Bwthyn Porthoer

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Gwyliau glan môr ar Benrhyn Llyn yng Nghymru. Bwthyn 5 seren i 8 gyda twb poeth preifat ac o fewn pellter cerdded i'r traeth

You can book this property from:

 • £827 per week
 • £118 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda thwb poeth preifat yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. O fewn pellter cerdded i draeth Porthoer, fe leolir Bwthyn Porthoer mewn man hardd a heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu anifeiliaid. O fewn 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar Benrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/bwytai a thraeth tywodlyd arall.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw helaeth a chroesawgar gyda golygfeydd anhygoel dros yr ardd a thu hwnt. Mae’n cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta agored gyda gwres o dan y llawr.

Cegin dderw gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, popty trydan, hob anwytho, meicrodon a bwrdd bwyta derw.

Mae yna soffas lledr yn y lolfa gyda drysau patio mawr sy’n gwneud i’r ardd ymddangos fel pe bai yn rhan o’r ystafell fyw. Teledu mawr ar y wal gyda DVD a Wi-Fi yn gynwysedig.

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, ystafell gawod ensuite gyda thoiled a gwres o dan y llawr.

Ystafell wely dwbl gyda chwpwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad, byrddau bach ger y gwely a lampau.

Ystafell wely fawr yn cysgu 4 gyda dau wely sengl a gwely bync.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod arwahan, a gwres o dan y llawr.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell.

Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda thrampolîn, barbeciw nwy a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad. Lleoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau bwthyn gwyliau arfordirol ar Benrhyn Llyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwelyau a sychwr gwallt
 • Wi-fi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir
 • Croeso i 2 anifail anwes am bris ychwanegol
 • Dim ysmygu tu mewn
 • Digon o lefydd parcio preifat
 • Mwyafrif o 6 oedolyn (gwely bync yn addas ar gyfer plant yn unig)

Location

Enjoys beach holidays in Wales at this tranquil setting on the beautiful Llyn Peninsula. Located on the opposite side of a country lane from the owners’ stock farm, this detached cottage is one of just two holiday lets on site. If you have an extended family the other cottage also sleeps 8 and both are within walking distance (¼ mile) of the National Trust beach at Porthoer (Whistling Sands). As the English version of its name suggests, the sand at this beautiful beach does actually whistle under your feet when the conditions are right.
The All Wales Coast Path can also be joined here and this walk is highly recommended with spectacular views of Ynys Enlli (Bardsey Island), along the Peninsula and towards Snowdonia. Ynys Enlli, a former site of religious pilgrimage is now a National Nature Reserve that can be visited by boat from Porth Meudwy, just 2 miles from your cottage.

The idyllic seaside village of Aberdaron is also within 2 miles – a definite must during your beach holidays in Wales. This is the most western village on the tip of the Llyn Peninsula where you will find a lovely sandy beach, cafes, two excellent pubs with restaurants, a village Bakery where you can get fresh bread every morning, Spar shop, newsagents and a Beach shop.

There are also a number of other amazing beaches for you to enjoy, incuding the coastal resort of Abersoch and Pwllheli, the ‘capital’ of the Llyn Peninsula. The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty where the Welsh language and way of life still flourish. It is also renowned for its water sport and delightful coastal villages. With 84 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place for a walking holiday.

Other recommended days out include a visits to the historical Plas yn Rhiw manor house (6 miles), Felin Uchaf Educational Centre (5 miles) and the numerous castles, including Cricieth (26 miles) and Caernarfon (35 miles). For family days out, Glasfryn Parc is a must with its go-karting, ten-pin bowling, archery etc, along with the Ffestiniog Railway, the Italian village of Portmeirion, Greenwood Forest Park and the National Slate Museum at Llanberis.

Beaches

Porthoer National Trust beach (Whistling Sands) – 0.25 mile

Aberdaron Beach - glorious sandy beach backed by this idyllic seaside village. 2 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.2 mile from the cottage (just above Porthoer beach).

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 18 miles from cottage.

Cycling

Cycle hire available in Aberdaron and plenty of scenic country lanes to explore.

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula

Fishing

Llyn Lakes - 2 beautifully landscaped lakes stocked with carp and tench. 4.5 miles

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre - Stud farm and rides for any level of experience. 9 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 13 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 14 miles

Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 12 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 13 miles

Find out more about Watersports on the Llyn Peninsula.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 12 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 12.5 miles