Hafan Llewelyn

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Bwthyn moethus i 6 gyda thwb poeth ger Cilmeri gyda thafarn o fewn pellter cerdded. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded, beicio, golff a chwaraeon dwr.

You can book this property from:

 • £390 per week
 • £56 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei amgylchynu gan olygfeydd cefn gwlad, mae Hafan Llewelyn yn fwthyn gwledig helaeth gyda thwb poeth, Parc Cenedlaethol ail fwyaf Cymru ger llaw, digon o weithgareddau, llefydd hanesyddol ac atyniadau ar garreg y drws. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol yng Nghilmeri. Mwynhewch gerdded a beicio ym Mannau Brycheiniog, chwaraeon dwr a physgota ar yr Afon Gwy, diwrnod yn Y Gelli Gandryll (Hay on Wye) - prifddinas llyfrau ail law y byd a Maes y Sioe yn Llanfair-ym-Muallt ar gyfer nifer o ddigwyddiadau amrywiol drwy gydol y flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Mae’r fynedfa fawr yn arwain i’r gegin sy’n cynnwys popty trydan, hob ac echdynnwr, oergell/rhewgell a microdon. Bwrdd cegin hir gyda chadeiriau ar lawr fflacsen. Drws nesaf i’r gegin ceir toiled gyda basn ymolchi.

Mae’r fynedfa hefyd yn arwain at ystafell fyw gysurus gyda llawr carped ac yma ceir ffenestr fawr yn edrych allan dros yr ardd a’r caeau tu hwnt iddo. Dwy soffa, stôf nwy gydag effaith glo ar aelwyd garreg a theledu/DVD.

Llawr Cyntaf

Grisiau pren yn arwain o’r fynedfa at bedair ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Ystafell wely 1 - Gwely maint king a chyfleusterau en-suite.

Ystafell wely 2 a 3 - Ystafelloedd gwely sengl gyda thrawstiau a chist fechan o ddroriau yn y ddwy.

Ystafell wely 4 - Gwely dwbl gyda chist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi ar wahân yn cynnwys cawod (pwynt eillio yma hefyd).

Gardd

Ardal batio yn y tu blaen a gardd yn y cefn gyda thwb poeth. Set barbeciw yn cael eu darparu hefyd. Mae cefn gwlad hyfryd Cymru yn amgylchynu’r bwthyn gyda golygfeydd ym mhob cyfeiriad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ceir tri bwthyn gwyliau ar y safle a gellir cysylltu'r rhain i gyd i greu un bwthyn mawr sy’n cysgu hyd at 19. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr
 • Ystafell golchi/sychu dillad i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill yn cynnwys peiriant golchi, sychwr a sinc.
 • Croesewir anifeiliaid anwes - uchafswm o 2 gi (i un bwthyn). Ffi fechan o £20 am yr wythnos a £10 am arhosiad byr (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).
 • Darperir dillad gwely a thywelion
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Mae’r bwthyn gwledig hwn yng Nghymru gyda thwb poeth ar gael ar gyfer gwyliau byr yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn. Dewch o hyd i fwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’
 • Uwchfarchnadoedd yn trosgludo - mae Tesco, Asda a Sainsbury's yn trosgludo i'r bwthyn.
 • Nodwch nad yw’r twb poeth ar gael o 9am ymlaen ar ddiwrnod gadael.

Location