Bwthyn Porthoer

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Gwyliau glan môr ar Benrhyn Llyn yng Nghymru. Bwthyn 5 seren i 8 gyda twb poeth preifat ac o fewn pellter cerdded i'r traeth

You can book this property from:

 • £755 per week
 • £108 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda thwb poeth preifat yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. O fewn pellter cerdded i draeth Porthoer, fe leolir Bwthyn Porthoer mewn man hardd a heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu anifeiliaid. O fewn 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar Benrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/bwytai a thraeth tywodlyd arall.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw helaeth a chroesawgar gyda golygfeydd anhygoel dros yr ardd a thu hwnt. Mae’n cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta agored gyda gwres o dan y llawr.

Cegin dderw gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, popty trydan, hob anwytho, meicrodon a bwrdd bwyta derw.

Mae yna soffas lledr yn y lolfa gyda drysau patio mawr sy’n gwneud i’r ardd ymddangos fel pe bai yn rhan o’r ystafell fyw. Teledu mawr ar y wal gyda DVD a Wi-Fi yn gynwysedig.

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, ystafell gawod ensuite gyda thoiled a gwres o dan y llawr.

Ystafell wely dwbl gyda chwpwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad, byrddau bach ger y gwely a lampau.

Ystafell wely fawr yn cysgu 4 gyda dau wely sengl a gwely bync.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod arwahan, a gwres o dan y llawr.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell.

Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda thrampolîn, barbeciw nwy a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad. Lleoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau bwthyn gwyliau arfordirol ar Benrhyn Llyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwelyau a sychwr gwallt
 • Wi-fi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir
 • Croeso i 2 anifail anwes am bris ychwanegol
 • Dim ysmygu tu mewn
 • Digon o lefydd parcio preifat
 • Mwyafrif o 6 oedolyn (gwely bync yn addas ar gyfer plant yn unig)

Location