Rhiwlas

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety helaeth, twb poeth gyda golygfeydd, stofiau coed, ac o fewn pellter cerdded i'r dafarn agosaf. Lai na 2 filltir o dref farchnad Machynlleth ac Eryri.

You can book this property from:

 • £2,195 per week
 • £314 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 7 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Perffaith ar gyfer grwpiau mawr, aduniadau teuluol ac achlysurol arbennig, dyma lety 5 seren helaeth sy'n sefyll ar ben ei hun. Nodweddion arbennig yn cynnwys twb poeth gyda golygfeydd trawiadol, stofiau coed, llofftydd eang (i gyd gyda teledu), dwy lolfa a dwy gegin. O fewn pellter cerdded i fwyty/tafarn bentref a thref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru), ac o fewn 10 milltir i draethau hardd, Parc Cenedlaethol Eryri a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Cegin 1 - cegin deuluol helaeth gydag unedau modern, popty trydan mawr, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, peiriant coffi a pheiriant golchi dillad. Mynediad cyfleus i’r tu allan gyda lle i eistedd, ardal barbaciw a twb poeth.

Cegin 2 - cegin fodern arall gyda meicrodon, popty a hob trydan, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Ystafell iwtiliti gerllaw gyda peiriant golchi dillad,

Ystafell fwyta 1 - bwrdd derw mawr a chadeiriau i 10-16, wedi ei leoli o flaen ffenestr sy’n gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog. Llyfrgell gyda dewis o lyfrau, mapiau a gemau ar gyfer plant ac oedolion.

Ystafell fwyta 2 - ystafell helaeth gyda bwrdd derw yn eistedd 6 a dwy gadair freichiau.

Lolfa 1 - ystafell groesawus gyda ffenestr fawr arall, stôf goed a theledu 50” gyda ‘freeview’ a chwaraewr DVD. Dwy soffa ledr, bwrdd coffi isel a llawr pren - gall eistedd 16 o westeion.

Lolfa 2 - ystafell fawr arall gyda stôf goed, teledu mawr, dwy soffa ledr a chadeiriau ar gyfer 8 o westeion.

2 doiled arwahan gyda basn.

Llawr Cyntaf

Chwech ystafell wely ddwbwl, i gyda gyda teledu ar y wal, seddi yn y ffenestri i fwynhau'r golygfeydd, cypyrddau dillad. Tywelion a sebon Cymreig, sydd wedi ei wneud yn lleol, ym mhob llofft.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, ystafell gawod ensuite. Golygfeydd o'r ardd gefn.

Ystafell wely 2 - ystafell gysurus gyda gwely maint king, ystafell gawod ensuite, a golygfeydd i lawr aber yr afon Ddyfi.

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl gyda golygfeydd fel ystafell wely 2.

Ystafell ymolchi deuluol - baddon spa modern i ymlacio gyda cawod uwchben y baddon, basn a thoiled.

Ystafell wely 4 - ystafell helaeth gyda gwely maint king a dwy gadair, ystafell ensuite gyda cawod wlaw ddwbwl, toiled a basn. Golygfeydd o'r ardd gefn. 

Ystafell wely 5 - gyda gwely dwbwl, cadair a golygfeydd dros y twb poeth a'r patio.

Ystafell wely 6 - ystafell gyda dwy ffenestr a gwely maint king, gyda golygfeydd dros y dyffryn a'r patio.

Ystafell ymolchi - baddon yn sefyll ar ben ei hun, cawod wlaw arwahan, rheilen sychu tywelion, basn. 

Ail Lawr

Ardal eang gyda teganau i blant, bwrdd a chadeiriau

Ystafelloedd gwely 7 ac 8 - dwy ystafell yn yr atig, y ddwy wedi eu gosod allan gyda dau qwely sengl. Gellir newid y ddau wely sengl hyn i fod yn wely maint king os dymunir. Gadewch i ni wybod ymlaen llaw os mai dyna beth yw eich dewis

Gardd

Mae Rhiwlas wedi ei amgylchynu gan dir a gerddi sy'n cynnig y lleoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau golygfeydd o’r afon Ddyfi. Mae'r twb poeth i 6 yn gwneud y mwyaf o'r golygfeydd hyn. Barbaciw nwy ar gael a rhai teganau tu allan.

Mae’r ardd ffrynt helaeth ar fwy nag un lefel, sydd yn gweddu yn naturiol i’r tirwedd anhygoel.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacennau cartref a chyflenwad cychwynnol o goffi, te, siwgr, llaeth, olew yr olewydd, a perlysiau sych
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig
 • Mae'r llety hwn gyda cyflenwad dwr ei hun sy'n cael ei brofi a'i ffiltro
 • Darperir dillad gwelyau, tywelion llaw a bath
 • Sychwyr gwallt ar gael
 • Coed ar gyfer y stôf dân, a nwy ar gyfer y Barbaciw yn gynwysedig, yn rhad ac am ddim
 • Sgrîn dân ar gael os oes gennych blant ifanc yn eich grŵp
 • Cot teithio, cadair uchel a gât i’r staer ar gael. Rhaid dod â dillad eich hun i’r cot
 • Tabledi i’r peiriant golchi llestri ac offer glanhau sylfaenol ar gael
 • Bwrdd a haearn smwddio x 2
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Man parcio preifat ar gyfer hyd at 5 car
 • Garej gyda clo ar gyfer beiciau
 • Co-op yw’r archfarchnad lleol sydd yn darparu ar gyfer eich holl anghenion bwyd

Location

Rhiwlas is a family run, beautiful holiday home in an elevated position that enjoys panoramic views over the Dyfi estuary. Set within its own grounds, it offers privacy as well as the benefit of being within walking distance to the village pub / restaurant in Derwenlas.

The vibrant and historic market town of Machynlleth (the Ancient Capital of Wales) is within 2 miles and a walking / cycling route from the village of Derwenlas gives you the option of going to town car-free. Machynlleth is home to Owain Glyndwr's Old Parliament House and also the oldest street market in Britain every Wednesday. In addition to the quirky shops, restaurants and cafés, it is also worth visiting MOMA Wales, a showcase of modern Welsh art. The town also offers a range of amenities such a supermarket, garages, banks and take-aways.

There are plenty of good restaurants nearby with Black Lion being the closest, more or less on your doorstep. Machynlleth offers restaurants such as Bistro Number 21, Wynnstay and the Pizzeria whilst Glan yr Afon and Y Garth in Pennal (6 miles) are also recommended. For some fine dining, you have a Michelin star restaurant just 4 miles away at Ynyshir. There are good local pubs as well, including the White Lion in Machynlleth with a range of good ale.

Rhiwlas offers easy access to beautiful sandy beaches, the university town of Aberystwyth and the delights of Snowdownia National Park. Some of the main attractions nearby include Ynys Hir RSBP Reserve, the Centre for Alternative Technology and King Arthur’s Labyrinth (an underground adventure). The Dyfi Osprey Project and Tal-y-llyn steam railway also offer good days out and for something totally different; why not venture to Blaenau Ffestiniog for some zip wire and Bounce Below adventure.

Walking

 • Lovely footpath that can be accessed from the cottage. 0 miles
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path within 0.5 mile of the house.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join the path in Machynlleth, 1.5 miles.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (10 miles), Abergynolwyn (13.5 miles) and Dolgellau (17 miles).

Cycling

 • Cycle route to Machynlleth can be accessed from the cottage. 0 miles
 • Dyfi Mountain Biking – 4 circular routes that can be joined in Machynlleth. 1.5 miles.
 • Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (17 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 24 miles

Fishing

 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Permit required. 0 mile
 • Sea fishing at Aberdyfi (12 miles) and Aberystwyth (16 miles)

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 2 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 12 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole golf course. 12 miles

Beaches

 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 10 miles
 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 12 miles

Watersports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 12 miles

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 17 miles