Tai Tarw

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Ysgubor wedi'i hadnewyddu ar fferm weithiol i'r gogledd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Pedair ystafell wely en-suite, wifi, twb poeth, gweithgareddau plant, llyfrau, gemau bwrdd a thelesgop. Digon o bethau ar gyfer pawb, beth bynnag fo'r tywydd!

You can book this property from:

 • £1,173 per week
 • £168 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat
 • Pwynt gwefru modur trydan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Preferred changeover day: Firday/Monday
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Tai Tarw yn hen ysgubor wedi'i hadnewyddu ar fferm weithiol y perchennog mewn lleoliad gwledig i'r gogledd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ysgubor yn cyfuno dau lety gyda drws rhyngddynt, sy'n eu galluogi i gael eu harchebu fel un uned fwy, i letya teulu estynedig neu grwp o ffrindiau mewn pedair ystafell wely ensuite. Gyda wifi, twb poeth dan do, gweithgareddau i'r plant tu mewn a thu allan, llyfrau, gemau bwrdd a thelesgop, mae yna rywbeth i bawb, beth bynnag yw'r tywydd!

Mae'r ddau lety gyda bwrdd bwyta a chadeiriau sydd ddigon mawr i eistedd yr holl westeion gyda'i gilydd. Gellir cael manylion pellach am Tai Tarw o dan y lletyau unigol BOW159 a BOW160, ond yn fyr, mae'r llety yn cynnwys:

Llawr Gwaelod - Pen Tarw Isaf:

Ystafell gotiau gyda toiled a basn.

Cegin gydag unedau, popty trydan a hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad; bwrdd a chadeiriau i 4. Ystafell gynnes sy'n ddefnyddiol ar gyfer sychu cotiau ac esgidiau. 

Ystafell fwyta gyda trawstiau yn y nenfwd, wal garreg agored, llawr llechi, bwrdd derw a chadeiriau i eistedd 10 o westeion; telesgop.

Lolfa, i fyny un step o'r ardal fwyta, gyda digon o seddi cyfforddus, stôf goed, teledu freesat, chwaraewr DVD.

Llawr Gwaelod - Pen Tarw Uchaf:

Cegin gydag unedau, popty trydan a hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad; bwrdd a phedair cadair. Ystafell boeler sy'n ddefnyddiol ar gyfer sychu cotiau ac esgidiau.

Ystafell fwyta gyda thrawstiau yn y nenfwd, llawr teils, bwrdd bwyta a chadeiriau i eistedd 8.

Ystafell wely gyda dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

En-suite gydag uned gawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Llawr Cyntaf - Pen Tarw Isaf:

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king a chypyrddau dillad. En-suite gyda bath, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl a chypyrddau dillad. En-suite gyda chawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf - Pen Tarw Uchaf:

Lolfa gyda thrawstiau yn y nenfwd, dwy soffa, dwy gadair gyfforddus, stof goed, teledu Freesat, chwaraewr DVD, telesgop; drysau gwydr yn arwain allan i'r dec a'r patio.

Ystafell wely dwbwl, cwpwrdd dillad, nenfwd ar osgo i un ochor sy'n golygu rhywfaint o le cyfyngedig.

En-suite gyda bath, toiled, basn, pwynt eilliwr a rheilen sychu tywelion.

Tu Allan:

Dwy ardal patio/dec gyda dodrefn gardd a golygfeydd dros gefn gwlad, gyda mynediad o'r lolfa ar y llawr cyntaf neu stepiau pren o'r ardal chwarae; bwrdd a chadeiriau ychwanegol ar y llawr gwaelod gyda twb poeth o dan do. Ysgubor gyda bwrdd tenis ayb, ffram ddringo a siglenni.

Parcio ar gyfer nifer o geir, gyda dau bwynt gwefru ceir trydan. 

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig; basgedaid gychwynnol o goed, yna gellir cael rhagor gan y perchennog am bris ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael, yn ogystal â sedd toiled plentyn, mat newid ayb.

Location