Noyadd

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli yng nghefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i'r dref mae'r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd.

You can book this property from:

 • £635 per week
 • £91 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli yng nghefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i’r dref mae’r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd. Gyda thrwydded bysgota leol yn gynwysedig a nifer o atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau’n gyfagos mae’r bwthyn yn le perffaith i fod yn weithredol yn yr awyr iach neu er mwyn ymlacio a chael seibiant.

Yn yr ystafell fawr eang ar gynllwyn agored mae’r gegin yn arwain at yr ardal fwyta a’r ardal fyw fawr. Gyda nifer o’r trawstiau gwreiddiol a rhai nodweddion gwreiddiol yn dyddio'n ôl 1784 mae’r adeilad wedi ei adnewyddu i fwthyn ecogyfeillgar gyda soleri panel a phwmp gwres aer. Mae gwres o dan y llawr ar y llawr gwaelod a gwres canolog ar y llawr cyntaf.

Penwythnos Sul y Mamau – Blodau a siocled am ddim i westai

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – Soffas lledr cyfforddus wedi eu gosod o amgylch stôf losgi coed fawr (pren yn gynwysedig).
Teledu freeview a DVD (gellir benthyg DVD’s gan y perchnogion). Mae hefyd amrywiaeth eang o lyfrau, gemau a syniadau o bethau i’w gwneud yn yr ardal.
Cegin - Wedi ei dylunio’n chwaethus yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell fawr, popty trydan, micro-don, cogydd araf a thostiwr.
Bwrdd bwyta gyda lle i 8 person.

Ystafell wely llawr gwaelod – Ystafell fawr sy’n cynnwys gwely dwbl a gwely soffa dwbl er mwyn cysgu 2 westai ychwanegol.

Ystafell ymolchi llawr gwaelod – Ystafell wlyb sy’n addas ar gyfer yn anabl, toiled a chawod.

Ystafell iwtiliti – yn cynnwys rhewgell maint llawn, peiriant golchi a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Mae’r brif ystafell wely hon yn ystafell fawr gyda golygfeydd ar draws Mynydd y Garth ac Aberedw. Gwely dwbl gyda chwpwrdd y gellir cerdded i mewn iddo, cawod ensuite a thoiled.

Prif ystafell ymolchi – Bath (dim cawod) a thoiled.

Ystafell wely 3 - Ystafell wely ddwbl fawr gyda chwpwrdd, yn arwain i ensuite gyda chawod a thoiled.

Ystafell wely 4 – Ystafell wely twin (2 wely sengl), cwpwrdd, ffenestr a ffenestr yn y to.

Gardd

Gardd a lawnt amgaeedig gyda bwrdd gardd a dodrefn. Wedi ei amgylchynu gan goed a’i osod uwch afon fach (Nantgwyn). Mae’n hyfryd eistedd tu allan a mwynhau s?n naturiol yr afon a’r bywyd gwyllt. Mae’r haul yn yr ardd am ran fwyaf o’r dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Lleiniau gwely a thywelion dwylo / bath yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael (dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot)
 • Gwres o dan y llawr ar y llawr cyntaf
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Logiau yn gynwysedig
 • Gwely soffa (dwbl) ar gael am gost ychwanegol o £25 y person.
 • Wi-fi ar gael
 • BBQ ar gael
 • Coeden Nadolig ac addurniadau ar gyfer archebion dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
 • Pecyn croeso am ddim yn cynnwys pethau fel te, coffi, llefrith a chacennau
 • Disgownt ar gael am lai o bobl
 • Mynediad i’r anabl
 • Cludiant siopau ar gael gan Asda, Tesco a Sainsbury’s

Location