Beudy Tanllan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Llety perffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd bychain - mae'r bwthyn hardd hwn mewn lleoliad heddychlon, gyda stôf goed, ystafell chwaraeon a golygfeydd anhygoel.

You can book this property from:

 • £475 per week
 • £68 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Perffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd bychain - mae'r bwthyn hardd hwn mewn lleoliad heddychlon, gyda stôf goed, ystafell chwaraeon a golygfeydd anhygoel. Pun ai dewis ymlacio, darganfod yr ardal leol, neu gychwyn allan ar dripiau dyddiol fyddwch chi, mae'r llety steilus hwn yn cynnig popeth ar gyfer gwyliau cofiadwy yng Nghanolbarth Cymru.

Wedi ei adnewyddu yn ddiweddar o ysgubor draddodiadol, mae Beudy Tanllan yn un o ddau fwthyn 5 seren ar y safle. Os hoffech ddod gyda grŵp mwy, gellir cyfuno'r ddau fwthyn i wneud un mawr (Llety Tanllan) ar gyfer hyd at 10 o westeion.

Ychwanegiad newydd i'r Wefan   

Llawr Gwaelod

Ardal fawr agored gyda chegin unigryw, ardal fwyta, lolfa groesawgar gyda golygfeydd pellgyrhaeddol, a gwres o dan y llawr.

Cegin hynafol o dderw Cymreig gyda thopiau llechen, sinc serameg, popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta gyda golygfeydd i fyny'r dyffryn tuag at Fynyddoedd y Cambrian ar y gorwel.

Lolfa eang gyda seddi cyfforddus o flaen stôf goed, teledu a chwaraewr DVD. Nenfwd uchel, waliau cerrig a thrawstiau derw - ystafell braf i fwynhau amser o ansawdd gyda'ch teulu, ffrindiau neu gariad.

Toiled a sinc ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - mwynhewch olygfeydd o'r dyffryn a'r mynyddoedd o'r gwely maint king neu'r gadair suglo steilus. Cwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - ystafell hardd gyda dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod oddi mewn, rheilen sychu tywelion, toiled, uned basn unigryw o lechen a derw, gwres o dan y llawr.

Gardd

Ystafell Chwaraeon arwahan ym mhen pella'r llety, yn cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf. Gyda bwrdd pŵl, gorsaf docio, llyfrau a gemau, a golygfeydd gwych.

Patio caeedig o flaen y ddau fwthyn, gyda chornel breifat i bob un bwthyn. Barbaciw siarcol ar gael. 

Gardd gaeedig arall gydag ardal chwaraeon gerllaw'r bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso o fwydydd Cymreig sy'n cynnwys llefrith.  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres canolog adnewyddadwy o ffynhonell tanddaearol, hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhesu'r dŵr   
 • Pecyn dechreuol o goed tân ar gyfer y ddwy stôf goed. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchennog am £4 y bag    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael 
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gat i'r staer ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot. Gard tân ar gael hefyd ar gyfer y stof goed   
 • Wi-fi ar gael    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ym mhob ystafell ymolchi
 • Mae archfarchnadoedd bychain a marchnad stryd wythnosol ym Machynlleth, gyda Asda a Tesco yn dosbarthu i'r cartref 
 • Digon o le parcio yn y buarth ger y bwthyn

I Grynhoi - gair gan y perchnogion   

Mae gan yr ardal leol gymaint i'w chynnig a gellir cael tripiau dyddiol anhygoel oddi yma, ond rydym yn caru ein bywyd yn y gornel fach yma o Ganolbarth Cymru ac yn teimlo y gellir cael anturiaethau cofiadwy yn y fan hyn, ble mae cyflymdra bywyd yn arafu a ble gellir teimlo yn un â byd natur. Dringwch y bryniau, gwyliwch yr haul yn codi ac yn machlud, adeiladwch den neu argae yn y nant, gwrandewch ar yr adar yn canu, chwaraewch ar y bont fach i lawr y lôn, darllenwch lyfr yn yr awyr agored, neu lenwi eich llyfr braslunio gyda darluniau a pheintiadau - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. 

Location