Stabal y Nant

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus i chi a'r ci ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, ger y Trallwng gyda Llwybr Cenedlaethol Glyndwr gerllaw.

You can book this property from:

 • £372 per week
 • £53 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn hwn wedi ei drawsnewid o stabl ac yn ffinio â’r prif ffermdy sy’n dyddio yn ôl i tua 1650. Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus i chi a’ch ci ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, i’r gogledd-orllewin o’r Trallwng. Ceir nentydd a choetiroedd dirifedi sy’n cynnal amrywiaeth eang o adar. Mae digonedd o deithiau cerdded braf o amgylch y fferm a’r wlad o’ch amgylch a gallwch fanteisio i’r eithaf ar y ffaith fod Llwybr Glyndwr yn pasio o fewn 500 medr i’r bwthyn.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn cynnwys ardal i eistedd ac ymlacio ar 2 soffa gyfforddus o amgylch lle tân croesawgar gyda stôf yn llosgi coed, teledu gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD/fideo a thrawstiau ar y nenfwd. Mae’r gegin gyflawn yn ffurfio rhan arall o’r ystafell ac yn cynnwys popty trydan, oergell, microdon a bwrdd bwyd i 4.

Llawr Cyntaf

Yma ceir mwy o drawstiau ar y waliau a’r nenfwd yn y ddwy ystafell wely. Mae’r brif ystafell wely yn cynnwys gwely dwbl gyda bwrdd ger y gwely a chwpwrdd dillad tra bod gwely bync cyfforddus maint llawn yn yr ail ystafell wely.

Ystafell ymolchi gyda chawod, sinc, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Ceir bwrdd a chadeiriau yn yr ardd fawr amgaeedig, yn ogystal â siglenni i’r plant, lawnt ac offer barbeciw. Eisteddwch yn ôl a mwynhau golygfeydd ysgubol dros y fferm a draw tua’r mynyddoedd ar y gorwel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croesewir hyd at 2 gi - £20 y ci'r wythnos (yn daladwy i’r perchennog wrth i chi gyrraedd). Buasem yn ddiolchgar iawn petai chi’n gallu rhoi gwybod wrth archebu a ydych chi’n dod â chi neu ddim. Noder os gwelwch yn dda, ni chaniateir i’r cwn fynd i fyny’r grisiau.

Dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres a thrydan yn gynwysedig (a darperir logiau am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed).

Gellir darparu cot a chadair uchel ar gais.

Parcio preifat.

Peiriant golchi a sychu dillad ar gael i’w defnyddio yn y ffermdy drws nesaf.

Wifi yn gynwysedig.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: hylif golchi llestri, powdr golchi.

Ystafell ymolchi: sebon, toiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol : dillad, dwster, hwfer, hylif glanhau a.y.b.

Location