Llety Hiriaeth

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Ffermdy Hunan-Arlwyo moethus ar fferm organig ger Machynlleth, Maldwyn. Llecyn heddychlon a phreifat o fewn cyrraedd i draeth Aberdyfi s mynyddoedd hardd Eryri.

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Llety Hiriaeth yn cynnig llety cysurus, eang hunan-ddarpar yng Nghanolbarth Cymru ac wedi ei leoli ar fferm weithiol organic ger Machynlleth. Gyda’i erddi prydferth ei hun a’r nant yn sisial gerllaw mae wedi ei ddodrefnu yn chwaethus yn unol â chymeriad y ffermdy traddodiadol Cymreig. Mewn llecyn heddychlon a phreifat, mae’n cynnig lle ar gyfer ymlacio’n llwyr - ond eto yn gyfleus iawn o fewn cyrraedd i’r traeth yn Aberdyfi, mynyddoedd hardd Eryri a llawer o atyniadau lleol. Y gwyliau perffaith mewn ffermdy.

Llawr Gwaelod

Mae prif ddrws y ffermdy yn arwain i mewn i gyntedd mawr croesawgar. O’r cyntedd gallwch fynd i mewn i ddwy ystafell fyw, y gegin, y pantri ac i fyny’r grisiau. Ar ben pellaf y cyntedd ceir drws blaen sy’n arwain i ystafell wydr fechan.

Ceir 3 o ystafelloedd byw mawr a chyfforddus yn y ffermdy, un gyda llosgwr coed o fewn y pentan gyda’i bopty bara gwreiddiol. Mae'r ddwy lolfa gyntaf hefyd yn cynnwys teledu a sianeli am ddim yn ogystal â chwaraewyr DVD. Mae’r drydedd ystafell fyw yn berffaith ar gyfer darllen ac ymlacio mewn tawelwch.

Lleolir y gegin dderw draddodiadol Gymreig, gyda’i lle bwyta yn hen ran y ty ac fe’i cyrhaeddir o’r prif gyntedd i lawr un gris. Caiff yr holl offer cegin eu darparu gyda’r llestri a’r offer cegin arferol. Mae yna bopty trydan, microdon yn ogystal ag Aga hyfryd yn rhedeg ar olew fel y byddech yn ei ddisgwyl o wyliau mewn ffermdy.

Mae’r gegin yn arwain at yr ystafell fyw wedi ei charpedu, gyda phentan a llosgwr coed. Lleolir y pantri gyda’i lawr llechi ar brif lefel y ty ac yma y cedwir yr oergell a’r rhewgell. Mae’r iwtiliti gyda’r peiriant golchi a’r sychwr dillad wedi ei leoli i fyny ychydig o risiau o’r gegin.

Mae'r ystafell ymolchi cyntaf ar y llawr yma ac yn cynnwys cawod a thoiled.

Llawr Cyntaf

Ceir 4 ystafell wely fawr a chyfforddus. Mae gwely maint king yn y brif ystafell, dau ystafell wely gyda gwelyau dwbl ac un ystafell gyda gwely sengl, pob un wedi eu dodrefnu yn chwaethus. Yn yr ystafell ymolchi i’r teulu i fyny
grisiau ceir cawod uwchben y bath.

Gardd

Mwynhewch gyfoeth o fywyd gwyllt o foethusrwydd eich gardd fawr eich hun gyda dodrefn gardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r gwelyau wedi eu paratoi gyda dillad gwely ffres yn barod ar eich cyfer. Tywelion yn cael eu darparu.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir Wi-fi.

Darperir cot a chadair uchel. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Pentwr cychwynnol o logiau yn cael eu darparu am ddim, logiau ychwanegol yn gallu cael eu prynu gan y perchennog.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Darperir Pecyn Croeso, tywelion te, hylif golchi llestri, ffoil a thoiled rôl.

Gellir archebu arosiadau byr yn ystod y tymhorau tawel, gweler ‘Prisiau’.

Location

Llety Hiriaeth farmhouse is within a mile of Cemaes village which has its own traditional pub. 7 miles from Machynlleth (the Ancient Capital of Wales) it offers a great base to explore Mid Wales, southern Snowdonia and Cardigan Bay.

Secluded yet easily accessible, this luxury self catering in Mid Wales enjoys a tranquil setting and provides some amazing views over the Dyfi Valley countryside. You can enjoy a wealth of wildlife from the luxury of your own garden, see the Red Kite soaring above, the birds nesting and take some lovely walks right from your doorstep.

Only a short drive away are the golden sandy beaches of Aberdyfi and Ynys Las, the glorious sights of the Snowdonia mountains as well as many local attractions such as Centre for Alternative Technology, Historical Castles, and RSPB Nature Reserve, also at Ynys Las. There are a range of golf courses, walks and cycle paths with the world renowned mountain biking centre in Coed y Brenin near Dolgellau.

Walking

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 1 mile from farmhouse.

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 1 mile from farmhouse.

The Mawddach Trail - Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 16 miles

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 18 miles from farmhouse

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (16 miles), Minffordd (16 miles) and Abergynolwyn (20 miles).

Cycling

Dyfi Mountain Biking – Bike hire available at The Holy Trail shop in Machynlleth. All routes start from Machynlleth. 7 miles

The Mawddach Trail – As mentioned above

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 22 miles

Lake Vyrnwy – 12 mile circuit around the scenic Lake Vyrnwy. Suitable for the whole family. 23 miles

Water Sports

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 18 miles

Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 17 miles

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 23 miles

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. The river flows 0.5 miles away and licence can be purchased at the local post office, 2 miles.

Golf

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 7 miles

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 18 miles