Llanddewi Retreat

Llandrindod Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn gyda twb poeth yng Nghanolbarth Cymru yn cynnig y fangre ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, cyplau neu ffrindiau sy'n chwilio am leoliad gwledig heddychlon. 

   

You can book this property from:

 • £483 per week
 • £69 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei amgylchynu gan fryniau a thir amaethyddol agored, mae'r bwthyn hwn gyda twb poeth yng Nghanolbarth Cymru yn cynnig y fangre ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, cyplau neu ffrindiau sy'n chwilio am leoliad gwledig heddychlon. Tawel, diarffordd, heb signal wi-fi na ffôn symudol, dyma'r encil perffaith ar gyfer ymlacio a dadflino. Mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, beicio, pysgota a gweithgareddau awyr agored eraill.

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell gyda rhewgell oddi mewn, peiriant golchi dillad, tostiwr, tegell, meicrodon, popty a hob trydan. Ardal fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 4. Mae yna rewgell maint llawn ar gael at ddefnydd y gwesteion mewn sied gyfagos.

Lolfa gyda stôf losgi coed (darperir un basgedaid o goed), cadeiriau lledr cyfforddus, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell ymolchi - uned gawod, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - ystafell gyda dau wely sengl a storfa.


Tu Allan

Gardd gaeedig. Patio wedi'i orchuddio gyda twb poeth a barbaciw. Lawnt i ochr a chefn y llety, a tharmac yn y ffrynt. Sied (gyda rhewgell). 


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Dim cot na chadair uchel. Gellir dod â rhai eich hunan   
 • Dim ysmygu    
 • Dim anifeiliaid anwes        
 • Digon o le parcio preifat      
 • Signal ffôn symudol yn gyfyngedig. Weithiau mae'n bosib cael signal ar rai rhwydweithiau drwy gerdded i ben y ffordd       
 • Gall Tesco (ac archfarchnadoedd eraill) ddanfon nwyddau i'r llety     
 • Un basgedaid o goed yn gynwysedig ar gyfer y stôf goed - gellir prynu mwy yn lleol      
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad yn y llety - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 1 rholyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol        
 • Mae nant fach o flaen y llety felly dylid goruchwylio plant bach ar bob adeg    

Location

Detached lodge style property set in a secluded area with open countryside all around. The nearest property is a farmhouse about a quarter of a mile away. The nearest pub is 2.5 miles away and the nearest shop is 3 miles away, while there is a great community shop in Llanbadarn Mynydd.

The spa town of Llandrindod Wells is 11 miles away and includes a variety of local shops, a supermarket and plenty of places to eat. The lake is a good attraction as is the golf club nearby. Builth Wells, with its showground is only 15 miles away, making the cottage an ideal base for any of the events and attractions that take place there, such as the Royal Welsh Show.

The Elan Valley is 14 miles away and includes 72 square miles of beauty with reservoirs, dams and plenty of outdoor activities, including walking, cycling, fishing and even safari tours. The red kite feeding centre near Rhayader is another popular attraction.

For a day trip to the seaside it is just over an hour to get to the Cardigan Bay coast with several great beaches. Cardigan Bay is also well known for its dolphins, and boat trips can be booked to see the dolphins. To the east, many of the border towns are within an hour's drive, including Hereford and Ludlow, both providing an interesting day out and easy access to and from the Midlands.


Golf

Llandrindod Wells Golf Club, overlooking the town, is 5800 yards in length and a par 69. 11. miles.

Bird Watching

Visit the Red Kite Feeding Centre in Rhayader where you can see these magical birds in full flight. 12 miles.

Horse Riding

Trekking and rides available to book through the Lion Royal Hotel, in Rhayader, with many different routes in the Elan Valley and surrounding countryside. 12 miles

Walking

You can walk directly from the lodge and on a variety of paths, trails and open common land. 0.1 miles

Cycling

The quiet country roads are ideal for road cycling. 0.1 miles.

Mountain Biking trails suit all levels and distances, including 2 of the best downhill MTB trails in the UK at Rhayader. 12 miles.

Fishing

Several course fishing lakes and game fishing locations on local rivers. Day tickets for these available from local clubs. 4 miles.

Water Sports

The Elan Valley offers canoeing, kayaking and rafting. 14 miles.