Stabal Llandegla

Llandegla, North Wales Borderlands

 • Ysgubor wedi ei hadnewyddu yn cynnig llety 5 seren mewn Ardal o harddwch Naturiol Neilltuol yng Ngogledd Cymru.

You can book this property from:

 • £449 per week
 • £64 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Description

Ysgubor wedi ei hadnewyddu yn cynnig llety 5 seren mewn Ardal o harddwch Naturiol Neilltuol yng Ngogledd Cymru. Gyda stôf goed groesawgar, golygfeydd o gefn gwlad, mynediad uniongyrchol i Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a Chanolfan Feicio Mynydd Fforest Llandegla ond tair milltir i ffwrdd, dyma leoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau nesaf yng Nghymru. Tafarn bentref/bwyty, dwy siop a chaffi o fewn 2 filltir a mynediad anghynwysol i ogofeydd cuddiedig ar dir y perchennog.

Mae'r bwthyn hefyd yn ganolog i gyrchfannau poblogaidd megis tref farchnad Rhuthun, camlas a thrên stêm Llangollen, Parc Cenedlaethol Eryri, arfordir Gogledd Cymru, a dinas Rufeinig Caer. Lleoliad perffaith i ddarganfod Gogledd Cymru a thu hwnt. 

Llawr Gwaelod

Lolfa - ystafell braf gyda soffas a chadeiriau yn amgylchynu stôf goed a theledu.

Cegin - gyda'r cyfarpar angenrheidiol yn cynnwys oergell/rhewgell, popty a gril, meicrodon a pheiriant golchi llestri, peiriannau golchi a sychu dillad.

Ardal fwyta - yn ffinio â'r gegin, gyda bwrdd bwyta mawr a chadeiriau, golygfeydd a mynediad uniongyrchol allan i'r ardd. 

Ystafell ymolchi - gyda cawod, toiled a basn. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 -  gyda gwely maint king a teledu ar y wal. Cypyrddau dillad a lampau ger y gwely.

Ystafell ymolchi - baddon, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 2 -  gwely dwbwl a theledu, cypyrddau dillad a lampau ger y gwely. En-suite gyda cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 3 -  dau wely sengl, teledu a chypyrddau dillad.

Gardd

Gardd fawr a chaeedig gyda lawnt, patio gyda bwrdd a 6 cadair, a thy chwarae i'r plant. Goliau pêl-droed ar gael ar gyfer y lawnt - perffaith ar gyfer plant o bob oed. Wedi ei amgylchynu gan olygfeydd o gefn gwlad. Barbaciw siarcol hefyd ar gael. 

Sied y gellir ei chloi ar gael ar gyfer cadw beiciau ayb. 

Additional Information

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, menyn a photel o wîn    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed ar gyfer y stôf goed yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 3 sychwr gwallt ar gael    
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Dm anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Eitemau ar gael - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Parcio ar gyfer 3 car    

Location