Blaenglanhanog

Caersws, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar hyfryd yng Nghanolbarth Cymru - diarffordd, gyda stôf goed, golygfeydd anhygoel a phwll nofio 'diddiwedd'.

You can book this property from:

 • £410 per week
 • £59 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:30

Description

Mae Blaenglanhanog yn cynnwys nifer fawr o’r nodweddion y byddech yn ei ddisgwyl gan fwthyn gwyliau uchel ei safon yng Nghymru - wifi, stôf llosgi coed, caniatau cwn a golygfeydd gwefreiddiol o safle gwledig heddychlon a hardd. Gallwch hefyd wneud defnydd o bwll nofio 'Endless' sydd wedi ei leoli ar y safle am ffî ychwanegol. Hen ffermdy i borthmon yw'r bwthyn hunanarlwyo 250 mlwydd oed hwn a saif 1,000 o droedfeddi i fyny ym Mynyddoedd y Cambrian ger pentref Carno - man cychwyn Laura Ashley (siop leol dda, swyddfa’r post, eglwys a thafarn). Cadwch lygad am y barcud coch, mentrwch i Goedwig Hafren neu ymwelwch â Chronfa Ddwr ac Argae Clywedog a threfi marchnad hyfryd Canolbarth Cymru.

Llawr Gwaelod

O gyntedd y bwthyn, rydych yn camu i mewn i ystafell fyw gysurus gyda thrawstiau derw, carped a phentan mawr yn cynnwys stôf llosgi coed. Ceir dwy soffa yn eistedd 2 a 3 ac un gadair yn ogystal â chlustogau a chyrtens Laura Ashley. Teledu sgrin fflat, DVD, CD a radio. Grisiau yn arwain i’r llawr nesaf.

Trwodd i’r dde ceir ystafell fwyta fechan gyda thrawstiau, bwrdd derw a chadeiriau i 6 o bobl. Ffenestr yn edrych allan ar yr ardd a theils chwarel gwreiddiol ar lawr.

Mae cegin olau yn y bwthyn gydag unedau derw traddodiadol, sinc ceramig, oergell/rhewgell a phopty trydan. Ceir amrediad helaeth o offer a rac platiau gyda set llestri. Mae iwtiliti wedi ei hatodi i’r gegin, i fyny un gris, gyda microdon, golchwr llestri, sychwr dillad a pheiriant golchi. Ceir cwpwrdd awyru, bwrdd a haearn smwddio a gwresogydd canolog yma hefyd.

Yn yr ystafell ymolchi gwaelod ceir llawr cerrig, rheilen cynhesu tyweli, bath modern siâp “P” gyda chawod drosto. Sinc modern mawr a thoiled.

Mae’r ystafell wely ar y llawr gwaelod yr ochr arall i’r ystafell fyw yn ystafell olau gyda dwy ffenest, un yn edrych dros y dyffryn hardd. Dau wely sengl gyda chwiltiau plu dwbl a gobenyddion newydd. Cwpwrdd dillad, cypyrddau a lampau wrth y gwelyau, cadair siglo a chist ddroriau gyda drych.

Llawr Cyntaf

Ceir dwy ystafell wely ddwbl gysurus iawn i fyny’r grisiau yn y bwthyn hwn. Mae’r ystafell gyntaf yn cynnwys trawstiau gwreiddiol ar y nenfwd, cwpwrdd dillad, cistiau ddroriau â drych yn ogystal â chypyrddau a lampau ger y gwelyau. Mae gan yr ail drawstiau gwreiddiol ar y nenfwd, to panelog cwpwrdd yn y wal, cistiau ddroriau â drych a chypyrddau a lampau ger y gwelyau. Daw’r ddau wely dwbl gyda chwiltiau plu maint king a gobenyddion newydd.

Mae ystafell ymolchi'r llawr cyntaf hefyd â nenfwd trawstiog, llawr teils ac unedau modern gwyn yn cynnwys cawod ar lefel y llawr, toiled a sinc. Rheilen cynhesu tyweli, cabinet, drych a soced eillio yn cael eu darparu hefyd.

Gardd

Gardd amgaeedig tu blaen y bwthyn gydag ardal i eistedd a set patio ar gyfer 6. Mwynhewch y golygfeydd hyfryd dros y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir te, coffi, siwgr a bara brith cartref am ddim.
 • Dillad gwely, tyweli dwylo a bath yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Y fasged (fawr) gyntaf o goed tân am ddim. Mwy o goed tân ar gael am £4 y fasged.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Wi-fi ar gael
 • Caniateir uchafswm o 2 anifail anwes ufudd am ffi fechan o £12 yr anifail. Nodwch nad oes caniatâd i’r anifeiliaid yn yr ystafelloedd gwely nag ar y dodrefn.
 • Parcio i 2 neu 3 o geir
 • Man gwefrio cerbydau trydan sydd am ddim i westeion.
 • Hawdd ei gyrraedd, ¾ milltir oddi wrth yr A470 i fyny ffordd gyhoeddus sy’n terfynu ar y tir. Addas i bobl â mudoledd cyfyngedig ond ddim i gadair olwyn oherwydd y newidiadau yn lefel y llawr gwaelod.
 • Mae Blaenglanhanog yn fwthyn dim ysmygu.
 • Ffeil fawr gyda manylion am weithgareddau ac atyniadau lleol.

Location

This self catering Mid Wales cottage was originally the farmhouse for the land around it and is surrounded by countryside views and tranquillity.

The nearest village is the “Laura Ashley” village of Carno (1.5 miles) which has a good local shop, post office, church & pub which does good pub grub. The cottage is about equidistant between the charming market towns of Machynlleth, Llanidloes and Newtown which are all about 15 miles away and all have lots of independent shops and good country markets.

The nearest railway station is 6 miles with connections across Wales and beyond and there is a local bus service that stops by request at the bottom of the road.

Popular attractions in the area include the red kites, Hafren Forest, Clywedog Reservoir and Dam, Snowdonia National Park (12 miles), the largest wind farm in Europe and the Centre for Alternative Technology (12 miles).

Amongst popular activities in the Area are the Forest Experience Rally School in Carno and within a few miles there is quad trekking, golf, cycling, clay pigeon shooting, narrow gauge railways, bird watching, walking, sailing and fishing. Three miles away is Machinations exhibition, café, children’s play barn and rabbit village.

Lovely beaches within easy reach in Aberdyfi and Borth (about 40 minutes). Newtown has a good local theatre and lots of places to eat. Machynlleth and Llanidloes both have award winning restaurants and excellent weekday and weekend markets. There is a strong “eco” movement in the area and whole foods and local foods feature strongly.

Walking

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. 3 miles from the cottage.

Cycling

Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 15 miles

Hafren Forest Trail – Various routes suitable for cyclists just outside the town of Llanidloes. 16 miles

Watersports

Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 17 miles.

Golf

Maesmawr Golf Course - 9 hole golf course and 16 bay driving range. 6 miles

Llanidloes Golf Course – 9 hole golf course. 16 miles