Bwthyn y Muallt

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Gyda twb poeth preifat mae Bwthyn y Muallt yn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio a mwynhau golygfeydd ar draws y dyffryn.

You can book this property from:

 • £889 per week
 • £127 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda twb poeth preifat mae Bwthyn y Muallt yn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio a mwynhau golygfeydd ar draws y dyffryn. Wedi ei leoli ar gyrion Llanfair y Muallt yn Nyffryn Irfon, mae'r llety hwn yn derbyn 2 gi, ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, beicwyr, a'r rheiny sy'n hoffi ymlacio yng nghefn gwlad. Gyda gwres dan y llawr a stôf goed yn y lolfa mae'r bwthyn hwn yn le perffaith i ddarganfod Canolbarth Cymru. Fe geir siopau, tafarndai a bwytai yn Llanfair y Muallt, ac fe gynhelir Sioe Amaethyddol Cymru lai na milltir i ffwrdd.  

Llawr gwaelod

Lolfa fawr gyda stôf goed drawiadol, soffas a chadeiriau cyfforddus, teledu, chwaraewr DVD a system sain.

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 6, soffa, cadair, teledu, chwaraewr DVD gyda dewis eang o DVDs i'w mwynhau.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, hob trydan, meicrodon, popty araf, tostiwr, tegell, teledu, bwrdd a chadeiriau i 4.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, peiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell hongian cotiau a thoiled.

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn.

Ystafell gydag uned cawod. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda golygfeydd o gefn gwlad.

Ystafell wely 2 - gwely bync maint llawn.

Ystafell wely 3 - ystafell deuluol gydg un gwely dwbwl ac un gwely sengl.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.  

Tu allan

Gardd yn y cefn gyda twb poeth, bwrdd a chadeiriau, barbaciw. Lle i barcio o flaen y llety. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig             
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant   
 • Storfa feiciau ddiogel   
 • Signal ffôn symudol yn gyfyngedig   
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu
 • Croeso i anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi am gôst o £20 y ci). Noder nad ydy'r cwn i fynd ar y dodrefn na'r gwelyau    
 • Parcio i nifer o geir ar y graean o flaen y ty     
 • 1 basgedaid o goed tân gyda mwy i brynu os oes angen   

Location

This Builth Wells accommodation is a detached cottage just over a mile outside ofthe market town of Builth Wells. The high streetincludes several boutique shops and plenty of places to eat and drink. There are some freat local pubs and plenty places to eat nearby including several in Builth itself and also the Prince Llewelyn in Cilmery. The Royal Welsh Agricultural Show takes places each summer and attracts a huge number of people from all over the world. The Showground also holds the Spring Festival and Winter Fair and numerous other shows and events throughout the year. The showground is only a short walk (about 10-15mins) from the bungalow. The River Wye flows through the town and is a famous salmon river that also has many walks along its banks.

The whole area is well known for its outstanding natural beauty and you will see fantastic mountain ranges lakes and valleys. The Brecon Beacons National Park and the towns such as Brecon (19 miles) Llanwrtyd the spa town of Llandrindod Wells and Hay on Wye (21 miles) are well worth a visit. There are also several all weather attractions including the Quackers Play Centre in Newbridge on Wye Builth Leisure Centre and the local cinema The Wyeside Arts Centre shows all the latest releases.

Golf

Builth Wells Golf Club is a great course in splendid surroundings. 1 mile

Horse Riding

Heart of Wales Riding School rides and treks through the stunning Mid Wales countryside 16.6 miles

Walking

This area is a paradise for walkers with routes such as the Wye Valley Walk (1 miles) Epynt Way (3 miles),Brecon Beacons National Park (13 miles south) and the Elan Valley (17 miles north).

Cycling

Great for road cycling with country roads and some serious climbs available. NCN 43 passes near the cottage. 0.1 miles.

Water Sports

The River Wye (1 miles) is popular as a navigable river with canoeists. Llangorse Lake Pontsticill Reservoir (Merthyr Tydfil Sailing Club) The River Usk and the Monmouthshire and Brecon Canal also offer opportunities for water sport.

Fishing

River Irfon flows through the valley and is overlooked by the cottage. Permits and day tickets can be bought locally. 0.3 miles