Stabal Pant y Lludw

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn i 6 ger Machynlleth ac Eryri yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. 

You can book this property from:

 • £40 per week
 • £6 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli oddi mewn i erddi ffrwythlon ar lechwedd coediog yn edrych allan dros Ddyffryn Dyfi, mae'r bwthyn croesawgar hwn o fewn milltir i dref Machynlleth, Prifddinas Hynafol Cymru, ac 8 milltir o Aberdyfi. Mae Stabal Pant y Lludw yn croesawu anifeiliaid anwes, yn eco-gyfeillgar, ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. Delfrydol os ydych am ymlacio, peintio, darllen neu ysgrifennu, ac hefyd yn leoliad gwerth chweil ar gyfer gwyliau antur gydag atyniadau a harddwch Eryri ar stepen y drws. 

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta gyda pantri - ystafell gyda nenfwd uchel a ffenestri ar ddwy ochor, a ffenestr Ffrengig allan i'r patio dwyreiniol. Trawslathau a thrawstiau derw gwreiddiol, drws ysgubor hynafol wedi ei drawsnewid i fwrdd ar gyfer 8 o bobl, popty nwy, oergell/rhewgell, meicrodon, peiriant golchi/sychu dillad, yn ogystal â llawr llechi gyda gwres oddi dano. Golygfeydd dros goetir gyda teclyn dal bwyd adar poblogaidd ar y clawdd o fewn cyrraedd (bwyd adar ar gael). Nid yw'r pantri wedi ei gynhesu, felly mae'n ddelfrydol ar gyfer storio bwyd, ac mae'n cynnwys rhewgell. 

Lolfa - ystafell olau ac ysgafn yn edrych allan dros yr ardd  ac yn agor allan i'r patio drwy ffenestri Ffrengig. Stôf goed groesawgar yn ogystal â gwres dan y llawr, teledu a chwaraewr DVD, radio a chwaraewr CD, llyfrau gwybodaeth, nofelau, gemau a bocs teganau. Gellir eistedd ar y patio gorllewinol i ddal mantais o haul y prynhawn, gyda bwrdd llechen, gardd perlysiau a golygfeydd. 

Porth - mae'r brif fynedfa yn cynnig mynediad lefel ar gyfer gwesteion anabl (drws ffrynt yn 900mm o led). Mae'r porth hefyd yn rhoi cysgod gwych gyda to gwydr a thrawstiau gwyn. Rhesel bren ddefnyddiol ar gyfer hongian cotiau a bagiau yn ogystal â lle i storio coed tân. Yn arwain drwodd i'r lobi gyda mwy o le i hongian - delfrydol ar gyfer sychu dillad ac offer.  

Cyntedd - yn edrych allan ar y patio gorllewinol, llawr llechi, cist bren a gwres dan y llawr. Grisiau pren i'r llawr cyntaf.

Ystafell wely - gyda mynediad ar gyfer cadair olwyn, ystafell gysurus gyda gwres dan y llawr. Gellir dewis rhwng gwely maint king neu dau wely sengl (mynegwch eich dewis pan yn archebu). Rheilen ddillad isel, dillad gwely cotwm organig a di-alergenig, ffenestr a drws allan i'r patio gorllewinol. 

Ystafell gawod - ystafell wedi ei theilio yn gyfan gwbwl gyda mynediad i gadair olwyn, gyda basn a thoiled, gyda rheiliau os oes angen. Gwres dan y llawr. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely y Graneri - dau wely sengl gyda golygfeydd o'r ardd a thrawstiau yn y nenfwd. Dillad gwely cotwm organig a di-alergenig, byrddau bach ger y gwely, cwpwrdd a rheilen i hongian dillad, Llawr pren gydag un step i mewn. 

Ystafell wely y Galeri - dau wely sengl gyda ffenestr wreiddiol yn edrych i lawr i'r gegin, yn ogystal â ffenestr ar ddull gothig Fictorianaidd. Dillad gwely cotwm organig a di-alergenig, byrddau bach ger y gwely, cwpwrdd a rheilen i hongian dillad, a llawr pren.

Ystafell ymolchi - gyda toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Mannau chwarae o gwmpas y bwthyn, bwrdd, cadeiriau a barbaciw. 

Gall y gwesteion gael mynediad i lwybr cerdded drwy'r ardd brydferth. Mae'r llwybr yn arwain i fyny at lyn ar ben y bryn ble gellir gweld golygfeydd anhygoel o aber yr afon Ddyfi a'r môr. Mae'r ardd yn gymysgedd o goetir a llwyni, gyda lawnt yn arwain i lawr i ochr arall y bwthyn. Yn y gwanwyn a dechrau'r haf fe geir arddangosfa syfrdanol o goed rhodedendrons ac azaleas, gydag amrywiaeth o fywyd gwyllt ar bob adeg o'r flwyddyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siocled poeth, siwgwr a llaeth Cymreig, bisgedi masnach deg, a bara brith   
 • Dillad gwely yn gynwysedig     
 • Tywelion llaw a baddon ar gael ar gais - noder pan yn archebu os dymunir eu cael   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Coed tân ar gael ar gyfer y stôf   
 • Cot ar gael os dymunir    
 • Wifi ar gael
 • Mae croeso i 4 anifail anwes (dim cwn bach)    
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Llefydd parcio tu allan y bwthyn     
 • Eitemau eraill sydd ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, hylif golchi llestri, sebon hylif, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu, tywelion sychu llestri, hylif golchi dillad, bagiau sbwriel, bagiau i'r bin compost bwyd, matsis, goleuadau nos   
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Gwyliau gyda mynediad i'r anabl - hoist symudol, ramp ar gyfer y toiled a chodwyr gwely/cadeiriau ar gael os dymunir heb gost ychwanegol 
 • Adeilad a chynnwys eco-gyfeillgar  

Location