Bwthyn y Muallt

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Gyda twb poeth preifat mae Bwthyn y Muallt yn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio a mwynhau golygfeydd ar draws y dyffryn.

You can book this property from:

 • £772 per week
 • £110 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda twb poeth preifat mae Bwthyn y Muallt yn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio a mwynhau golygfeydd ar draws y dyffryn. Wedi ei leoli ar gyrion Llanfair y Muallt yn Nyffryn Irfon, mae'r llety hwn yn derbyn 2 gi, ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, beicwyr, a'r rheiny sy'n hoffi ymlacio yng nghefn gwlad. Gyda gwres dan y llawr a stôf goed yn y lolfa mae'r bwthyn hwn yn le perffaith i ddarganfod Canolbarth Cymru. Fe geir siopau, tafarndai a bwytai yn Llanfair y Muallt, ac fe gynhelir Sioe Amaethyddol Cymru lai na milltir i ffwrdd.  

Llawr gwaelod

Lolfa fawr gyda stôf goed drawiadol, soffas a chadeiriau cyfforddus, teledu, chwaraewr DVD a system sain.

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 6, soffa, cadair, teledu, chwaraewr DVD gyda dewis eang o DVDs i'w mwynhau.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, hob trydan, meicrodon, popty araf, tostiwr, tegell, teledu, bwrdd a chadeiriau i 4.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, peiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell hongian cotiau a thoiled.

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn.

Ystafell gydag uned cawod. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda golygfeydd o gefn gwlad.

Ystafell wely 2 - gwely bync maint llawn.

Ystafell wely 3 - ystafell deuluol gydg un gwely dwbwl ac un gwely sengl.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.  

Tu allan

Gardd yn y cefn gyda twb poeth, bwrdd a chadeiriau, barbaciw. Lle i barcio o flaen y llety. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig             
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant   
 • Storfa feiciau ddiogel   
 • Signal ffôn symudol yn gyfyngedig   
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu
 • Croeso i anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi am gôst o £20 y ci). Noder nad ydy'r cwn i fynd ar y dodrefn na'r gwelyau    
 • Parcio i nifer o geir ar y graean o flaen y ty     
 • 1 basgedaid o goed tân gyda mwy i brynu os oes angen   

Location