Melin Llyn

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn ar ei ben ei hun i 10 o bobl gyda stôf llosgi coed – lle mawr, cartrefol sy’n berffaith i bobl ddod at ei gilydd. O’r llety prydferth hwn, mae Pen Llŷn yn disgwyl amdanoch – ewch i ddarganfod…

You can book this property from:

 • £998 per week
 • £143 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Melin Llŷn yn fwthyn gwyliau mawr a moethus. Gyda’i hystafelloedd chwaethus, cyfoes a’i dodrefn hyfryd, mae’r hen felin ddŵr hon yn berffaith i ddod â’r teulu neu’ch ffrindiau ynghyd. Mae Melin Llŷn wedi’i lleoli yng nghanol Pen Llŷn, o fewn ei gardd amgaeedig ei hun mewn lleoliad tawel. O’r llety arbennig hwn, mae traethau tywod hir euraidd Pen Llŷn o fewn ychydig o filltiroedd.

Llawr Gwaelod

Cegin – Cegin bwrpasol o dderw wedi’i pheintio, gydag arwyneb gwenithfaen, sinc Belfast a theledu. Mae’n cynnwys peiriant golchi llestri integredig NEFF, ffwrn ddwbl a hob trydan, oergell/rhewgell, microdon, tostiwr Dualit a thegell. Mae’r ynys wedi’i wneud o sinc a marmor gyda chadeiriau cyfoes o sinc.

Lolfa – Ystafell fawr gyda stôf llosgi coed groesawgar, soffa ledr Eidalaidd, soffa felfed wyrdd-las, cadair ledr goch gyfoes a chadair ledr gyfforddus melyn tywyll. Clustogau a blancedi moethus. Bwrdd coffi wedi’i wneud o gert Indiaidd gwreiddiol, a bwrdd pwrpasol derw mawr gyda 10 cadair dderw. Gwnaed yr holl lenni a’r bleinds â llaw. Seld steil Tsieineaidd a goleuadau cyfoes. System sain GPO ‘retro’. Teledu mawr gyda chwaraewr DVD a chlustogau llawr moethus.

Cyntedd – Mainc fodern a nenfwd uchel.

Ystafell gawod – Ystafell gawod llawr gwaelod fodern, wledig gyda thŷ bach a chawod.

Prif ystafell wely – Gwely moethus mawr iawn gydag ystafell gawod en-suite. Drych lledr, stôl bwrpasol a wnaed yn lleol, tyweli moethus gwyn a phethau ymolchi.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu, bwrdd smwddio a haearn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely Aberdaron – Gwely haearn mawr iawn ‘antique’ gyda blanced chwaethus a chlustogau o liain Cymreig. Cadair ledr a stôl droed mewn steil diwydiannol. Cwpwrdd dillad mewn steil diwydiannol a drych. Carthen croen dafad.

Ystafell wely Rhiw – Dau wely sengl gyda blancedi gwlân Cymreig, clustogau o liain Cymreig a chrwyn defaid. Cwpwrdd dillad gwyrdd-las a rheilen ddillad fodern.

Ystafell ymolchi – Bath gyda chawod uwch ei ben, drych portwll ac ategolion moethus.

Ystafell wely Meillionydd – Dau wely sengl gyda blancedi gwlân Cymreig a chlustogau moethus. Croen dafad ar y llawr a rheilen ddillad chwaethus.

Ystafell wely Plas Newydd – Gwely mawr iawn ac otoman du melfed moethus, dodrefn mewn steil gwladfaol a rheilen ddillad ‘antique’. Clustogau a blanced gwely moethus a charthen croen dafad.


Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda dodrefn gardd a golygfeydd o gefn gwlad. Gall gwesteion eistedd o gwmpas pwll tân a mwynhau’r amgylchedd gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn i’ch croesawu yn cynnwys amrywiaeth o gynnyrch lleol. Gadewch inni wybod os ydych chi’n dathlu digwyddiad arbennig ar eich gwyliau, ac fe geisiwn ei wneud hyd yn oed yn fwy cofiadwy ichi.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Wifi ar gael
 • Mae basged o goed a bwced o lo wedi’u cynnwys yn y pris.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 5 sychwr gwallt.
 • Cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais (dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
 • Dim ysmygu yn y bwythyn.
 • Croesewir hyd at 2 gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Ceir parcio preifat oddi ar y ffordd gyda lle i hyd at 5 car.
 • Gellir trefnu gwasanaethau arlwyo a phampro gan therapyddion harddwch lleol ar gais.
 • Mae gwesteion Melin Llŷn hefyd yn gymwys i gael gostyngiad o10% yn y Cwt Tatws yn ystod eu arhosiad. Siop unigryw yw’r Cwt Tatws gydag amrywiaeth eclectig o gynnyrch chwaethus i’r cartref lle byddwch hefyd yn cael eich croesawu â chacen a phaned.

Location