Llety Llanwrtyd

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn 5* yn cysgu 10 mewn llecyn clyd yng nghanol mynyddoedd y Canolbarth. Man delfrydol i deulu neu ffrindiau a gyda llwyth o weithgareddau gerllaw.

You can book this property from:

 • £1,155 per week
 • £165 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn mawr 5 seren hwn mewn llecyn bach clyd ynghanol mynyddoedd Canolbarth Cymru ac wedi ei adnewyddu’n hynod o chwaethus. Mae'n fan delfrydol i deulu neu ffrindiau i ddod at ei gilydd a cheir llwyth o weithgareddau i’w mwynhau yn yr ardal gan gynnwys cerdded, beicio, pysgota, canwio neu ymlacio. Mae Llanwrtyd hefyd yn gartref i nifer o ddigwyddiadau unigryw, yn cynnwys Snorclo Cors, Marathon Dyn yn erbyn Ceffyl a'r Real Ale Ramble.

Llawr Gwaelod Isaf

Mynediad cefn i’r llety.

Ystafell Wely 1 – gwlau twin.

Llawr Gwaelod

Ystafell Eistedd – ystafell fawr ac agored gyda stof losgi coed (aml danwydd) a llefydd eistedd cyfforddus. Ffenestri mawr yn agor tua’r ardd.

Lolfa – Prif lolfa gyda lle i 10 eistedd, teledu a chwaraewr DVD gyda golygfeydd ar hyd y Dyffryn a Chadwyn Fynydd Epynt.

Cegin – Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gyda phopty estynedig, peiriant golchi llestri, microdon, tostiwr, oergell a rhewgell. Ymuno gyda’r ardal fwyta gyda lle i 10 eistedd.

Cyntedd mawr ac ystafell iwtiliti / golchi gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad ac ystafell gotiau.

Ystafell gawod gyda chawod steilus ar lefel y llawr, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi deuluol fawr gyda bath a chawod fawr ar wahân, toiled, basn a rheilen gynhesu tywelion.

Ystafell Wely 2 - y brif ystafell, gyda gwely maint brenin ac en-suite, a golygfeydd godidog ar hyd y tirlun.

Ystafell Wely 3 – gwely maint brenin gydag en-suite

Ystafell Wely 4 – gwely maint brenin

Ystafell Wely 5 – ystafell ddwbl.

Gardd

Ardal o wair amgaeedig gyda dodrefn gardd, barbeciw ynghyd â golygfeydd gwych ar hyd y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Darperir dillad gwely a thyweli llaw a bath
 • Cot a chadair uchel ar gael, ynghyd â photi a chyllell a fforc blastig. Cyfleusterau gwarchod plant ar gael os bydd cais. (Dewch â dillad gwely i’r cot)
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Nodwch fod rhai lloriau â mwy nag un lefel.
 • Llwyth cyntaf o goed tân am ddim (mwy o goed tân ar gael i’w prynu)
 • Coeden Nadolig ac addurniadau yn gynwysedig ar gyfer bwcins dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara a chacennau. Mae modd darparu mwy ar gais.
 • Mae modd casglu o’r orsaf drenau leol hefyd os bydd cais.
 • Peidiwch a defnyddio'r twb poeth cyn 7 y bore neu ar ol 10.30 y nos

Location