Bwthyn Pendre

Ruthin, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd i 6 ger Bryniau Clwyd sy’n addas i anifeiliaid anwes hefyd. Ger Coedwig Clocaenog lle ceir milltiroedd o lwybrau coedwig i'w cerdded a’u beicio.

You can book this property from:

 • £432 per week
 • £62 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Bwthyn Pendre yn llety gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd, sef ardal o harddwch naturiol eithriadol. Dim ond deg munud o gerdded i Goedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig agored i'w cerdded neu i'w teithio ar eich beic mynydd. Wedi ei leoli rhwng Corwen a thref farchnad Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, a hanner awr o Barc Cenedlaethol Eryri a Llangollen, mae'r bwthyn hwn sy'n addas i anifeiliaid anwes yn berffaith ar gyfer mwynhau cefn gwlad Gogledd Cymru ar ei orau.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw eang gyda thrawstiau a lloriau derw. Wedi ei ddodrefnu gyda set eistedd dridarn ledr, dresel Cymreig, teledu sgrin lydan (freeview), chwaraewr DVD a CD.

Dri gris i lawr o'r ystafell fyw mae'r gegin / ystafell fwyta gyda llawr llechi a golygfeydd bendigedig o gefn gwlad drwy'r drysau patio. Mae'r gegin dderw yn cynnwys peiriant golchi llestri, golchwr/sychwr, microdon, ffwrn ac oergell/rhewgell.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl gyda golygfeydd hyfryd o gefn gwlad drwy'r ffenestri. Y tu mewn yn hyfryd gan gynnwys dodrefn ystafell wely derw.

Ystafell gawod yn cynnwys uned sinc coluro, cawod, tŷ bach a rheilen i ddal tywelion.

Ail Lawr

Ystafell wely 2 – Gwely dwbl gyda golygfeydd o dir fferm a dodrefn ystafell wely derw.

Ystafell wely 3 - Ystafell twin gyfforddus gyda chist ddroriau a golygfeydd o Goedwig Clocaenog.

Gardd

Gardd gaeedig a lawnt yn cynnwys mainc bicnic, barbeciw, bwrdd a chadeiriau gardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

CYNNIG ARBENNIG AT Y NADOLIG: Twrci organig o’r fferm yn cael ei ddarparu ar gyfer archebion dros y Nadolig.

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te, coffi, llefrith, siwgr a rhywbeth wedi ei goginio (fel arfer Bara Brith) gyda blodau (yn y tymor cywir).

Caiff y canlynol eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad... Cegin: sawsau, ‘salad cream,’ finegr, olew coginio, hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant golchi llestri. Ystafell ymolchi: sebon, papur toiled. Nwyddau glanhau cyffredinol: dwsteri, sugnwr llwch, chwistrell glanhau ayyb.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig

Gwres a thrydan yn gynwysedig (gwres trydanol drwy’r tŷ)

Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os bydd cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Consol Wii a gemau i'r gwesteion eu defnyddio

Croeso i un anifail anwes

Lle parcio i hyd at bedwar car

Location

This country cottage to rent in Wales is located on a farm with beautiful views of the North Wales countryside. Just a 10 minute walk to Clocaenog Forestry with a lovely picnic area and miles of open forestry track to explore on foot or on your mountain bike.

The towns of Corwen (8 miles) and Ruthin (10 miles) offer plenty of amenities with the nearest shop and country pub located in Clawddnewydd (3 miles), and another homely pub located in Cyffylliog (4 miles). Plenty of excellent restaurants to choose from, all within 10 miles. The cottage is also in reach of exploring the historic town of Llangollen.

Close to the spectacular Clwydian Range, the UK’s newest Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) and 30 minutes from Snowdonia National Park, this cottage offers a great setting for all kinds of outdoor activities. This includes endless walks and cycling trails, go-karting on a championship circuit nearby, quad biking and pony-trekking, fishing and canoeing, visiting the historical Ruthin Gaol, a fun day at the ‘EWE Phoria’ Sheepdog Centre or a relaxing day on the lakeside at Llyn Brenig.

Walks

Clocaenog Forest – miles of open forestry track to explore. 0.5 mile from cottage.

3 popular routes from Corwen, namely North Berwyn Way, Dee Valley Way and Clwydian Way. 8 miles from cottage.

Llyn Brenig – 9.5 mile way-marked route around the Brenig Reservoir that takes you through the nature reserve to the north of the lake. Suitable for all ages and abilities. 9 miles from cottage.

Alwen Reservoir - 7 mile way-marked route around the reservoir, along the shoreline, through the forest and up onto the moorland. Suitable for all ages and abilities. 9 miles from cottage.

Cycling

Coed Llandegla – top quality mountain biking suitable for all abilities and fitness levels. 14 miles

The trails at Clocaenog Forest (0.5 mile) Alwen Reservoir and Llyn Brenig (both 9 miles) are also suitable for cycling.

Fishing

Llyn Derwen Fly Fishery – 4 & 3 acre lakes well stocked with rainbow, blue, tiger, American, brook, blond and brown trout. Tackle for sale and tuition by arrangement. 2.5 miles

Alwen & Brenig Reservoirs offer great lake fishing. 9 miles

Golf

Ruthin-Pwllglas Golf Club – 18 hole course with warm and friendly welcome for all visitors. 6.5 miles

Water sports

Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 14 miles

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 18 miles

Surf Snowdonia - The World First Inland Surfing Lagoon. 28 miles

Adventure

Zip World - The Longest zip wire in Europe. 34 miles

Bounce Below - Zip World Caverns. 29 miles