Ysgubor Tanllan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • O'r ystafell chwaraeon i'r ardal fyw eang gyda golygfeydd, stôf goed, a gwres o dan y llawr, byddwch yn teimlo'n gartrefol yn y bwthyn steilus hwn yn Nyffryn Dyfi.

You can book this property from:

 • £712 per week
 • £102 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

O'r ystafell chwaraeon i'r ardal fyw eang gyda golygfeydd, stôf goed, a gwres o dan y llawr, byddwch yn teimlo'n gartrefol yn syth yn y bwthyn steilus hwn yn Nyffryn Dyfi. Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad tawel Canolbarth Cymru a gyda digon o bethau i'w gwneud gerllaw, dyma leoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau. 

Mae Ygubor Tanllan yn un o ddau fwthyn 5 seren ar y safle, ac newydd gael ei drawsnewid o hen ysgubor Gymreig draddodiadol. Gall cyfuno'r ddau fwthyn i wneud un mawr (Llety Tanllan) ar gyfer hyd at 10 o westeion - perffaith ar gyfer teulu estynedig neu grŵp o ffrindiau.

Ychwanegiad newydd i'r Wefan

Llawr Gwaelod

Ardal fyw fawr ar gynllun agored sy'n eich croesawu i Ysgubor Tanllan. Mae'r trawstiau derw a'r llawr llechi yn rhoi teimlad cysurus i'r llawr gwaelod.

Cegin o dderw Cymreig gyda topiau llechi a sinc serameg, popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, a pheiriant golchi dillad. Mae'r bwrdd bwyta wedi ei osod mewn lle delfrydol i fedru mwynhau'r golygfeydd anhygoel dros y dyffryn hyd at fynyddoedd y Cambrian ar y gorwel.

Mae'r lolfa'n helaeth gyda stôf goed, teledu a chwaraewr DVD, ac mae'n ymestyn allan i'r ystafell haul gyda seddi ychwanegol i fedru mwynhau'r golygfeydd hardd o gefn gwlad.

Yatafell esgidiau gyda toiled a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell hardd gyda gwely maint king a drysau yn edrych allan ar yr ystafell haul. Mae'r holl agoriadau wedi eu gwneud yn ddiogel i blant bach gyda rheiliau a gardiau. Ensuite gyda chawod fawr, gwres o dan y llawr, rheilen sychu tywelion, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely maint king, cadair, waliau cerrig, nenfwd uchel gyda trawstiau derw. 

Ystafell wely 3 - gwely bync, wal gerrig a golygfeydd o'r dyffryn.

Ystafell ymolchi steilus gyda chawod uwchben y baddon, rheilen sychu tywelion, toiled, basn a gwres o dan y llawr.

Gardd

Ystafell chwaraeon - bwrdd pŵl, gorsaf docio, llyfrau a gemau. Gyda mynediad o'r tu allan, mae'r ystafell hon yn cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf.

Mae'r patio caeedig yn rhedeg o flaen y llety ac yn edrych allan ar olygfeydd godidog. Dodrefn gardd a baraciw siarcol ar gael.

Gardd gaeedig arall gydag ardal chwarae gerllaw'r bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso o fwydydd Cymreig sy'n cynnwys llefrith.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres canolog adnewyddadwy o ffynhonell tanddaearol, hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhesu'r dŵr   
 • Pecyn dechreuol o goed tân ar gyfer y ddwy stôf goed. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchennog am £4 y bag    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael 
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gat i'r staer ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot. Gard tân ar gael hefyd ar gyfer y stof goed   
 • Wi-fi ar gael    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ym mhob ystafell ymolchi
 • Mae archfarchnadoedd bychain a marchnad stryd wythnosol ym Machynlleth, gyda Asda a Tesco yn dosbarthu i'r cartref 
 • Digon o le parcio yn y buarth ger y bwthyn

I Grynhoi - gair gan y perchnogion   

Mae gan yr ardal leol gymaint i'w chynnig a gellir cael tripiau dyddiol anhygoel oddi yma, ond rydym yn caru ein bywyd yn y gornel fach yma o Ganolbarth Cymru ac yn teimlo y gellir cael anturiaethau cofiadwy yn y fan hyn, ble mae cyflymdra bywyd yn arafu a ble gellir teimlo yn un â byd natur. Dringwch y bryniau, gwyliwch yr haul yn codi ac yn machlud, adeiladwch den neu argae yn y nant, gwrandewch ar yr adar yn canu, chwaraewch ar y bont fach i lawr y lôn, darllenwch lyfr yn yr awyr agored, neu lenwi eich llyfr braslunio gyda darluniau a pheintiadau - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. 

Location

Part of an amazing barn conversion, Ysgubor Tanllan offers complete serenity in a beautiful countryside location. Lovingly restored and renovated by its owners, National Trust Ranger and Art teacher, Rhodri and Elinor, who will be sure to give you a warm Welsh welcome. Ysgubor Tanllan is located in one part of the conversion, with a games room next door and an equally stunning cottage for 4 at the other end of the barn. Enjoy the truly breath-taking views and red kites from your window, or explore Glyndwr’s Way just half a mile from the doorstep.

Surrounded by fields and organic farmland, it is also easily accessible, just 2 miles off the A470. The vibrant market town of Machynlleth (7 miles), also known as the Ancient Capital of Wales, provides an array of independent shops, lovely cafes and restaurants. It is also home to the oldest street market in Britain every Wednesday. Snowdonia National Park in less than 15 minutes away with its range of adventures, whilst the beautiful beach at Aberdyfi is well worth a visit.

Amongst the best places to eat in the area are Number Twenty One Bistro and Wynnstay Hotel in Machynlleth, Brigands Inn in Mallwyd (9 miles), Glan yr Afon in Pennal and for traditional pub food, Llew Coch in Dinas Mawddwy (both 11 miles). For take-away, Hennighans' Fish & Chip Shop of the Year is recommended, as well as Penrhos Arms. For fine dining, Ynyshir Hall (13 miles) boasts a Michelin Star and 5 AA Rosettes, as well as appearing at no. 12 in the Good Food Guide 2017/18 and no. 15 in Harden's Best UK Restaurants 2017/2018. The nearest good pub can be found in Glantwymyn (3.5 miles), called Dyfi Valley Hotel.

Talyllyn narrow gauge railway offers a great day out, as does the Centre for Alternative Technology, a range of legendary castles (such as Castell y Bere and Harlech), Ynys Hir Nature Reserve and Dyfi Osprey Project, King Arthur’s Labyrinth and Corris Craft Centre. Also highly recommended is Coed y Brenin's mountain biking centre and a trip to Aberystywth (home to the National Library of Wales, the largest Arts Centre in Wales etc). On the way home, treat yourself to a fine meal and a film at Libanus 1877 (Boutique cinema and restaurant) in Borth.

Walking

Glyndwr's Way - a 135 mile (217 Km) National Trail meandering through the open moorland, rolling farmland, woodland and forest of mid-Wales. 0.5 miles.

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 3.5 miles from cottage.

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (15.5 miles), Abergynolwyn (18 miles) and Dolgellau (20 miles).

The Mawddach Trail - Level, scenic route from Dolgellau to Barmouth. Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 20 miles

Cycling

Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 7 miles

The Mawddach Trail – As mentioned above

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 28 miles

Beaches

Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 17 miles

Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 19 miles

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. The river flows 3.5 miles away and licence can be purchased at the local post office in the same location.

Golf

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 7 miles

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 17 miles

Water sports

Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 15.5 miles

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 17 miles