Pen Tarw Uchaf

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Ysgubor wedi'i hadnewyddu gyda dwy ystafell wely en-suite, delfrydol ar gyfer teulu neu ffrindiau, i'r gogledd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda llwybrau cerdded, golygfeydd gwych o'r dec, a gweithgareddau ar y safle ar gyfer y plant. 

You can book this property from:

 • £747 per week
 • £107 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat
 • Pwynt gwefru modur trydan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Pen Tarw Uchaf yn ffurfio hanner hen ysgubor wedi'i hadnewyddu ar fferm weithiol y perchennog, yng nghanol bryniau hardd i'r gogledd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 8 milltir o Aberhonddu, 5.5 milltir o Pontsenni a 7 milltir o Trecastell. Llwybrau cerdded gwych yn yr ardal a digon i neud ar y safle hefyd!. Mae'r llety yn cysgu 4, gyda parcio ar y safle, dec wedi'i godi i gael mwynhau'r golygfeydd hyfryd a chyfleusterau sy'n cael eu rhannu, yn cynnwys ffram ddringo a siglen plant, tenis bwrdd, pwl a gemau eraill. 

Mae'r llety hwn gyda wifi, stôf goed, gwres canolog, a pwynt gwefru car trydan. 

Llawr Gwaelod:

Cegin gydag unedau, popty trydan a hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad; bwrdd a phedair cadair. Ystafell boeler sy'n ddefnyddiol ar gyfer sychu cotiau ac esgidiau.

Ystafell fwyta gyda thrawstiau yn y nenfwd, llawr teils, bwrdd bwyta a chadeiriau i eistedd 8.

Ystafell wely gyda dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

En-suite gydag uned gawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Grisiau yn arwain o'r ystafell fwyta i'r llawr cyntaf.

Llawr Cyntaf:

Lolfa gyda thrawstiau yn y nenfwd, dwy soffa, dwy gadair gyfforddus, stof goed, teledu Freesat, chwaraewr DVD, telesgop; drysau gwydr yn arwain allan i'r dec a'r patio.

Ystafell wely dwbwl, cwpwrdd dillad, nenfwd ar osgo i un ochor sy'n golygu rhywfaint o le cyfyngedig.

En-suite gyda bath, toiled, basn, pwynt eilliwr a rheilen sychu tywelion.

Tu Allan:

Bwrdd a chadeiriau ar lefel y llawr gwaelod gyda twb poeth dan do; patio a dec ar lefel y llawr cyntaf gyda bwrdd a chadeiriau i fedru mwynhau'r golygfeydd o gefn gwlad. Barbaciw nwy. 

Ffram ddringo a siglenni plant; bwrdd tenis ayb mewn adeilad fferm - i gyd yn cael eu rhannu.

Parcio ar gyfer 1 i 2 gar ar yr iard tu allan, gyda pwynt gwefru car trydan. 

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig; basgedaid gychwynnol o goed, yna gellir cael rhagor gan y perchennog am bris ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael

Location