Tref y Nant

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Gellir mwynhau golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad o dwb poeth preifat yn y llety cysurus hwn yn Nhrallwm. Lleoliad heddychlon ar gyfer gwyliau ymlaciol yng Nghanolbarth Cymru.

You can book this property from:

 • £438 per week
 • £63 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Beth am fwynhau golygfeydd syfrdanol cefn gwlad o dwb poeth preifat yn y llety cysurus hwn ger Trallwm. Delfrydol ar gyfer cyplau a theuluoedd bach, mae Tref y Nant yn cynnig lleoliad heddychlon ar gyfer toriad ymlaciol yng Nghanolbarth Cymru. Wedi ei drawsnewid o hen laethdy, mae’r bwthyn hunan ddarpar hwn ychydig filltiroedd o Trallwm, lle ceir tafarndai, bwytai gwych ac atyniadau amrywiol.

Llawr Gwaelod

Llofft fawr gyda gwelyau dwbwl a sengl. Teledu Freeview a chypyrddau dillad a byrddau bach wrth y gwely.

Mae’r ystafell ymolchi drws nesaf i’r llofft yn cynnwys cawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Cegin ac ystafell fyw agored gyda soffa ledr groesawus, teledu Freeview a chwaraewr DVD.

Mae’r gegin yn cynnwys popty, oergell, peiriant golchi dillad a meicrodon.

Gardd

Twb poeth preifat yn ogystal â meinciau gardd i fedru mwynhau golygfeydd cefn gwlad heddychlon. Gardd teras o flaen y ty sy’n cael ei rhannu gyda’r Gwely a Brecwast drws nesaf.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Cacen gartref i’ch croesawu. Te, coffi, llaeth a siwgwr hefyd ar gael.
 • Hylif golchi llestri, tywelion sychu llestri, clytiau a nwyddau ymolchi ar gael
 • Wi-fi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes.
 • Digon o le i barcio.

 

Location