Gwel Enlli

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd panoramig dros Ynys Enlli a Bae Aberdaron, a drosodd i fynyddoedd Eryri ar y gorwel.

You can book this property from:

 • £530 per week
 • £76 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch olygfeydd panoramig dros Ynys Enlli a Bae Aberdaron, a drosodd i fynyddoedd Eryri ar y gorwel. Mae Gwel Enlli newydd ei adnewyddu ac wedi ei leoli ar y pwynt mwyaf gorllewinol ym Mhenryn Llyn, yn agos i Uwchmynydd, Mynydd Mawr, Llwybr Arfordirol Cymru a Phorth Meudwy - y man gadael ar gyfer tripiau cwch i Ynys Enlli. O fewn pellter cerdded i gaffi tymhorol, tra fod pentref hyfryd Aberdaron ond milltir a hanner i ffwrdd, gyda'i draeth euraidd, caffis, tafarndai a becws to gwellt. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw - ystafell agored gyda digon o olau naturiol drwy'r ffenestri sy'n fframio golygfeydd anhygoel dros y môr i Ynys Enlli.

Cegin/Ardal fwyta - cegin fodern gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell/rhewgell, hob a popty NEFF, meicrodon, peiriannau golchi llestri a golchi/sychu dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau i bedwar.

Lolfa - dwy soffa gyfforddus, bwrdd coffi a theledu.

Cyntedd/Ystafell haul - ystafell hyfryd i ymlacio gyda bwrdd a chadeiriau i fwynhau'r golygfeydd panoramig.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda teledu, cypyrddau dillad a golygfeydd.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda teledu, storfa a golygfeydd.

Ystafell ymolchi - baddon gyda cawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Gardd fawr gyda dau fwrdd picnic a golygfeydd panoramig. Mae'r ardd yn gaeedig ac yn berffaith ar gyfer plant ac anifeiliaid.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, a chacennau/bisgedi
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a giât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Croesewir un ci 
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Digon o le parcio

Location