Nadolig a Blwyddyn Newydd yng Nghymru

View more and filter search
277 Properties found
Back to list view

Ty'r Mynach

384018

Cardiff, South Wales

49711

£5188 - £6587
per week
From £3,891 for a 3-night stay
 • Llety hunan-ddarpar mawr a moethus ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Teledu plasma 50", pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi yn gynwysedig.
 • 20 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

61035

£5188 - £6587
per week
From £3,891 for a 3-night stay
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

89510

 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets

Aberdaron, North Wales Coast

51945

£1127 - £2652
per week
From £845 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono i'w gael yn y bwthyn moethus hwn ym Mhen Llyn, yn cynnwys sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn.
 • 14 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.75 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Caerwys, North Wales Borderlands

58357

£1580 - £2376
per week
From £1,185 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Ffermdy modern yn cynnig llety moethus yng Ngogledd Cymru - perffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr. Arfordir Gogledd Cymru o fewn 6 milltir a Llwybr Cerdded Clawdd Offa 1.5 milltir yn unig i ffwrdd.
 • 14 Guests
 • 7 Bedrooms
 • No Pets
 • 6 Bathrooms
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Cardiff, South Wales

486599

£1897 - £3447
per week
From £1,423 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.
 • 14 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

44290

£1226 - £2163
per week
From £920 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Dim ond 5 munud o gerdded o’r harbwr bach, traeth a llwybr arfordirol yn Abercastell, mae’r bwthyn moethus hwn yn Sir Benfro yn berffaith ar gyfer gwyliau teulu neu grŵp o ffrindiau. Lleoliad godidog, tafarn wledig draddodiadol yn gyfagos a chyfleusterau en-suite yn y 4 ystafell wely i gyd. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Sir Benfro hefyd yn hefyd yn caniatáu cŵn ac wedi ei amgylchynu gan lawer o atyniadau e.e. Tŷ Ddewi - dinas leiaf Prydain, Ynys Ddewi a Labordy Cefnfor yn Abergwaun. Mae atyniadau poblogaidd yn cynnwys tripiau cwch i wylio dolffiniaid a morfilod, arfor-neidio, deifio, pysgota a cherdded.
 • 11 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Hendy Iago

486687

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

PW9127

£750 - £2000
per week
From £563 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Ffermdy'r Waun

109325

Tresaith, West Wales

102107

£949 - £2283
per week
From £712 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r llety gwyliau arbennig hwn yn Nhresaith o fewn pellter cerdded i draeth gwych, tafarn leol groesawgar a siop gyfleus. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Ngorllewin Cymru.
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 5 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed
View more and filter search