Bwthyn Blaencar

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn clyd a rhamantus i 2 ar fferm weithiol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £488 per week
 • £70 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Barbaciw

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn clyd a rhamantus i 2 ar fferm weithiol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Milltir o'r pentref agosaf ble gellir dod o hyd i ddwy dafarn leol. Mae nifer o lwybrau a lonydd i gerdded a beicio gerllaw'r bwthyn, neu beth am ymlacio a mwynhau golygfeydd cefn gwlad. Mae'r bwthyn yn cynnwys hanner milltir o bysgota eog a brithyll preifat ar yr afon Wysg, sy'n ei wneud yn leoliad delfrydol ar gyfer pysgotwyr brwd. Dyma'r bwthyn perffaith i 2 ym Mannau Brycheiniog.

Llawr Gwaelod

Cegin/ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored gyda soffas cysurus, bwrdd a chadeiriau, teledu, DVDs a dewis o lyfrau a gemau.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys meicrodon, peiriannau golchi llestri a golchi dillad, oergell/rhewgell, popty a hob trydan.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely gyda gwely mawr pedwar postyn. Uned ymolchi a chwpwrdd dillad. 

Ystafell ymolchi yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Patio ac ardal graeanog yn edrych allan dros buarth y fferm, gyda bwrdd a chadeiriau. Nifer o aceri o dir fferm a chefn gwlad i'w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig   
 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch cartref a lleol  
 • Dewis da o lyfrau a gemau  
 • Storfa beiciau diogel  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Dim ysmygu   
 • Dim anifeiliaid anwes   
 • Parcio tu allan y bwthyn  

Location

This romantic cottage adjoins a larger farmhouse and is situated on a working farm in the Brecon Beacons National Park.  The remote farm is just 1 mile from the village of Defynnog which boasts 2 great local pubs, The Tanners and the Old Yew Tree.  It is also home to the International Welsh Rarebit Centre that serves excellent food.  Sennybridge, a village on the river Usk, is also nearby. It has a convenience store, post office, garage and several pubs.

The market town of Brecon is around 8 miles away with some great shops selling local produce. The boathouse on the River Usk is a popular location for hiring pedalos and rowing boats. It is also the starting point of the Taff Trail, a 56 mile cycle path that leads all the way down to Cardiff.

The Brecon Beacons National Park was the first in the UK to achieve Geopark status as part of the UNESCO Global Geoparks Network. It is also an official Dark Sky reserve, and on a clear night, you will be amazed at the wonder of night sky, thanks to almost zero light pollution. Attractions in the area including the spectacular Ystradfellte Waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves

Cardiff is around 40 miles away and a very popular destination. From sporting events at the stadium to the great shopping, it has something for everyone. 

Walks

There are plenty of great walks in the Beacons National Park including many you can access directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes private salmon and trout fishing on the River Usk. 2 miles .
,
Cycling

Stunning road cycling country with miles and miles of quiet country lanes. 0.1 miles.

Many trails nearby and also the spectacular Bike Park Wales is only 20 mins away. 20 miles.


Pony Trekking

Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 3.2 miles.

Golf

Brecon Golf Club is an 9 hole course . Great course views of the mountains including Pen y Fan. 8 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 16 miles.