Bwthyn Aberdaron

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn croesawgar wedi ei leoli ar fferm arfordirol ar Benrhyn Llyn, mewn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

You can book this property from:

 • £502 per week
 • £72 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau eang hwn yn Aberdaron wedi ei leoli ar fferm arfordirol, ar bwynt mwyaf gorllewinol yr hyfryd Benrhyn Llyn. Mae ei ardal fyw fawr gyda stôf llosgi coed croesawgar yn golygu ei fod y lle delfrydol i ymlacio yng nghanol tirlun hyfryd, ac mae’r llety hwn hefyd yn caniatáu anifeiliaid. Darganfyddwch draethau cuddiedig a golygfeydd anhygoel ar hyd y Llwybr Arfordirol cyfagos, ewch ar gwch i Ynys gysegredig Enlli neu mwynhewch ychydig o go-cartio a bowlio deg ym Mharc Glasfryn. Mae’r ardal hwn wedi ei nodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n cynnig profiadau lu a fydd yn gwneud i chi ysu i gael dychwelyd am fwy.

Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta / ystafell fyw ar gynllwyn agored gyda stôf losgi coed mawr a chroesawgar.

Mae’r gegin yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch – peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, popty trydanol, micro-don a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau i hyd at 6 gwestai. Mae’r ardal fyw eang hefyd yn cynnwys soffa cornel fawr ledr, soffa gyda lle i 3, a theledu a chwaraewr DVD, chwaraewr CD a Nintendo Wii.

Ystafell wely 1 - ystafell gyda gwely maint king gyda chypyrddau dillad, cypyrddau bach wrth y gwely, lampau a chadair. Teledu Smart.

Ystafell wely 2 - ystafell aros gyda gwely maint king gyda chypyrddau dillad, cypyrddau bach wrth y gwely, lampau a chadair. Teledu Smart.

Ystafell wely 3 - ystafell gyda dau wely sengl, cypyrddau dillad, cypyrddau bach wrth y gwely, lampau a chadair. Teledu Smart.

Ystafell ymolchi 1 - gyda chawod, toiled, basn ymolchi, drych a phwynt eillio.

Ystafell ymolchi 2 - gydag uned cawod, toiled a basn.

Ystafell gotiau gyda thoiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Mae’r ardd amgaeedig yn y cefn yn cynnig ardal ddiogel i blant / ci anwes chwarae. Mae yna laswellt ac ardal batio gyda dodrefn a set barbeciw golosg.

Teras amgaeedig wedi ei godi yn y tu blaen gyda mainc bren.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt yn cael eu darparu.
 • Gwres trydan a thrydan wedi ei gynnwys. Logiau am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’r llieiniau eich hun ar gyfer y cot.
 • WIFI ar gael.
 • Mae’r bwthyn hwn yn Aberdaron yn croesawu dau gi sy’n ymddwyn yn dda.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn.
 • Digon o lefydd parcio preifat.
 • Mae Asda a Tesco yn trosgludo bwyd i'r bwthyn.

Location