Plas Rhiwlas

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Llety hardd gyda twb poeth, stôf goed a golygfeydd anhygoel. Yn cysgu 10, lleoliad delfrydol ger Machynlleth a phellter cerdded i dafarn y pentref.

You can book this property from:

 • £1,389 per week
 • £198 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Cartref trawiadol sy’n berffaith ar gyfer grwpiau mawr ac aduniadau teuluol. Tŷ pâr gyda chyfleusterau twb poeth, stôf goed, golygfeydd anhygoel, ac mewn lleoliad hynod gyfleus. O fewn pellter cerdded i fwyty/tafarn bentref a thref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru), ac o fewn 10 milltir i draethau hardd, Parc Cenedlaethol Eryri a llawer mwy.

Llawr gwaelod

Cegin deuluol helaeth gydag unedau modern, popty trydan mawr, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad. Mynediad cyfleus i’r tu allan gyda lle i eistedd, ardal barbaciw a twb poeth.

Ystafell fwyta gyda bwrdd derw mawr a chadeiriau i 10, wedi ei leoli o flaen ffenestr sy’n gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog. Llyfrgell gyda dewis o lyfrau, mapiau a gemau ar gyfer plant ac oedolion.

Lolfa groesawus gyda ffenestr fawr arall, stôf goed a theledu 50” gyda ‘freeview’ a chwaraewr DVD. Dwy soffa ledr, bwrdd coffi isel a llawr pren.

Ystafell gotiau gyda toiled.

Llawr Cyntaf

Tair llofft ddwbl, i gyd gyda teledu ar y wal, cwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo gyda stol, a set o droriau. Tywelion a sebon Cymreig, sydd wedi ei wneud yn lleol, ym mhob llofft.

Llofft 1 - Ystafell helaeth gyda gwely maint king, en-suite gyda cawod a thoiled. Golygfeydd o’r ardd gefn

Llofft 2 - Llofft fawr gyfforddus gyda gwely maint king, en-suite gyda cawod a thoiled, a golygfeydd anhygoel i lawr yr afon Ddyfi

Llofft 3 - Llofft ddwbl hardd gyda’r un olygfa â llofft 2

Ystafell ymolchi deuluol - bath Spa modern lle gellir ymlacio a chawod uwchben, basn a thoiled

Ail Lawr

Ardal eang gyda teganau i blant, bwrdd a chadeiriau

Llofft 4 a 5 - dwy ystafell yn yr atig, y ddwy wedi eu gosod allan gyda dau qwely sengl. Gellir newid y ddau wely sengl hyn i fod yn wely maint king os dymunir. Gadewch i ni wybod ymlaen llaw os mai dyna beth yw eich dewis

Gardd

Wedi ei amgylchynu gan dir a gerddi mae’r llety hardd hwn yn cynnig y lleoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau golygfeydd o’r afon Ddyfi. Ceir dodrefn gardd ar gyfer 10 o westeion, barbaciw nwy a twb poeth. Lawnt gaeedig gyda rhai teganau tu allan.

Mae’r ardd ffrynt helaeth ar fwy nag un lefel, sydd yn gweddu yn naturiol i’r tirwedd anhygoel.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacennau cartref a chyflenwad cychwynnol o goffi, te, siwgr, llaeth, olew yr olewydd, a perlysiau sych
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig
 • Mae'r llety hwn gyda cyflenwad dwr ei hun sy'n cael ei brofi a'i ffiltro
 • Darperir dillad gwelyau, tywelion llaw a bath
 • 3 sychwr gwallt ar gael
 • Coed ar gyfer y stôf dân, a nwy ar gyfer y Barbaciw yn gynwysedig, yn rhad ac am ddim
 • Sgrîn dân ar gael os oes gennych blant ifanc yn eich grŵp
 • Cot teithio, cadair uchel a gât i’r staer ar gael. Rhaid dod â dillad eich hun i’r cot
 • Tabledi i’r peiriant golchi llestri ac offer glanhau sylfaenol ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Man parcio preifat ar gyfer hyd at 5 car
 • Garej gyda clo ar gyfer beiciau
 • Co-op yw’r archfarchnad lleol sydd yn darparu ar gyfer eich holl anghenion bwyd

Location