Rhiwlas

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety helaeth, twb poeth gyda golygfeydd, stofiau coed, ac o fewn pellter cerdded i'r dafarn agosaf. Lai na 2 filltir o dref farchnad Machynlleth ac Eryri.

You can book this property from:

 • £2,195 per week
 • £314 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 7 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Perffaith ar gyfer grwpiau mawr, aduniadau teuluol ac achlysurol arbennig, dyma lety 5 seren helaeth sy'n sefyll ar ben ei hun. Nodweddion arbennig yn cynnwys twb poeth gyda golygfeydd trawiadol, stofiau coed, llofftydd eang (i gyd gyda teledu), dwy lolfa a dwy gegin. O fewn pellter cerdded i fwyty/tafarn bentref a thref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru), ac o fewn 10 milltir i draethau hardd, Parc Cenedlaethol Eryri a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Cegin 1 - cegin deuluol helaeth gydag unedau modern, popty trydan mawr, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, peiriant coffi a pheiriant golchi dillad. Mynediad cyfleus i’r tu allan gyda lle i eistedd, ardal barbaciw a twb poeth.

Cegin 2 - cegin fodern arall gyda meicrodon, popty a hob trydan, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Ystafell iwtiliti gerllaw gyda peiriant golchi dillad,

Ystafell fwyta 1 - bwrdd derw mawr a chadeiriau i 10-16, wedi ei leoli o flaen ffenestr sy’n gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog. Llyfrgell gyda dewis o lyfrau, mapiau a gemau ar gyfer plant ac oedolion.

Ystafell fwyta 2 - ystafell helaeth gyda bwrdd derw yn eistedd 6 a dwy gadair freichiau.

Lolfa 1 - ystafell groesawus gyda ffenestr fawr arall, stôf goed a theledu 50” gyda ‘freeview’ a chwaraewr DVD. Dwy soffa ledr, bwrdd coffi isel a llawr pren - gall eistedd 16 o westeion.

Lolfa 2 - ystafell fawr arall gyda stôf goed, teledu mawr, dwy soffa ledr a chadeiriau ar gyfer 8 o westeion.

2 doiled arwahan gyda basn.

Llawr Cyntaf

Chwech ystafell wely ddwbwl, i gyda gyda teledu ar y wal, seddi yn y ffenestri i fwynhau'r golygfeydd, cypyrddau dillad. Tywelion a sebon Cymreig, sydd wedi ei wneud yn lleol, ym mhob llofft.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, ystafell gawod ensuite. Golygfeydd o'r ardd gefn.

Ystafell wely 2 - ystafell gysurus gyda gwely maint king, ystafell gawod ensuite, a golygfeydd i lawr aber yr afon Ddyfi.

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl gyda golygfeydd fel ystafell wely 2.

Ystafell ymolchi deuluol - baddon spa modern i ymlacio gyda cawod uwchben y baddon, basn a thoiled.

Ystafell wely 4 - ystafell helaeth gyda gwely maint king a dwy gadair, ystafell ensuite gyda cawod wlaw ddwbwl, toiled a basn. Golygfeydd o'r ardd gefn. 

Ystafell wely 5 - gyda gwely dwbwl, cadair a golygfeydd dros y twb poeth a'r patio.

Ystafell wely 6 - ystafell gyda dwy ffenestr a gwely maint king, gyda golygfeydd dros y dyffryn a'r patio.

Ystafell ymolchi - baddon yn sefyll ar ben ei hun, cawod wlaw arwahan, rheilen sychu tywelion, basn. 

Ail Lawr

Ardal eang gyda teganau i blant, bwrdd a chadeiriau

Ystafelloedd gwely 7 ac 8 - dwy ystafell yn yr atig, y ddwy wedi eu gosod allan gyda dau qwely sengl. Gellir newid y ddau wely sengl hyn i fod yn wely maint king os dymunir. Gadewch i ni wybod ymlaen llaw os mai dyna beth yw eich dewis

Gardd

Mae Rhiwlas wedi ei amgylchynu gan dir a gerddi sy'n cynnig y lleoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau golygfeydd o’r afon Ddyfi. Mae'r twb poeth i 6 yn gwneud y mwyaf o'r golygfeydd hyn. Barbaciw nwy ar gael a rhai teganau tu allan.

Mae’r ardd ffrynt helaeth ar fwy nag un lefel, sydd yn gweddu yn naturiol i’r tirwedd anhygoel.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacennau cartref a chyflenwad cychwynnol o goffi, te, siwgr, llaeth, olew yr olewydd, a perlysiau sych
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig
 • Mae'r llety hwn gyda cyflenwad dwr ei hun sy'n cael ei brofi a'i ffiltro
 • Darperir dillad gwelyau, tywelion llaw a bath
 • Sychwyr gwallt ar gael
 • Coed ar gyfer y stôf dân, a nwy ar gyfer y Barbaciw yn gynwysedig, yn rhad ac am ddim
 • Sgrîn dân ar gael os oes gennych blant ifanc yn eich grŵp
 • Cot teithio, cadair uchel a gât i’r staer ar gael. Rhaid dod â dillad eich hun i’r cot
 • Tabledi i’r peiriant golchi llestri ac offer glanhau sylfaenol ar gael
 • Bwrdd a haearn smwddio x 2
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Man parcio preifat ar gyfer hyd at 5 car
 • Garej gyda clo ar gyfer beiciau
 • Co-op yw’r archfarchnad lleol sydd yn darparu ar gyfer eich holl anghenion bwyd

Location