Ffermdy Llanwrtyd

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Ffermdy traddodiadol wedi ei leoli mewn ardal wledig drawiadol ac wedi ei adnewyddu'n ysblennydd i gadw gymaint o'r nodweddion gwreiddiol â phosib, gan roi cymysgedd hudol o'r hen a'r newydd.

You can book this property from:

 • £1,346 per week
 • £192 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r ffermdy traddodiadol hwn wedi ei leoli mewn ardal wledig drawiadol ac wedi ei adnewyddu'n ysblennydd i gadw cymaint o'r nodweddion gwreiddiol â phosib, gan roi cymysgedd hudol o'r hen a'r newydd. Mae yna gerfiadau ar un o'r trawsiau yn y bwthyn hwn ger Llanwrtyd sydd yn dyddio nol i 1678. Yn eistedd ar fryncyn yn edrych allan dros y dyffryn a'r mynyddoedd, dyma lety perffaith ar gyfer aduniad teuluol, grŵp o ffrindiau, neu achlysur arbennig. Fe geir nifer o weithgareddau awyr agored gwych yn yr ardal, yn cynnwys beicio mynydd, seiclo, cerdded, pysgota, ac fe gynhelir nifer o weithgareddau yn nhref fach Llanwrtyd megis Marathon Man vs Horse, Real Ale Wobble, Bog Snorkelling a Ras Cario'r Wraig! 

Llawr Gwaelod

Cegin helaeth gyda llawr cerrig, offer yn cynnwys oergell/rhewgell, popty 6 hob Rangemaster, peiriant golchi llestri, meicrodon, tostiwr, bwrdd a cadeiriau.

Ystafell fwyta eang gyda lle i 11 eistedd. Lle tân traddodiadol gyda stof losgi coed. Mae 1678 wedi ei gerfio ar y trawst uwchben y lle tân sydd yn tynnu'n sylw at oedran y llety.

Lolfa gyda teledu a DVD.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn.

Cyntedd yn arwain at risiau gwreiddiol sydd wedi eu hadnewyddu

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 - gwely dwbwl, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 2 - gwely maint king, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 3 - dau wely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn

Ail Lawr

Ystafell wely 5 - ystafell eang gyda gwely maint king, yn arwain at ardal all gael ei ddefnyddio fel ystafell ddarllen, ail lolfa/ystafell chwarae, gydag ystafell ymolchi ensuite yn cynnwys uned gawod a basn.

Ystafell wely 6 - gwely maint king, mynediad i'r ystafell hon i fyny grisiau arwahan.

Gardd

Lawnt o flaen y llety gyda bwrdd a chadeiriau i gael eistedd allan a mwynhau edrych ar olygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd o'ch cwmpas. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a'r holl dywelion yn gynwysedig    
 • Cot a chadair uchel ar gael, ynghyd â photi a chytleri plastig. Gellir gwneud cais am warchodwr plant. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • DIM anifeiliaid anwes nac ysmygu    
 • Wifi yn gynwysedig    
 • Noder fod mynediad i ystafell wely 6 i fyny grisiau sy'n fwy serth na'r arfer   
 • Cyflenwad cyntaf o goed tân yn gynwysedig (gellir prynu rhagor o goed)  
 • Coeden Nadolig ac addurniadau yn gynwysedig ar gyfer archebion y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd    
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara a chacennau. Gellir gwneud cais am fwy os dymunir   
 • Gellir gwneud cais am gael eich pigo fyny o'r orsaf drên agosaf os dymunir (rhaid trefnu ymlaen llaw)  
 • Gellir archebu ar y cyd â Llety Llanwrtyd i gysgu cyfanswm o 21   

 

Location

This Llanwrtyd Wells Holiday Cottage is detached and set on a plot of land aross from another holiday cottage (Llety Llanwrtyd) located about 1.5 miles from the small town of Llanwrtyd Wells. Self proclaimed as the smallest town in the UK it has several great local pubs a few places to eat and some small shops.

Llanwrtyd lies between the Brecon Breacons and the Elan Valley in a area of outstanding natural beauty and wilderness. The cottage is within a beautiful valley that has been classed a site of special scientific interest due to the diverse range of many rare birds, animals and plants.

Right in the heart of Wales, this Llanwrtyd Wells accommodation is the perfect location for exploring the Brecon Beacons, Cambrian Mountains and the hills, valleys and forests that are the great outdoors of Mid Wales, as well as the nearby towns of Builth Wells, Llandovery and Brecon. In Victorian times, Llanwrtyd Wells was a fashionable spa town and many of its hotels date back to that time.

The area around Llanwrtyd Wells is full of natural beauty and breathtaking scenery, making it an ideal centre for walking, mountain biking, bird watching and touring. As you drive through Mid Wales it is often possible to spot a red kite, one of Britain’s rarest birds. There are plenty of options for walking and hiking nearby in the Irfon Forest and around the Llyn Brianne Reservoir, an artificial lake which was created in the 70′s when the River Towy was dammed. At times of low rainfall, it is sometimes possible to see the roofs of the houses which had to be flooded in order for the dam to go ahead.

There is a lot going on in Llanwrtyd Wells throughout the year, so if you are looking for something a little bit different, then this is the place to come. This Mid Wales town is the home of the Man versus Horse Marathons, the World Bog Snorkeling Championships and the Real Ale Ramble.

Walking

The 15 mile route around Llyn Brianne provides some of the most splendid views available in Wales. Leaping Stiles provides some excellent suggestions for walking in the area. There are also many local trail and hill walks from the cottage. 0.2 miles.

Mountain Biking

Coed Trallwm mountain bike trails, 3 trails for all abilities. 6 miles.

Riding and Trekking

Ffos Farm Riding & Trekking is a small friendly stables, offering horse riding, and pony trekking. All abilities, from beginners to the more experienced are catered for. 3 miles

Watersports

Upper Irfon River offers testing rapids for the experienced canoeist. 3 miles

Fishing

There are several miles of fishing on the River Irfon , just north of Llanwrtyd Wells. Fishing is also available at Llanerchinddfa Farm which has a ¼ acre fishing lake and there is fishing on site via tributary of the Wye.

Golf

Llandovery College Course - it is situated next to the Sports Pavilion within the College. Builth Wells Golf Club. 12 miles

Bird watching

The best way to see a red kite is to visit the feeding station at Gingrin Farm. 20 miles