Llanddewi Retreat

Llandrindod Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn gyda twb poeth yng Nghanolbarth Cymru yn cynnig y fangre ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, cyplau neu ffrindiau sy'n chwilio am leoliad gwledig heddychlon. 

   

You can book this property from:

 • £483 per week
 • £69 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei amgylchynu gan fryniau a thir amaethyddol agored, mae'r bwthyn hwn gyda twb poeth yng Nghanolbarth Cymru yn cynnig y fangre ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, cyplau neu ffrindiau sy'n chwilio am leoliad gwledig heddychlon. Tawel, diarffordd, heb signal wi-fi na ffôn symudol, dyma'r encil perffaith ar gyfer ymlacio a dadflino. Mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, beicio, pysgota a gweithgareddau awyr agored eraill.

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell gyda rhewgell oddi mewn, peiriant golchi dillad, tostiwr, tegell, meicrodon, popty a hob trydan. Ardal fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 4. Mae yna rewgell maint llawn ar gael at ddefnydd y gwesteion mewn sied gyfagos.

Lolfa gyda stôf losgi coed (darperir un basgedaid o goed), cadeiriau lledr cyfforddus, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell ymolchi - uned gawod, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - ystafell gyda dau wely sengl a storfa.


Tu Allan

Gardd gaeedig. Patio wedi'i orchuddio gyda twb poeth a barbaciw. Lawnt i ochr a chefn y llety, a tharmac yn y ffrynt. Sied (gyda rhewgell). 


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Dim cot na chadair uchel. Gellir dod â rhai eich hunan   
 • Dim ysmygu    
 • Dim anifeiliaid anwes        
 • Digon o le parcio preifat      
 • Signal ffôn symudol yn gyfyngedig. Weithiau mae'n bosib cael signal ar rai rhwydweithiau drwy gerdded i ben y ffordd       
 • Gall Tesco (ac archfarchnadoedd eraill) ddanfon nwyddau i'r llety     
 • Un basgedaid o goed yn gynwysedig ar gyfer y stôf goed - gellir prynu mwy yn lleol      
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad yn y llety - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 1 rholyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol        
 • Mae nant fach o flaen y llety felly dylid goruchwylio plant bach ar bob adeg    

Location