Denbigh Cottage

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn preifat i 8 gyda twb poeth ynghanol cefn gwlad Gogledd Cymru. Chwaraeon dwr, beiciau pedair olwyn, teithiau cerdded a physgota i gyd o fewn milltir.

You can book this property from:

 • £849 per week
 • £121 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau mawr wedi ei adnewyddu’n hyfryd yng Ngogledd Cymru gyda thwb poeth. Wedi ei osod ynghanol cefn gwlad trawiadol gyda lle mae ceirw i’w gweld yn gyson. Wedi ei leoli ym mhentrefan bychan Cefn Berain, Dyffryn Clwyd, mae’r bwthyn gwyliau mawr hwn mewn llecyn preifat, ond hefyd yn ganolog ar gyfer amrediad helaeth o gyfleusterau a gweithgareddau. Mae chwaraeon dwr, beiciau pedair olwyn, teithiau cerdded a physgota i gyd o fewn milltir, tra bod arfordir hardd Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri o fewn taith fer.

Llawr Gwaelod

Mae’r brif fynedfa yn arwain i’r cwtsh gyda stôf llosgi coed i’ch croesawu o fewn y lle tân gwreiddiol. Mae’r trawstiau agored, soffa a chadair ledr, desg cornel a’r grisiau derw i gyd yn cyfrannu at y naws cysurus.

Ymlaen o’r cwtsh ceir ystafell fyw fawr gyda lloriau derw gwreiddiol yn ogystal â’r stôf llosgi coed gwreiddiol. Ar y pen pellaf, ceir drysau patio yn agor allan i ardd fawr breifat ac amgaeedig, sy’n cynnig golygfeydd gwych gefn gwlad Cymru. Soffas a chadeiriau moethus ar gyfer hyd ar 9 o bobl, yn ogystal â bwrdd coffi, teledu mawr a chwaraewr DVD.

Yr ochr arall i’r cwtsh ceir cegin / ystafell fwyta helaeth gyda gwres o dan y llawr. Mae’r bwthyn gwyliau moethus hwn yn cynnwys cegin dderw hardd, a’r arwyneb llechfaen Cymreig wedi eu gwneud â llaw. Mae’r gegin yn cynnwys yr holl offer modern megis popty a hob ceramig, golchwr llestri, microdon ac oergell/rhewgell.

Mae’r ardal fwyta yn cynnwys bwrdd derw mawr a chadeiriau ar gyfer hyd at 8 o bobl. Ceir drysau patio yma hefyd sy’n arwain o’r lle bwyta allan i’r patio a’r ardd.

Ystafell iwtiliti gydag unedau derw a sinc Belfast, peiriant golchi a thoiled ar wahân.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn gwyliau mawr hwn yng Ngogledd Cymru bedair ystafell wely fawr.

Daw’r brif ystafell wely gydag ensuite a balconi. Gwely king derw gyda byrddau wrth ei ymyl, dillad gwely o dapestri Cymreig, bwrdd gwisgo a chwpwrdd dillad, drws llithro mawr yn arwain i’r balconi gyda golygfeydd ar draws y dyffryn yn arwain i’r môr. Mae’r ensuite yn cynnwys cawod fawr, stand ymolchi o dderw gyda drych a phwynt eillio.

Ystafell wely ddwbl ensuite gyda byrddau ger y gwely, cwpwrdd dillad, cist fawr o ddroriau a llenni o dapestri Cymreig.

Ystafell twin gyda gwelyau derw maint llawn a chwpwrdd dillad derw. Lle tân gwreiddiol o haearn bwrw a waliau cerrig.

Ystafell twin arall gyda lle tân gwreiddiol o haearn bwrw a waliau cerrig. Gwelyau sengl maint llawn o haearn bwrw a chwpwrdd dillad.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn cynnwys bath sy’n sefyll ar draed o haearn bwrw, stand ymolchi mawr dderw gyda drych a phwynt eillio.

Gardd

Mae’r ardd fawr yn cynnwys twb poeth moethus a phreifat, dodrefn gardd, lawnt, ardal chwarae, teganau awyr agored, sied a storfa fawr gyda chlo.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Darperir cot teithio a chadair uchel. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Digonedd o le parcio

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu

2 acer o gaeau

Gallwch hefyd fwynhau gwyliau byr yn y bwthyn gwyliau mawr hwn yng Ngogledd Cymru ar rai adegau’n ystod y flwyddyn. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’

Location

This large holiday cottage in North Wales is situated in a convenient and much sought after location in the small hamlet of Cefn Berain in the Vale of Clwyd and is surrounded by totally unspoilt countryside. Denbigh Cottage enjoys a particularly sunny position, glorious views and offers a good deal of privacy and seclusion. There is also a bus stop 90 yards from the cottage.

The cottage is situated only 1½ miles from neighbouring villages Henllan and Llannefydd. Henllan has a village shop and post office, and a friendly, welcoming pub called Llindir Inn. Llannefydd lies in an area of outstanding natural, unspoilt beauty and the local pub, Hawk and Buckle, is known in the area for its excellent pub grub.

The cathedral town of St Asaph with its Tweedmill Factory Outlets and the ancient market town of Denbigh are both 3.5 miles away. Located 10 minutes south of the main A55 coast road, the nearest beach is only 10 miles away in Rhyl, whilst other popular seaside resorts such Rhos on Sea, Llandudno and Conwy are all within 30 minutes.

Enjoy a wide range of watersports activities, quad biking and paint-balling at the Open Door activity centre, only 2 miles from the cottage. Good sporting and recreational facilities are available at Denbigh and St. Asaph, as well as a Ski & Snowboard Centre, Toboggans etc at Llandudno.

Visit Bodnant Garden, Loggerheads Country Park and the numerous castles, including Denbigh (3.5 miles) and Bodelwyddan (5 miles) with its museum, gallery, gardens, adventure playground, ghost walks and health spa. The immediate area offers excellent riding, fishing and countryside walks whilst the coastal path, Llandegla Forest and Llyn Brenig are very popular for walking and cycling.

Walking

Moel Fodiar – 390 metres high mountain walk. 1 mile from cottage.

Mynydd Gaer – 270 meters high mountain walk with Iron Age hill fort. 1 ½ miles from cottage.

Llyn Brenig – A selection of footpaths and trails suitable for all ages and abilities. 11 miles from the cottage.

Offa’s Dyke Path – National Trail (177 miles in total) following the Welsh/English border. Starting point at Prestatyn, 12 miles.

Moel Famau, Cilcain – 554 meter high mountain walk. Popular destination for family walks, situated in a country park near Loggerheads. 16 miles

Watersports

Opendoor Centre – Kayaking, Raft building and White Water rafting. 2 miles

Yachting, windsurfing and jet skiing on Rhyl Marina. 10 miles

North Wales Kitesurfing – Kite surfing school in Kinmel Bay on the North Wales coast. 12 miles

Fishing

River Elwy – Fish for salmon and trout, 1 mile from the cottage. (Permits available 5.5 miles away at Llanfair Talhaearn)

Golf

Denbigh Golf Club – 18 hole golf course. 3.5 miles

Horse Riding

Llannerch Equestrian Centre – Horse riding for 'Any Age- Any Stage' with lessons – 5 miles

Dolgoed Riding school – Horse riding school for all ages and abilities – 6 miles

Beaches

Rhyl Beach – 3 miles of golden sands, perfect for families with plenty of traditional seaside activities. Includes the Sun Centre. 10 miles

Prestatyn Beach – another 4 miles of family friendly sands divided between three great beaches; Ffrith Beach, Central Beach and Barkby Beach. 12 miles

Cycling

North Wales coastal path. 34 miles of hard surfaced cycle path, mostly off-road between Talacre and Penmaenmawr. Nearest point is Rhyl promenade, 10 miles

Coed Llandegla – top quality mountain biking suitable for all abilities and fitness levels. 22 miles