Pen Tarw Isaf

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Ysgubor wedi'i hadnewyddu gyda dwy ystafell wely en-suite, delfrydol ar gyfer teulu neu ffrindiau, i'r gogledd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda llwybrau cerdded, golygfeydd gwych o'r dec, a gweithgareddau ar y safle ar gyfer y plant. 

You can book this property from:

 • £550 per week
 • £79 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat
 • Pwynt gwefru modur trydan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Pen Tarw Isaf yn ffurfio hanner hen ysgubor wedi'i hadnewyddu ar fferm weithiol y perchennog, yng nghanol bryniau hardd i'r gogledd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 8 milltir o Aberhonddu, 5.5 milltir o Pontsenni a 7 milltir o Trecastell. Llwybrau cerdded gwych yn yr ardal a digon i neud ar y safle hefyd!. Mae'r llety yn cysgu 4, gyda parcio ar y safle, dec wedi'i godi i gael mwynhau'r golygfeydd hyfryd a chyfleusterau sy'n cael eu rhannu, yn cynnwys ffram ddringo a siglen plant, tenis bwrdd, pwl a gemau eraill. 

Mae'r llety hwn gyda wifi, stôf goed, gwres canolog, a pwynt gwefru car trydan. 

Llawr Gwaelod

Ystafell gotiau gyda toiled a basn.

Cegin gydag unedau, popty trydan a hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad; bwrdd a chadeiriau i 4. Ystafell gynnes sy'n ddefnyddiol ar gyfer sychu cotiau ac esgidiau. 

Ystafell fwyta gyda trawstiau yn y nenfwd, wal garreg agored, llawr llechi, bwrdd derw a chadeiriau i eistedd 10 o westeion; telesgop.

Lolfa, i fyny un step o'r ardal fwyta, gyda digon o seddi cyfforddus, stôf goed, teledu freesat, chwaraewr DVD.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king a chypyrddau dillad. En-suite gyda bath, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl a chypyrddau dillad. En-suite gyda chawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Tu Allan

Bwrdd a chadeiriau tu allan y drws; ar draws yr iard mae dec gyda bwrdd a chadeiriau i gael mwynhau'r golygfeydd. Barbaciw nwy. 

Ffram ddringo/siglenni i'r plant - yn cael eu rhannu; adeilad ar gyfer tenis bwrdd, pwl ayb

Parcio allan ar yr iard ar gyfer 1-2 gar gyda pwynt gwefru car trydan.

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig; basgedaid gychwynnol o goed, yna gellir cael rhagor gan y perchennog am bris ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael

Location