Hen Gapel

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Dyma fwthyn gwyliau i 4 ym Machynlleth sydd newydd ei adnewyddu. Mae mewn lleoliad tawel ger nant fechan a choedwig, ac mae’n cynnwys pob cyfleuster modern a stôf llosgi coed.

You can book this property from:

 • £548 per week
 • £78 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau i 4 sydd newydd ei adnewyddu ger Machynlleth. Mae mewn lleoliad tawel ger nant fechan a choedwig, ac mae’n cynnwys pob cyfleuster modern a stôf llosgi coed. Mae hefyd yn cynnig nodweddion clyd fel nenfydau â thrawstiau, a simdde fawr sy’n cynnwys stôf llosgi coed, sy’n help i ymlacio ar ôl mynd am dro hir neu ddiwrnod allan i archwilio’r ardal. Mae llwybrau cerdded a beicio ardderchog gerllaw wrth droed mynyddoedd y Cambria, ac mae arfordir hyfryd Bae Ceredigion gerllaw. Dim ond 5 milltir i ffwrdd mae tref farchnad Machynlleth sydd â nifer o gaffis, bwytai a siopau unigryw, canolfan chwarae a chyfleusterau eraill.

Llawr Gwaelod

Cegin olau, agored gyda bwrdd bwyta i 5 person. Mae’r gegin yn cynnwys ffwrn, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, oergell, rhewgell, microdon, tostiwr, a thegell.


Ystafell fyw glyd gyda simdde fawr a stôf llosgi coed, soffas a theledu/chwaraewr DVD.

Tŷ bach a sinc ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely mawr iawn gyda golygfeydd dros y nant a’r wlad o amgylch. Gyda dau gwpwrdd wrth ochr y gwely, cwpwrdd dillad a chist ddillad. 

Ystafell wely 2 – Gwely sengl gyda chwpwrdd dillad a chwpwrdd wrth ochr y gwely.

Ystafell wely 3 – Gwely sengl, cwpwrdd dillad gwely, a chwpwrdd wrth ochr y gwely, gyda golygfeydd o gaeau. Mae hefyd yn cynnwys gwely soffa i westeion ychwanegol ar gais.  


Ystafell gawod gyda chawod fawr, uned sinc a thŷ bach.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn ym Machynlleth ardd fawr sy’n wynebu’r de gyda lawnt, gwelyau blodau, ac ardal batio gyda dodrefn gardd. Mae’n gwbl amgaeedig ger nant fyrlymus gyda’i phont fach ei hunan. Mae barbeciw a lein ddillad ar gael hefyd.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu sy’n cynnwys te, coffi, llaeth, siwgr a chacennau.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 1 sychwr gwallt
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir cyflenwad o goed ar gyfer y stôf llosgi coed am ddim. Mae coed ychwanegol ar gael gan y perchennog am £5 am lond basged fawr.
 • Darperir cot teithio a giât grisiau ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot, os gwelwch yn dda.
 • Wi-fi ar gael
 • Er gwybodaeth, nid oes signal ffôn symudol yn y bwthyn – perffaith i osgoi peiriannau digidol am gyfnod, fel sy’n boblogaidd iawn y dyddiau hyn. Fodd bynnag, os oes gennych iPhone 5 neu uwch, mae’n bosibl gwneud galwadau gan ddefnyddio’r Wi-fi.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i’r bwthyn.
 • Digon o le parcio preifat ar gael.
 • Mae’r eitemau eraill yn cynnwys:
  • Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm, bagiau bwyd, lliain sychu llestri, powdr peiriant golchi dillad, olew olewydd, finegr.
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacterol, rheilen sychu dillad.

Location