Stabal Pant y Lludw

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn i 6 ger Machynlleth ac Eryri yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. 

You can book this property from:

 • £435 per week
 • £62 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli oddi mewn i erddi ffrwythlon ar lechwedd coediog yn edrych allan dros Ddyffryn Dyfi, mae'r bwthyn croesawgar hwn o fewn milltir i dref Machynlleth, Prifddinas Hynafol Cymru, ac 8 milltir o Aberdyfi. Mae Stabal Pant y Lludw yn croesawu anifeiliaid anwes, yn eco-gyfeillgar, ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. Delfrydol os ydych am ymlacio, peintio, darllen neu ysgrifennu, ac hefyd yn leoliad gwerth chweil ar gyfer gwyliau antur gydag atyniadau a harddwch Eryri ar stepen y drws. 

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta gyda pantri - ystafell gyda nenfwd uchel a ffenestri ar ddwy ochor, a ffenestr Ffrengig allan i'r patio dwyreiniol. Trawslathau a thrawstiau derw gwreiddiol, drws ysgubor hynafol wedi ei drawsnewid i fwrdd ar gyfer 8 o bobl, popty nwy, oergell/rhewgell, meicrodon, peiriant golchi/sychu dillad, yn ogystal â llawr llechi gyda gwres oddi dano. Golygfeydd dros goetir gyda teclyn dal bwyd adar poblogaidd ar y clawdd o fewn cyrraedd (bwyd adar ar gael). Nid yw'r pantri wedi ei gynhesu, felly mae'n ddelfrydol ar gyfer storio bwyd, ac mae'n cynnwys rhewgell. 

Lolfa - ystafell olau ac ysgafn yn edrych allan dros yr ardd  ac yn agor allan i'r patio drwy ffenestri Ffrengig. Stôf goed groesawgar yn ogystal â gwres dan y llawr, teledu a chwaraewr DVD, radio a chwaraewr CD, llyfrau gwybodaeth, nofelau, gemau a bocs teganau. Gellir eistedd ar y patio gorllewinol i ddal mantais o haul y prynhawn, gyda bwrdd llechen, gardd perlysiau a golygfeydd. 

Porth - mae'r brif fynedfa yn cynnig mynediad lefel ar gyfer gwesteion anabl (drws ffrynt yn 900mm o led). Mae'r porth hefyd yn rhoi cysgod gwych gyda to gwydr a thrawstiau gwyn. Rhesel bren ddefnyddiol ar gyfer hongian cotiau a bagiau yn ogystal â lle i storio coed tân. Yn arwain drwodd i'r lobi gyda mwy o le i hongian - delfrydol ar gyfer sychu dillad ac offer.  

Cyntedd - yn edrych allan ar y patio gorllewinol, llawr llechi, cist bren a gwres dan y llawr. Grisiau pren i'r llawr cyntaf.

Ystafell wely - gyda mynediad ar gyfer cadair olwyn, ystafell gysurus gyda gwres dan y llawr. Gellir dewis rhwng gwely maint king neu dau wely sengl (mynegwch eich dewis pan yn archebu). Rheilen ddillad isel, dillad gwely cotwm organig a di-alergenig, ffenestr a drws allan i'r patio gorllewinol. 

Ystafell gawod - ystafell wedi ei theilio yn gyfan gwbwl gyda mynediad i gadair olwyn, gyda basn a thoiled, gyda rheiliau os oes angen. Gwres dan y llawr. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely y Graneri - dau wely sengl gyda golygfeydd o'r ardd a thrawstiau yn y nenfwd. Dillad gwely cotwm organig a di-alergenig, byrddau bach ger y gwely, cwpwrdd a rheilen i hongian dillad, Llawr pren gydag un step i mewn. 

Ystafell wely y Galeri - dau wely sengl gyda ffenestr wreiddiol yn edrych i lawr i'r gegin, yn ogystal â ffenestr ar ddull gothig Fictorianaidd. Dillad gwely cotwm organig a di-alergenig, byrddau bach ger y gwely, cwpwrdd a rheilen i hongian dillad, a llawr pren.

Ystafell ymolchi - gyda toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Mannau chwarae o gwmpas y bwthyn, bwrdd, cadeiriau a barbaciw. 

Gall y gwesteion gael mynediad i lwybr cerdded drwy'r ardd brydferth. Mae'r llwybr yn arwain i fyny at lyn ar ben y bryn ble gellir gweld golygfeydd anhygoel o aber yr afon Ddyfi a'r môr. Mae'r ardd yn gymysgedd o goetir a llwyni, gyda lawnt yn arwain i lawr i ochr arall y bwthyn. Yn y gwanwyn a dechrau'r haf fe geir arddangosfa syfrdanol o goed rhodedendrons ac azaleas, gydag amrywiaeth o fywyd gwyllt ar bob adeg o'r flwyddyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siocled poeth, siwgwr a llaeth Cymreig, bisgedi masnach deg, a bara brith   
 • Dillad gwely yn gynwysedig     
 • Tywelion llaw a baddon ar gael ar gais - noder pan yn archebu os dymunir eu cael   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Coed tân ar gael ar gyfer y stôf   
 • Cot ar gael os dymunir    
 • Wifi ar gael
 • Mae croeso i 4 anifail anwes (dim cwn bach)    
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Llefydd parcio tu allan y bwthyn     
 • Eitemau eraill sydd ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, hylif golchi llestri, sebon hylif, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu, tywelion sychu llestri, hylif golchi dillad, bagiau sbwriel, bagiau i'r bin compost bwyd, matsis, goleuadau nos   
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Gwyliau gyda mynediad i'r anabl - hoist symudol, ramp ar gyfer y toiled a chodwyr gwely/cadeiriau ar gael os dymunir heb gost ychwanegol 
 • Adeilad a chynnwys eco-gyfeillgar  

Location

The cottage is set in luxuriant gardens on a wooded hillside in the Dyfi Valley, near Machynlleth, and in the internationally recognised Dyfi Biosphere. Pet-friendly and offering disabled access holidays, it enjoys a peaceful, secluded and picturesque setting, only 1 mile from Machynlleth market town, the Ancient Capital of Wales. The area is also a gateway to Snowdonia National Park and all its spectacular scenery.

The nearest shops are also 1 mile away in Machynlleth and include 3 supermarkets (small to medium size), newsagent, bakery, butcher and cafes, pubs and restaurants. Amongst the numerous recommended places to eat are Wynnstay Hotel, White Lion and Bistro Number 21 in Machynlleth, Glan yr Afon in Pennal (2 miles) and Proper Gander in Tywyn (10 miles). Glan yr Afon in Pennal and White Lion in Machynlleth are also ideal for a relaxing drink, including local ales.

Some of the main attractions in the area include the Centre for Alternative Technology (3 miles) with displays and activities on renewable energy and sustainable living, as well as Talyllyn Steam Railway with Thomas the tank engine in Tywyn. The sandy beaches at Aberdyfi (9 miles) and Ynys Las (13 miles) at opposite ends of the estuary, Aberdyfi links golf course and the Spa at Plas Talgarth in Pennal are also popular attractions, not to forget MOMA Wales at Machynlleth, a multi-arts complex featuring exhibitions, concerts and an annual festival each August featuring musicians from all over the world.

Other popular days out include Corris Craft Centre, King Arthur's Labyrinth and Corris Mines, just a few miles north. To the south, you have the RSPB Reserve and Dyfi Osprey Project at Ynyshir. A few miles further and you will get to the coastal university town of Aberystwyth, home to the largest arts centre in Wales, a steam railway, cinema, the National Library of Wales and a wide range of amenities and shops. With such a central location, a holiday in Machynlleth means that the whole of Wales is within travelling distance and the number of recommended days out are endless.

Walking

 • All Wales Coast Path - this world famous path will provide you with amazing views on your way to Aberdyfi and the North Wales coast. 1 mile from the cottage
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. 1 mile.
 • Roman Steps leading to Bryn Glas and Llyn Glanmerin (lake) - circular route that starts from the Plas in Machynlleth. 1 mile
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path in town, opposite the Parliament House - 1.2 mile.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Abergynolwyn (11 miles), Dolgellau (15 miles) and Minffordd (17 miles).

Cycling

 • Lon Las Cymru (the cycle route that connects North and South Wales) can be accessed within 1 mile
 • Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 1 mile
 • The Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (15 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 23 miles

Fishing

 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 0.3 mile

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 1.5 mile
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 9 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole golf course. 15 miles

Beaches

 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 9 miles
 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 13 miles

Watersports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 9 miles

Horse riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 20 miles