Bwthyn Aberdaron

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn croesawgar wedi ei leoli ar fferm arfordirol ar Benrhyn Llyn, mewn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

You can book this property from:

 • £592 per week
 • £85 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau eang hwn yn Aberdaron wedi ei leoli ar fferm arfordirol, ar bwynt mwyaf gorllewinol yr hyfryd Benrhyn Llyn. Mae ei ardal fyw fawr gyda stôf llosgi coed croesawgar yn golygu ei fod y lle delfrydol i ymlacio yng nghanol tirlun hyfryd, ac mae’r llety hwn hefyd yn caniatáu anifeiliaid. Darganfyddwch draethau cuddiedig a golygfeydd anhygoel ar hyd y Llwybr Arfordirol cyfagos, ewch ar gwch i Ynys gysegredig Enlli neu mwynhewch ychydig o go-cartio a bowlio deg ym Mharc Glasfryn. Mae’r ardal hwn wedi ei nodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n cynnig profiadau lu a fydd yn gwneud i chi ysu i gael dychwelyd am fwy.

Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta / ystafell fyw ar gynllwyn agored gyda stôf losgi coed mawr a chroesawgar.

Mae’r gegin yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch – peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, popty trydanol, micro-don a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau i hyd at 6 gwestai. Mae’r ardal fyw eang hefyd yn cynnwys soffa cornel fawr ledr, soffa gyda lle i 3, a theledu a chwaraewr DVD, chwaraewr CD a Nintendo Wii.

Ystafell wely 1 - ystafell gyda gwely maint king gyda chypyrddau dillad, cypyrddau bach wrth y gwely, lampau a chadair. Teledu Smart.

Ystafell wely 2 - ystafell aros gyda gwely maint king gyda chypyrddau dillad, cypyrddau bach wrth y gwely, lampau a chadair. Teledu Smart.

Ystafell wely 3 - ystafell gyda dau wely sengl, cypyrddau dillad, cypyrddau bach wrth y gwely, lampau a chadair. Teledu Smart.

Ystafell ymolchi 1 - gyda chawod, toiled, basn ymolchi, drych a phwynt eillio.

Ystafell ymolchi 2 - gydag uned cawod, toiled a basn.

Ystafell gotiau gyda thoiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Mae’r ardd amgaeedig yn y cefn yn cynnig ardal ddiogel i blant / ci anwes chwarae. Mae yna laswellt ac ardal batio gyda dodrefn a set barbeciw golosg.

Teras amgaeedig wedi ei godi yn y tu blaen gyda mainc bren.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt yn cael eu darparu.
 • Gwres trydan a thrydan wedi ei gynnwys. Logiau am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’r llieiniau eich hun ar gyfer y cot.
 • WIFI ar gael.
 • Mae’r bwthyn hwn yn Aberdaron yn croesawu dau gi sy’n ymddwyn yn dda.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn.
 • Digon o lefydd parcio preifat.
 • Mae Asda a Tesco yn trosgludo bwyd i'r bwthyn.

Location

This Aberdaron holiday cottage is located just a stone’s throw away from the farm yard in a peaceful setting on the Llyn Peninsula. It adjoins the owners farmhouse but gardens are setup so that it has a private garden area. It is just 20 meters from the coastal path which offers spectacular views of Ynys Enlli (Bardsey Island) and along the Peninsula towards Snowdonia. Ynys Enlli, a former site of religious pilgrimage is now a National Nature Reserve that can be visited by boat from Porth Meudwy, just 2 miles from your cottage.

A 2 mile journey along a quiet country lane brings you to the beautiful, coastal village of Aberdaron. This is the most western village on the tip of the Llyn Peninsula where you will find a lovely sandy beach, two excellent pubs with restaurants, cafes, a village Bakery where you can get fresh bread every morning, Spar shop, newsagents and a Beach shop.

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty where the Welsh language and way of life still flourish. It is renowned for its beautiful beaches, water sport and delightful coastal villages. With 84 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place for a walking holiday.

Another experience not to be missed during your stay at this Aberdaron holiday cottage is a visit to Porthoer (Whistling Sands) – a beautiful beach where the sand does actually whistle under your feet. Also recommended are visits to the historical Plas yn Rhiw manor house (6 miles), Felin Uchaf Educational Centre (5 miles) and the numerous castles, including Cricieth (26 miles) and Caernarfon (35 miles). For family days out, Glasfryn Parc is a must with its go-karting, ten-pin bowling, archery etc, along with the Ffestiniog Railway, the Italian village of Portmeirion, Greenwood Forest Park and the National Slate Museum at Llanberis.

Beaches

Whistling Sands (Porthoer) – 1.5 miles

Aberdaron Beach - glorious sandy beach backed by this picturesque village. 2 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula

Cycling

Cycle hire available on site and plenty of scenic country lanes to explore. £10 per bike per half day / £15 for a full day (payable to owner).

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.1 mile from Bwthyn Aberdaron holiday cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 18 miles from cottage.

Fishing

Guests can go sea fishing off the rocks, 300 meters from the cottage. Please bring your own fishing equipment.

Llyn Lakes - 2 beautifully landscaped lakes stocked with carp and tench. 4.5 miles

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 12 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 13 miles

Find out more about Watersports on the Llyn Peninsula.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 12 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 13 miles

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 9.5 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 13.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 14 miles

Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula