Plas Rhiwlas

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Llety hardd gyda twb poeth, stôf goed a golygfeydd anhygoel. Yn cysgu 10, lleoliad delfrydol ger Machynlleth a phellter cerdded i dafarn y pentref.

You can book this property from:

 • £1,389 per week
 • £198 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Cartref trawiadol sy’n berffaith ar gyfer grwpiau mawr ac aduniadau teuluol. Tŷ pâr gyda chyfleusterau twb poeth, stôf goed, golygfeydd anhygoel, ac mewn lleoliad hynod gyfleus. O fewn pellter cerdded i fwyty/tafarn bentref a thref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru), ac o fewn 10 milltir i draethau hardd, Parc Cenedlaethol Eryri a llawer mwy.

Llawr gwaelod

Cegin deuluol helaeth gydag unedau modern, popty trydan mawr, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad. Mynediad cyfleus i’r tu allan gyda lle i eistedd, ardal barbaciw a twb poeth.

Ystafell fwyta gyda bwrdd derw mawr a chadeiriau i 10, wedi ei leoli o flaen ffenestr sy’n gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog. Llyfrgell gyda dewis o lyfrau, mapiau a gemau ar gyfer plant ac oedolion.

Lolfa groesawus gyda ffenestr fawr arall, stôf goed a theledu 50” gyda ‘freeview’ a chwaraewr DVD. Dwy soffa ledr, bwrdd coffi isel a llawr pren.

Ystafell gotiau gyda toiled.

Llawr Cyntaf

Tair llofft ddwbl, i gyd gyda teledu ar y wal, cwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo gyda stol, a set o droriau. Tywelion a sebon Cymreig, sydd wedi ei wneud yn lleol, ym mhob llofft.

Llofft 1 - Ystafell helaeth gyda gwely maint king, en-suite gyda cawod a thoiled. Golygfeydd o’r ardd gefn

Llofft 2 - Llofft fawr gyfforddus gyda gwely maint king, en-suite gyda cawod a thoiled, a golygfeydd anhygoel i lawr yr afon Ddyfi

Llofft 3 - Llofft ddwbl hardd gyda’r un olygfa â llofft 2

Ystafell ymolchi deuluol - bath Spa modern lle gellir ymlacio a chawod uwchben, basn a thoiled

Ail Lawr

Ardal eang gyda teganau i blant, bwrdd a chadeiriau

Llofft 4 a 5 - dwy ystafell yn yr atig, y ddwy wedi eu gosod allan gyda dau qwely sengl. Gellir newid y ddau wely sengl hyn i fod yn wely maint king os dymunir. Gadewch i ni wybod ymlaen llaw os mai dyna beth yw eich dewis

Gardd

Wedi ei amgylchynu gan dir a gerddi mae’r llety hardd hwn yn cynnig y lleoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau golygfeydd o’r afon Ddyfi. Ceir dodrefn gardd ar gyfer 10 o westeion, barbaciw nwy a twb poeth. Lawnt gaeedig gyda rhai teganau tu allan.

Mae’r ardd ffrynt helaeth ar fwy nag un lefel, sydd yn gweddu yn naturiol i’r tirwedd anhygoel.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacennau cartref a chyflenwad cychwynnol o goffi, te, siwgr, llaeth, olew yr olewydd, a perlysiau sych
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig
 • Mae'r llety hwn gyda cyflenwad dwr ei hun sy'n cael ei brofi a'i ffiltro
 • Darperir dillad gwelyau, tywelion llaw a bath
 • 3 sychwr gwallt ar gael
 • Coed ar gyfer y stôf dân, a nwy ar gyfer y Barbaciw yn gynwysedig, yn rhad ac am ddim
 • Sgrîn dân ar gael os oes gennych blant ifanc yn eich grŵp
 • Cot teithio, cadair uchel a gât i’r staer ar gael. Rhaid dod â dillad eich hun i’r cot
 • Tabledi i’r peiriant golchi llestri ac offer glanhau sylfaenol ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Man parcio preifat ar gyfer hyd at 5 car
 • Garej gyda clo ar gyfer beiciau
 • Co-op yw’r archfarchnad lleol sydd yn darparu ar gyfer eich holl anghenion bwyd

Location

Plas Rhiwlas is a family run home from home situated in the picturesque surroundings of the Dyfi estuary. This large accommodation with hot tub facilities is set within its own private grounds, within walking distance to the lovely village pub / restaurant in Derwenlas. It offers panoramic views that extends naturally from the bottom of your garden.

Set in an elevated position, it is also just 1.5 miles from the vibrant and historic market town of Machynlleth. Known as the Ancient Capital of Wales, it offers an abundance of quirky shops, restaurants, cafés and takeaways along with a range of amenities such a supermarket, garages, banks etc. It is also home to the oldest street market in Britain every Wednesday and MOMA Wales, a showcase of modern Welsh art. A walking / cycling route leads directly from the village of Derwenlas to Machynlleth.

There are plenty of good eating establishments in the area, including Black Lion on your doorstep, the Pizzeria and Bistro Number 21 in Machynlleth and Glan yr Afon and Y Garth in Pennal (6 miles). It is also worth mentioning Sea Breeze restaurant in Aberdyfi (12 miles) and for some fine dining, the Michelin star restaurant at Ynyshir. There are good local pubs as well, including the White Lion in Machynlleth with a range of good ale.

Plas Rhiwlas is close to beautiful beaches, the university town of Aberystwyth and is an ideal location to visit the delights of Snowdownia National Park and the Ceredigion coast. Some of the main attractions nearby include Ynys Hir RSBP Reserve (recently televised ‘Springwatch’ location), the Centre for Alternative Technology and King Arthur’s Labyrinth (an underground adventure). The Dyfi Osprey Project and Tal-y-llyn steam railway also offer good days out and for something totally different; why not venture to Blaenau Ffestiniog for some zip wire and Bounce Below adventure.

Walking

 • Lovely footpath that can be accessed from the cottage. 0 miles
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path within 0.5 mile of the cottage.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join the path in Machynlleth, 1.5 miles.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (10 miles), Abergynolwyn (13.5 miles) and Dolgellau (17 miles).

Cycling

 • Cycle route to Machynlleth can be accessed from the cottage. 0 miles
 • Dyfi Mountain Biking – 4 circular routes that can be joined in Machynlleth. 1.5 miles.
 • Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (17 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 24 miles

Fishing

 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Permit required. 0 mile
 • Sea fishing at Aberdyfi (12 miles) and Aberystwyth (16 miles)

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 2 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 12 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole golf course. 12 miles

Beaches

 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 10 miles
 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 12 miles

Watersports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 12 miles

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 17 miles