Ysgubor y Dderwen

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus pum seren a all gysgu hyd at ddeuddeg gyda sba nofio mawr. Ar fferm weithiol ym Mannau Brycheiniog mae'n berffaith ar gyfer gwyliau teuluol neu gyda chriw o ffrindiau.

You can book this property from:

 • £1,358 per week
 • £194 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Ysgubor y Dderwen yn fwthyn moethus pum seren gyda lle i hyd at ddeuddeg gysgu a sba nofio mawr. Fe’i lleolir ar fferm weithiol ym Mannau Brycheiniog ac mae’n berffaith ar gyfer gwyliau teuluol neu gyda chriw o ffrindiau. Mae’r addurn chwaethus yn rhoi iddo’r waw ffactor. Caiff y bwthyn ei bweru gan egni adnewyddol gyda’r defnydd o foeler sydd yn llosgi coed Biomas, paneli solar, system wres o dan y llawr, a system unigryw sydd yn adennill gwres o’r ddaear. Yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu griw o ffrindiau gellir cerdded neu hyd yn oed feicio Bannau Brycheiniog o garreg y drws. Drwy ffinio gyda’r prif dy fferm gall y bwthyn hwn gysgu hyd at ddeuddeg gyda’r defnydd o ddau wely soffa dwbl.

Llawr Gwaelod

Yn yr ystafell gyntaf mae yna ddau wely sengl sydd yn codi a gostwng. Gellir gwthio’r ddau at ei gilydd i’w gwneud yn ddwbl. Mae’r ystafell hon yn addas ar gyfer yr anabl gyda gwlâu y gellir eu rheoli yn electronig a theledu HD.

Mae yna ystafell en-suite fawr gyda chyfleusterau i’r anabl a chawod a thoiled.

Larwm i’r anabl wedi ei osod hefyd.

Mae’r lolfa yn cynnwys soffa fawr gron gyda lle i hyd at ddeuddeg eistedd, lle tân sydd yn llosgi coed, teledu mawr HD, DVD blue ray a gorsaf ddocio ar gyfer ipod. Drysau patio sydd yn agor allan ar yr ardd gefn a’r sba nofio.

Mae’r gegin yn cynnwys popty estynedig gyda hob nwy, golchwr a sychwr dillad, peiriant golchi llestri, ac oergell/rhewgell. Mae yna hefyd ardal bar brecwast.

Bwrdd bwyd o dderw caled gyda lle i hyd at ddeuddeg o westai.

Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod gyda thy bach.

Llawr Cyntaf

Yr ail ystafell wely yw’r brif un gyda gwely maint king pedwar piler, teledu HD ac ystafell ymolchi en-suite gyda bath cornel a thoiled. Gellir mwynhau golygfeydd dros y Mynyddoedd Duon ac i fyny tua Llyn y Fan drwy’r ffenestri.

Mae’r drydedd ystafell wely yn cynnwys gwely mawr a gwely soffa dwbl, teledu HD ac en-suite gyda chawod a thoiled.

Mae’r bedwaredd ystafell wely yn cynnwys gwely mawr a gwely soffa dwbl, teledu HD ac en-suite gyda chawod a thoiled.

Ar ben y grisiau fe geir ardal ddarllen gyda detholiad o lyfrau a gemau yn ogystal â chadair sydd yn gostwng yn ei hôl.

Gardd

Sba nofio ysblennydd sydd yn addas ar gyfer 14 oedolyn. Gellir gosod y sba nofio ar osodiad jacuzzi neu ar osodiad nofio a gellir yn ogystal ei orchuddio gan ei fod y tu allan yn yr ardd sydd gyda byrddau a chadeiriau, cadair siglo a barbeciw mawr (nwy). Gwna y rhan fwyaf o westeion drefniadau ar ôl cyrraedd ond mae yna ddewis hefyd i neilltuo’r sba nofio mewn slotiau o ddwy awr o flaen llaw am dâl ychwanegol o £30 y sesiwn. Ar gael i’w ddefnyddio hyd at ddeg o’r gloch y nos.

Gwybodaeth ychwanegol

Pecyn croeso lleol wrth gyrraedd

 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • Darperir dillad gwely a thyweli bath. Dewch a’ch tyweli eich hunain er mwyn eu defnyddio yn y sba nofio os gwelwch yn dda
 • Crud a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch llieiniau ar gyfer y cot eich hunain os gwelwch yn dda
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o lefydd parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Addas ar gyfer yr anabl gydag esgynfeydd a chanllawiau
 • Beiciau mynydd ar gael i’w llogi o’r fferm (£25 am ddiwrnod llawn neu £20 am hanner diwrnod). Gallwch drefnu i gael eich codi a’ch gollwng oddi ar y ffyrdd neu’r llwybrau cyfagos
 • Storfa ar gyfer cadw beiciau yn ddiogel ar y safle
 • Y bwthyn wedi ei leoli ar fferm weithiol ac felly ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o amgylch y fferm heb oruchwyliaeth
 • Cyswllt we ddi-wifr yn rhad ac am ddim
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar bob rhwydwaith
 • Hawliau pysgota preifat am hanner milltir ar afon Crai (un o led-nentydd yr afon Wysg, sydd yn fyd-enwog am ei heogiaid)
 • Cludiad o archfarchnadoedd ar gael yn yr ardal
 • Mae Ysgubor y Dderwen wedi ei leoli ar yr un fferm â Llety Llyn y Fan, Bwthyn y Bannau a Bwthyn Tre-faen ac fe ellir archebu’r cyfan i letya 36 o bobl (os ydych yn cynnwys y defnydd o wlâu soffa). Disgownt o 10% os ydych chi'n archebu ar y cyd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda
 • Enillwyr Gwobrau Busnes Powys

Location