Bwthyn y Biga

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Caban pren moethus i 7 wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Perffaith ar gyfer gwyliau yn cerdded, yn beicio neu yn marchogaeth.

You can book this property from:

 • £559 per week
 • £80 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Description

Saif y caban pren hyfryd hwn ynghanol cefn gwlad prydferth a heddychlon, wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Gyda stablau ar y safle ac amryw o lonydd a llwybrau hardd y gellir ymuno â hwynt o fewn milltir, mae Bwthyn y Biga yn berffaith ar gyfer gwyliau o farchogaeth, beicio neu gerdded. Mae dwy afon hiraf Cymru yn cychwyn yma ac mae Llyn Clywedog, sy’n adnabyddus am ei bysgota a hwylio, lai na milltir i ffwrdd. GOSTYNGIAD GRWPIAU BACH: 1-4 gwestai yn cael 25% i ffwrdd drwy gydol y flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Croesewir chi i Fwthyn y Biga gan ystafell fyw fawr agored a chlyd.

Ceir gwres o dan y llawr yn yr ystafell hon yn ogystal â stôf goed o flaen dwy soffa ledr groesawgar - perffaith ar gyfer y nosweithiau cysurus hynny o flaen y tân.

Lleolir y gegin yn nhu blaen y llety ac mae’n cynnwys cyfleusterau megis popty a hob, oergell/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, golchwr llestri, tostiwr a chymysgydd/clorian. Ceir amrediad helaeth o offer a llestri coginio sy’n rhoi naws gartrefol iawn i’r llety.

Mae Bwthyn y Biga yn edrych allan dros y patio a’r lawnt gyferbyn â'r bythynnod ac mae nant yn llifo heibio'r ddwy ystafell wely ddwbl.

Ystafelloedd Gwely

Ystafell wely ddwbl 1 - Gwely dwbl gyda digon o le i’ch dillad. Bob ochr i’r gwely ceir cist o ddroriau, lampau darllen a drych hyd llawn.

Ystafell wely ddwbl 2 – Ail wely dwbl gydag chwperdd dillad yn y wal. Bob ochr i’r gwely ceir cîst o ddroriau, lampau darllen a drych hyd llawn.

Ystafell wely twin gydag ystafell ymolchi en suite - 2 wely sengl gydag chwpwrdd dillad, cîst o ddroriau gyda lamp a drych hyd llawn. Mae’r ystafell hon yn elwa o gael drws allanol gyda mynediad ramp hefyd sy’n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag anawsterau symud. Ystafell en suite yn cynnwys toiled, cawod a basn dwylo. Darperir cyflenwad cychwynnol o ddeunydd ar gyfer yr ystafell ymolchi. Mae’r olygfa wefreiddiol o’r ystafell hon hefyd yn werth ei gweld.

Ystafell wely sengl – Gwely sengl gydag chwpwrdd dillad, cîst o ddroriau, lamp wrth erchwyn y gwely a drych hyd llawn. Ceir golygfa hyfryd o’r bryn tu ôl i’r bwthyn o’r ystafell hon.

Cyntedd – gofod digonol i storio esgidiau a chotiau.

Gardd

Patio palmantog gyda llwyni o’i amgylch, barbiciw cerrig, gyda bwrdd a chadeiriau allannol yn edrych dros y glaswellt. Mae yna ffens o amgylch yr ardal batio sy'n ei wneud yn ddiogel i blant a chwn. Mae yno, hefyd, hamoc i westeion ei ddenfyddio a llyn bychan gerllaw gyda llwybr o’i amgylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Darperir coed tân ar gyfer y stôf goed hefyd

Darperir dillad gwely, tywelion a llueiniau sychu llestri. 

Ystafell wresogi ar wahân ar y safle i sychu dillad gwlyb

Ysgubor ar wahân i storio beiciau

Darperir cot ar gais

Lle parcio ar gyfer hyd at 4 car

Croeso mawr i gerddwyr, beicwyr a marchogwyr ceffylau

Gwobr Aur gan y Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd

Croesewir hys at ddau anifail anwes am ffi ychwanegol o £20 i bob anifail.

Stablau ar gyfer 5 ceffyl. Ffi ychwanegol o £5 y ceffyl / y noson i bori dros nos.

Location