Ysgubor Tanllan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • O'r ystafell chwaraeon i'r ardal fyw eang gyda golygfeydd, stôf goed, a gwres o dan y llawr, byddwch yn teimlo'n gartrefol yn y bwthyn steilus hwn yn Nyffryn Dyfi.

You can book this property from:

 • £712 per week
 • £102 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

O'r ystafell chwaraeon i'r ardal fyw eang gyda golygfeydd, stôf goed, a gwres o dan y llawr, byddwch yn teimlo'n gartrefol yn syth yn y bwthyn steilus hwn yn Nyffryn Dyfi. Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad tawel Canolbarth Cymru a gyda digon o bethau i'w gwneud gerllaw, dyma leoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau. 

Mae Ygubor Tanllan yn un o ddau fwthyn 5 seren ar y safle, ac newydd gael ei drawsnewid o hen ysgubor Gymreig draddodiadol. Gall cyfuno'r ddau fwthyn i wneud un mawr (Llety Tanllan) ar gyfer hyd at 10 o westeion - perffaith ar gyfer teulu estynedig neu grŵp o ffrindiau.

Ychwanegiad newydd i'r Wefan

Llawr Gwaelod

Ardal fyw fawr ar gynllun agored sy'n eich croesawu i Ysgubor Tanllan. Mae'r trawstiau derw a'r llawr llechi yn rhoi teimlad cysurus i'r llawr gwaelod.

Cegin o dderw Cymreig gyda topiau llechi a sinc serameg, popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, a pheiriant golchi dillad. Mae'r bwrdd bwyta wedi ei osod mewn lle delfrydol i fedru mwynhau'r golygfeydd anhygoel dros y dyffryn hyd at fynyddoedd y Cambrian ar y gorwel.

Mae'r lolfa'n helaeth gyda stôf goed, teledu a chwaraewr DVD, ac mae'n ymestyn allan i'r ystafell haul gyda seddi ychwanegol i fedru mwynhau'r golygfeydd hardd o gefn gwlad.

Yatafell esgidiau gyda toiled a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell hardd gyda gwely maint king a drysau yn edrych allan ar yr ystafell haul. Mae'r holl agoriadau wedi eu gwneud yn ddiogel i blant bach gyda rheiliau a gardiau. Ensuite gyda chawod fawr, gwres o dan y llawr, rheilen sychu tywelion, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely maint king, cadair, waliau cerrig, nenfwd uchel gyda trawstiau derw. 

Ystafell wely 3 - gwely bync, wal gerrig a golygfeydd o'r dyffryn.

Ystafell ymolchi steilus gyda chawod uwchben y baddon, rheilen sychu tywelion, toiled, basn a gwres o dan y llawr.

Gardd

Ystafell chwaraeon - bwrdd pŵl, gorsaf docio, llyfrau a gemau. Gyda mynediad o'r tu allan, mae'r ystafell hon yn cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf.

Mae'r patio caeedig yn rhedeg o flaen y llety ac yn edrych allan ar olygfeydd godidog. Dodrefn gardd a baraciw siarcol ar gael.

Gardd gaeedig arall gydag ardal chwarae gerllaw'r bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso o fwydydd Cymreig sy'n cynnwys llefrith.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres canolog adnewyddadwy o ffynhonell tanddaearol, hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhesu'r dŵr   
 • Pecyn dechreuol o goed tân ar gyfer y ddwy stôf goed. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchennog am £4 y bag    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael 
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gat i'r staer ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot. Gard tân ar gael hefyd ar gyfer y stof goed   
 • Wi-fi ar gael    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ym mhob ystafell ymolchi
 • Mae archfarchnadoedd bychain a marchnad stryd wythnosol ym Machynlleth, gyda Asda a Tesco yn dosbarthu i'r cartref 
 • Digon o le parcio yn y buarth ger y bwthyn

I Grynhoi - gair gan y perchnogion   

Mae gan yr ardal leol gymaint i'w chynnig a gellir cael tripiau dyddiol anhygoel oddi yma, ond rydym yn caru ein bywyd yn y gornel fach yma o Ganolbarth Cymru ac yn teimlo y gellir cael anturiaethau cofiadwy yn y fan hyn, ble mae cyflymdra bywyd yn arafu a ble gellir teimlo yn un â byd natur. Dringwch y bryniau, gwyliwch yr haul yn codi ac yn machlud, adeiladwch den neu argae yn y nant, gwrandewch ar yr adar yn canu, chwaraewch ar y bont fach i lawr y lôn, darllenwch lyfr yn yr awyr agored, neu lenwi eich llyfr braslunio gyda darluniau a pheintiadau - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. 

Location