Bwthyn yr Ynys

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn hardd o’r ddeunawfed ganrif ym Mannau Brycheiniog gyda lle tân mawr traddodiadol, trawstiau gwreiddiol a lloriau cerrig.

You can book this property from:

 • £567 per week
 • £81 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hardd o’r ddeunawfed ganrif ym Mannau Brycheiniog gyda lle tân mawr traddodiadol, trawstiau gwreiddiol, lloriau cerrig, a sy’n llawn cymeriad a hanes. Wedi ei adnewyddu’n gariadus i safon uchel, mae’r bwthyn hwn yn derbyn anifeiliaid anwes, gyda telesgop eich hun i fedru gwneud y mwyaf o’r ffaith ei fod wedi ei leoli oddi mewn i warchodfa awyr dywyll. Mae’r porthdy barbaciw yn hynod boblogaidd yn eich galluogi i ymlacio o gwmpas y tân a mwynhau bwyd da beth bynnag fo’r tywydd. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymestyn i dros 1300 cilomedr sgwar ac yn cynnwys nifer o fynyddoedd, llynnoedd, ogofeydd, llwybrau, camlasau, ac yn nefoedd i fywyd gwyllt. Mae yna amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau i’w mwynhau, gyda tafarn leol wych ychydig o filltiroedd i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta ar gynllun agored gyda soffas lledr cyfforddus. Lle tân mawr (basgedaid gyntaf o goed/glo yn gynwysedig), teledu Freeview HD.

Bwrdd bwyta mawr a chadeiriau i 6, perffaith ar gyfer prydau bwyd arbennig.

Cegin steilus gyda’r holl gyfarpar yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon, peiriant golchi dillad, hob a phopty trydan. Drws pren gwreiddiol.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gwely dwbwl gyda lle tân.

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl neu gellir ei wneud yn wely king (ar gais).

Ystafell ymolchi - gyda chawod fawr, toiled a basn.

Tu Allan

Gardd gaeedig gyda bwrdd a chadeiriau. Porthdy barbaciw ar lawnt y tŷ fferm. Gardd arall gyda nant fach a choetir i’w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Adeilad tu allan ar gyfer storio beic modur, beic ac offer. Gyda peiriant sychu dillad

E-feiciau ar gael i’w llogi. Perffaith ar gyfer llwybrau fforest neu lonydd gwledig (dros 14 oed yn unig)

Seinydd cerddoriaeth symudol Blootooth

Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a danteithion lleol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig Wi-Fi ar gael Digon o le parcio

Basgedaid cyntaf o goed/glo ar gael, ond gellir prynu mwy yn lleol

Mae’r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad: Cegin – pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant, clytiau newydd. Ystafell ymolchi – sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol Dim ysmygu

Anifeiliaid anwes – mwyafrif o un @ £20 y ci

Noder – mae’r grisiau troellog yn serth ac ddim yn addas ar gyfer plant bach (dim plant o dan 5 oed)

Location