Yr Hen Dy Coets

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn un llofft cyfforddus yn Nyffryn Dyfi yng Nghanolbarth Cymru, yn ganolog i dref farchnad Machynlleth, Prifddinas Hanesyddol Cymru (9 milltir), a Dolgellau (13 milltir)

You can book this property from:

 • £388 per week
 • £55 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat
 • Pwynt gwefru modur trydan

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn un llofft cyfforddus yn Nyffryn Dyfi yng Nghanolbarth Cymru, yn ganolog i dref farchnad Machynlleth, Prifddinas Hanesyddol Cymru (9 milltir), a Dolgellau (13 milltir). Wedi ei adnewyddu yn ddiweddar, mae'r bwthyn yn cynnig lleoliad gwych ar gyfer gwyliau ymlaciol yng nghefn gwlad. Gardd drawiadol, ac opsiwn ychwanegol o gael eich pryd nos wedi ei baratoi ar eich cyfer os dymunwch. Dwy filltir a hanner o Barc Cenedlaethol Eryri gyda llwybrau cerdded anhygoel, nifer o atyniadau, a thafarndai a bwytai gwych gerllaw. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta. Mae'r gegin yn cynnwys popty, meicrodon a pheiriant golchi dillad. Mae'r cadeiriau uchel ger y bâr brecwast yn eich galluogi i edrych allan dros dir Plas Dolcorslwyn i'r Afon Ddyfi y tu hwnt. Ran cyfleustra, fe geir socedi trydan gyda porth USB ar gyfer eich Ipads, Iphones ayb.

Mae yna soffa a chadair gyfforddus yn y lolfa, tân trydan, teledu gyda pecyn Sky, a chwaraewr DVD. Dewis eang o DVDs ar gyfer y gwesteion ac ystod o lyfrau a gemau bwrdd. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely eang gyda gwely maint superking, neu gellir ei wneud yn ddau wely sengl. Yn edrych allan dros yr ardd gyda golygfeydd i fyny'r dyffryn.

Ystafell ymolchi gyda chawod fawr a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gall y gwesteion wneud defnydd o'r ardd ble ceir nifer o ardaloedd i eistedd - rhai ohonynt yn edrych allan dros yr afon, ble gellir cael cipolwg ar ambell aderyn megis Glas y Dorlan, neu efallai ddyfrgi, os ydych ddigon lwcus!! Mae ffrwythau a llysiau yn tyfu yn yr ardd ac mae croeso i westeion ddefnyddio rhai ohonynt.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Tywelion, dillad gwely cotwm a thywelion sychu llestri ar gael  
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siocled poeth, llaeth, wyau, jam cartref a chacen  
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael  
 • Wi-fi am ddim (sylwer nad ydyw hwn yn ryngrwyd cyflymder uchel - yn ddibynnol ar y gwasanaeth gan BT)  
 • Gellir cael prydau nos wedi eu darparu yng nghartref y perchennog os dymunir - rhaid archebu mlaen llaw  
 • Ysgubor fawr ar y safle lle gellir storio beiciau, offer pysgota, ac offer gweithgareddau tu allan yn ddiogel 
 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes  
 • Sychwr gwallt, haearn a bwrdd smwddio
 • Papur cegin, ffilm glynu a ffoil ar gael  
 • Gellir trefnu trafnidiaeth a throsglwyddiad bagiau os dymunir 

Location