Slate Cabin - Caban Llechi

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Lleoliad delfrydol i bobl sy'n chwilio am encil tawel i ddarllen, ysgrifennu ac ymlacio tra'n mwynhau golygfeydd godidog.

You can book this property from:

 • £484 per week
 • £69 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 09:00

Description

Mae’r caban, sy’n strwythur taclus o lechi, yn gweddu’n ddiymdrech i’r amgylchedd heddychlon o'i gwmpas ac mae’n ymgorffori symlrwydd a steil. I wrthgyferbynnu â’r llechi llwyd ar y tu allan, fe welwch un ystafell gysurus ar y tu mewn, yn cynnwys lle i eistedd o flaen bwrdd neu wrth y stôf goed, uned cegin a gwely maint king sy'n codi wrth wasgu botwm er mwyn manteisio ar yr olygfa ysblennydd o'ch blaen.

Location