Cartws y Parc

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd yn cysgu 4-6 ger Meifod, Canolbarth Cymru. Mae’r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota.

You can book this property from:

 • £421 per week
 • £60 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu’n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc, wedi ei amgylchynu gan fryniau tonnog. Mae’r safle gwledig hwn hefyd yn cynnwys parc carafanau bychan, ac fel gwesteion yn y bwthyn moethus mae croeso i chi fanteisio ar yr amrediad o gyfleusterau eraill ar y safle hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota. Ceir llwybrau cerdded gwych gerllaw yn cynnwys Llwybr Cerdded Cenedlaethol Glyndwr. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a physgota, gwyliau gyda’r ci neu wyliau teuluol yn y Canolbarth.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn cynnwys cegin, lolfa a lle bwyta. Mae’r gegin yn cynnwys digonedd o lestri, gwydrau, sosbannau ac offer coginio. Mae hefyd yn cynnwys popty ffan trydan gyda hob ceramig gyda ffan, golchwr llestri, microdon, oergell a rhewgell.

Bwrdd bwyd gyda lle i 6 eistedd a bwrdd brecwast ar wahân.

Mae’r lolfa glyd yn cynnwys lle tân modern, teledu llydan a DVD, Hi-fi bychan, soffa ledr a gwely soffa dwbl (darperir dillad gwely).

Ceir hefyd ystafell ymolchi ar wahân ar y llawr gwaelod gyda chawod, basn, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Llawr Cyntaf

2 ystafell wely fawr. (gall 1 ystafell wely gysgu 3 a darperir gwely sengl ychwanegol ar gais)

Y ddwy ystafell wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn hyfryd a hefyd yn cynnwys teledu sgrin fflat a chwaraewr DVD, sychwr gwallt a drych.

Ystafell ymolchi’r llawr cyntaf yn cynnwys toiled, basn a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Ardal batio fechan gyda bwrdd a chadeiriau. Offer barbeciw a golau tu allan.

Ardal chwarae i blant ac ystafell gemau ar y safle.

Mae’r parc ei hun wedi ei amgáu gan goed aeddfed ac yn edrych allan ar Foel Bentyrch a’r dyffrynnoedd o’i amgylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caniateir 1 anifail anwes

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Darperir cot, cadair uchel a giât grisiau ar gais

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio preifat

Peiriant golchi a sychwr ar y safle (ffi i’w ddefnyddio)

Ffôn hefyd ar gael ar y safle

Wifi ar gael yn y bwthyn

Llyn Pysgota gydag ynys, hwyaid a gwyddau gwyllt ddau gae i ffwrdd, yn cynnig heddwch a thawelwch llwyr. Y llyn yn cynnwys stoc o bysgod carp, gwarchennod a rhuddbysgod. *Pysgota am ddim i westai ond bydd angen i chi ddod ag offer gyda chi (ychydig o offer ar gael).

Pecyn croesawu wrth i chi gyrraedd yn cynnwys diod poeth, llefrith, cacennau, wyau ffres o’r fferm a bara ffres.

Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid, 1 anifail ar y mwyaf.


Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi.

Ystafell ymolchi: toiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol : sebon, chwistrellydd, dwster a hwfer, a.y.b.

Location