwyliau delfrydol i gyplau yng nghefn gwlad heddychlon Gogledd Cymru. Gyda'i ddecor gwledig, mae'r cyn-ysgubor hon yn rhoi teimlad o fwthyn bugail ar y tu mewn ond gyda waliau cerrig solet ar y tu allan. Mae'n leoliad delfrydol i ymlacio tra'n darganfod Gogledd Cymru gyda'i holl anturiaethau, o'r arfordir (5 milltir) ac Eryri, i drefi marchnad, Zip World ac Aventure Parc Snowdonia. 

Os hoffech ddod â teulu neu ffrindiau gyda chi, mae yma hefyd fwthyn arall i 4 ar y safle, sydd newydd ei adnewyddu gyda'i ardd a thwb poeth preifat.

Llawr Gwaelod

Stiwdio ar gynllun agored yn cynnig llety clyd i gyplau, gyda thrawstiau a drysau derw.

Cegin - unedau llwyd gydag wyneb gweithio pren. Yn cynnwys popty sengl a hob, oergell/rhewgell, tegell a thostiwr. Peiriant golchi mewn adeilad arwahân ar y safle.

Ardal fwyta - bwrdd a chadeiriau i 2.

Lolfa - soffa i 2 o flaen teledu Smart ar y wal.

Ardal cysgu - gwely maint king gyda chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - yn cynnwys cawod wlaw, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gardd wyllt gaeedig gyda choed ffrwythau yn y cefn, mynediad drwy stepiau wrth ochr y llety. Mae'r ardd yn cynnwys patio gyda twb poeth preifat a bwrdd i 2. Golygfeydd pellgyrhaeddol tuag at y mynyddoedd ar y gorwel. 

Mae'r patio yn ffrynt y ty yn berffaith ar gyfer paned yn y bore. Golygfeydd o gefn gwlad a bywyd gwyllt. Barbaciw ar gael. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys sgons/cacennau cri, yn ogystal â the, coffi, siwgwr a llaeth 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Wi-fi yn gynwysedig
 • Mynediad fyny/lawr 3 step (dim rheilen llaw) i'r patio a'r drws ffrynt
 • Mae'r eitemau canlynol hefyd ar gael: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn     
 • Parcio ar gyfer 2 car

Location