Llety Morben

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star Gold
 • Llety hunan ddarpar helaeth gyda twb poeth, wedi ei leoli o fewn 7 acer o erddi a choetir preifat.

You can book this property from:

 • £1,141 per week
 • £163 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety hunan ddarpar helaeth gyda twb poeth, wedi ei leoli o fewn 7 acer o erddi a choetir preifat. Diarffordd a heddychlon, ond eto mewn safle cyfleus iawn, yn agos i dref farchnad Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru. Yn dyddio nol i'r 16eg ganrif, mae'r tŷ llawn cymeriad hwn yn cynnig cysur a steil, gyda dwy stôf goed a nifer o nodweddion unigryw. Y lleoliad perffaith i ymlacio. Hanner milltir i'r pentref agosaf lle ceir tafarn/bwyty gwych, ac yn agos i Eryri, traethau hardd ac atyniadau niferus. 

Llawr Gwaelod

Cyntedd eang gyda teils llechi ar y llawr, mainc i eistedd, lle i hongian cotiau a silffoedd ar gyfer hetiau ac yn y blaen.

Cegin/Ystafell fwyta - ystafell fawr 30 troedfedd ar ddwy lefel gyda llawr teils. Mae'r gegin yn cynnwys hob anwytho, popty dwbwl a meicrodon, oergell/rhewgell fawr, peiriant golchi llestri, peiriant sychu dillad a bar brecwast. Wyneb gweithio eang lle lleolir y tegell, tostiwr ayb. Sosbannau a photiau o ansawdd uchel a set o gyllyll cegin.

O fewn yr ardal fwyta fe geir dreser Gymreig a lle tân eang gyda stôf losgi coed. Mae'r bwrdd bwyta gyda lle i 10 eistedd, wedi ei leoli o flaen ffenestr fawr ac mae'n edrych allan dros ardd ffrynt y llety. Mae 3 cadair esmwyth yn rhoi lle i ymlacio tra'n gwrando ar y system sain Bose gyda Bluetooth. Mae yma hefyd ddesg ysgrifennu gydag amrywiaeth o lyfrau addysgiadol a thaflenni gwybodaeth ymwelwyr.

Ystafell wely 1 - gwely maint king (neu dau wely sengl os dymunir), gyda cwpwrdd dillad, byrddau bach ger y gwely, sychwr gwalt a dwy gadair gyfforddus, yn edrych allan dros yr ardd ffrynt.

Ystafell iwtiliti mewn adeilad cyfagos (yn agos iawn i'r drws ffrynt). Yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, hongiwr dillad, lle i storio beiciau ac offer chwaraeon.

Llawr cyntaf

Lolfa - eang a chyfforddus gyda soffas a chadeiriau, stôf losgi coed, yn edrych allan dros yr ardd i ffrynt a chefn y tŷ. Teledu smart 50" gyda freesat a chwaraewr DVD, XBox 360 Kinect gyda gemau, amrywiaeth o DVDs, llyfrau a gemau bwrdd.

Ystafell wely 2 - ystafell hardd gyda gwely maint superking a baddon wedi ei leoli yn y ffenestr fawr yn edrych allan dros yr ardd a'r coetir. Shutters i'w cau pe bai angen! Cypyrddau bach wrth y gwely, cypyrddau dillad, cadeiriau esmwyth, sychwr gwallt a basn ymolchi.

Ystafell wely 3 - ystafell sengl gyda gwely maint dwbwl yn edrych allan dros yr ardd ffrynt. Silffoedd a lle i hongian dillad, bwrdd gwisgo a chadair.

Ystafell ymolchi - baddon mawr gyda cawod wlaw uwchben, basn a thoiled.

Toiled a basn arwahan.

Ail lawr 

Ystafell wely 4 - ceir mynediad i fyny grisiau llawn cymeriad, gyda trawstiau agored. Yn cynnwys un gwely maint king ac un gwely sengl (neu dri gwely sengl os dymunir), teledu gyda chwaraewr DVD, cadeiriau cyfforddus a bwrdd, lle hongian dillad, cwpwrdd dillad a byrddau bach ger y gwely. Sedd yn y ffenestr yn edrych allan dros yr ardd ffrynt a ffenestri Velux yn edrych allan i'r cefn.

Gardd

Patios yn y ffrynt a'r cefn gyda twb poeth a barbaciw ar y patio cefn preifat. Gyda llygredd golau isel, mae'r llety hunan ddarpar hwn gyda cyfleusterau twb poeth hefyd yn cynnig y lleoliad delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr ar nosweithiau clir.

Gerddi helaeth, ysblennydd a phreifat yn ymestyn i 7 acer. Yn cynnwys lawnt gydag offer chwarae plant (llithren, siglen, trampolîn, castell), patios a nifer o lwybrau yn arwain drwy'r ardd, heibio i byllau dŵr (rhaid cymeryd gofal gyda plant ifanc), aceri o goetir naturiol gyda clychau'r gôg, blodau gwyllt, borderi perlysiau, coed ffrwythau a chychod gwenyn. Nifer o adar gwyllt, gan gynnwys cnocell y coed, boda, a barcutiaid coch. Golygfeydd gwych o'r bryniau o gwmpas ac Aber yr Afon Ddyfi.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacen gartref, te a choffi, siwgwr a llaeth, pupur a halen ac olew olewydd
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • 2 sychwr gwallt ar gael   
 • Côtiau baddon ar gael ar gyfer y twb poeth    
 • Cyflenwad cychwynol o goed ar gyfer pob lle tân. Coed ychwanegol ar gael ar y safle am gost o £10 y bag   
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael. Dewch a'ch dillad eich hunain ar gyfer y cot   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu  
 • Digon o lefydd parcio   
 • Co-op yw'r archfarchnad leol ac mae'n darparu ar gyfer eich holl anghenion groser (yn medru danfon i'r llety) 
 • Mae'r nwyddau canlynol yn gynwysedig: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled 
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Location

Set in private, extensive landscaped gardens and surrounded by farmland, Llety Morben offers a convenient, easy to access location near Machynlleth in Mid Wales. Shared only with the owners who live next door, it provides the perfect setting for anyone wishing to switch off and enjoy complete relaxation in peaceful surroundings. It also offers the benefit of being very central and within a short distance of many amenities and attractions, including the Osprey Centre and Machynlleth, the Ancient Capital of Wales which hosts the oldest street market in Britain every Wednesday.

Your holiday home with hot tub facilities is also within half a mile of the Black Lion in Derwenlas - a lovely village pub that serves great food. An additional 2 miles (along the walking / cycling route if you wish) brings you to Machynlleth itself. Here you will find an abundance of quirky shops, restaurants, cafés and takeaways along with a range of amenities such a supermarket, garages, banks etc. Machynlleth is also home to MOMA Wales (a showcase of modern Welsh art) and provides the southern gateway to Snowdonia National Park.

Amongst the other recommended restaurants in the area are the Pizzeria, Wynnstay Arms and Bistro Number 21 in Machynlleth and Glan yr Afon and Y Garth in Pennal (7 miles). It is also worth mentioning Sea Breeze restaurant in Aberdyfi (13 miles) and for some fine dining, the Michelin star restaurant at Ynyshir. Llety Morben is also close to the university town of Aberystwyth and is an ideal location to explore the coast and amazing beaches along Cardigan Bay. Some of the other main attractions nearby include Ynys Hir RSBP Reserve (recently televised ‘Springwatch’ location), the Centre for Alternative Technology and King Arthur’s Labyrinth (an underground adventure).

Tal-y-llyn steam railway also offers a good day out and for something totally different; why not venture to Blaenau Ffestiniog for some zip wire and Bounce Below adventure. Other recommendations include a walk up Cadair Idris, visiting the Mawdwch estuary, the National Library of Wales, camera obscura and sea front at Aberystwyth and the World Heritage Site of Harlech Castle. To experience a festival atmoshphere in Machynlleth, book your holiday to coincide with the Comedy Festival in May, El Sueno Music Festival in August or the Machynlleth Lantern Procession at the end of October.

Walking

 • The Wales Coast Path can be accessed 0.5 miles from your house
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path within 2.5 miles.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join the path in Machynlleth, 2.5 miles.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (11 miles), Abergynolwyn (14.5 miles) and Dolgellau (18 miles).

Cycling

 • Cycle route to Machynlleth can be accessed very nearby. 0.5 miles
 • Dyfi Mountain Biking – 4 circular routes that can be joined in Machynlleth. 2.5 miles.
 • Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (18 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 25 miles

Fishing

 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Permit required. 100 meters
 • Sea fishing at Aberdyfi (13 miles) and Aberystwyth (15 miles)

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 3 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole golf course. 11 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 13 miles

Beaches

 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 9.5 miles
 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 13 miles

Watersports

 • Ynyslas (9.5 miles) for wind and kite surfing and Borth (11 miles) for surfing.
 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 13 miles

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 16 miles