Ysgubor y Dderwen

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus pum seren a all gysgu hyd at ddeuddeg gyda sba nofio mawr. Ar fferm weithiol ym Mannau Brycheiniog mae'n berffaith ar gyfer gwyliau teuluol neu gyda chriw o ffrindiau.

You can book this property from:

 • £1,358 per week
 • £194 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Ysgubor y Dderwen yn fwthyn moethus pum seren gyda lle i hyd at ddeuddeg gysgu a sba nofio mawr. Fe’i lleolir ar fferm weithiol ym Mannau Brycheiniog ac mae’n berffaith ar gyfer gwyliau teuluol neu gyda chriw o ffrindiau. Mae’r addurn chwaethus yn rhoi iddo’r waw ffactor. Caiff y bwthyn ei bweru gan egni adnewyddol gyda’r defnydd o foeler sydd yn llosgi coed Biomas, paneli solar, system wres o dan y llawr, a system unigryw sydd yn adennill gwres o’r ddaear. Yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu griw o ffrindiau gellir cerdded neu hyd yn oed feicio Bannau Brycheiniog o garreg y drws. Drwy ffinio gyda’r prif dy fferm gall y bwthyn hwn gysgu hyd at ddeuddeg gyda’r defnydd o ddau wely soffa dwbl.

Llawr Gwaelod

Yn yr ystafell gyntaf mae yna ddau wely sengl sydd yn codi a gostwng. Gellir gwthio’r ddau at ei gilydd i’w gwneud yn ddwbl. Mae’r ystafell hon yn addas ar gyfer yr anabl gyda gwlâu y gellir eu rheoli yn electronig a theledu HD.

Mae yna ystafell en-suite fawr gyda chyfleusterau i’r anabl a chawod a thoiled.

Larwm i’r anabl wedi ei osod hefyd.

Mae’r lolfa yn cynnwys soffa fawr gron gyda lle i hyd at ddeuddeg eistedd, lle tân sydd yn llosgi coed, teledu mawr HD, DVD blue ray a gorsaf ddocio ar gyfer ipod. Drysau patio sydd yn agor allan ar yr ardd gefn a’r sba nofio.

Mae’r gegin yn cynnwys popty estynedig gyda hob nwy, golchwr a sychwr dillad, peiriant golchi llestri, ac oergell/rhewgell. Mae yna hefyd ardal bar brecwast.

Bwrdd bwyd o dderw caled gyda lle i hyd at ddeuddeg o westai.

Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod gyda thy bach.

Llawr Cyntaf

Yr ail ystafell wely yw’r brif un gyda gwely maint king pedwar piler, teledu HD ac ystafell ymolchi en-suite gyda bath cornel a thoiled. Gellir mwynhau golygfeydd dros y Mynyddoedd Duon ac i fyny tua Llyn y Fan drwy’r ffenestri.

Mae’r drydedd ystafell wely yn cynnwys gwely mawr a gwely soffa dwbl, teledu HD ac en-suite gyda chawod a thoiled.

Mae’r bedwaredd ystafell wely yn cynnwys gwely mawr a gwely soffa dwbl, teledu HD ac en-suite gyda chawod a thoiled.

Ar ben y grisiau fe geir ardal ddarllen gyda detholiad o lyfrau a gemau yn ogystal â chadair sydd yn gostwng yn ei hôl.

Gardd

Sba nofio ysblennydd sydd yn addas ar gyfer 14 oedolyn. Gellir gosod y sba nofio ar osodiad jacuzzi neu ar osodiad nofio a gellir yn ogystal ei orchuddio gan ei fod y tu allan yn yr ardd sydd gyda byrddau a chadeiriau, cadair siglo a barbeciw mawr (nwy). Gwna y rhan fwyaf o westeion drefniadau ar ôl cyrraedd ond mae yna ddewis hefyd i neilltuo’r sba nofio mewn slotiau o ddwy awr o flaen llaw am dâl ychwanegol o £30 y sesiwn. Ar gael i’w ddefnyddio hyd at ddeg o’r gloch y nos.

Gwybodaeth ychwanegol

Pecyn croeso lleol wrth gyrraedd

 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • Darperir dillad gwely a thyweli bath. Dewch a’ch tyweli eich hunain er mwyn eu defnyddio yn y sba nofio os gwelwch yn dda
 • Crud a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch llieiniau ar gyfer y cot eich hunain os gwelwch yn dda
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o lefydd parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Addas ar gyfer yr anabl gydag esgynfeydd a chanllawiau
 • Beiciau mynydd ar gael i’w llogi o’r fferm (£25 am ddiwrnod llawn neu £20 am hanner diwrnod). Gallwch drefnu i gael eich codi a’ch gollwng oddi ar y ffyrdd neu’r llwybrau cyfagos
 • Storfa ar gyfer cadw beiciau yn ddiogel ar y safle
 • Y bwthyn wedi ei leoli ar fferm weithiol ac felly ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o amgylch y fferm heb oruchwyliaeth
 • Cyswllt we ddi-wifr yn rhad ac am ddim
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar bob rhwydwaith
 • Hawliau pysgota preifat am hanner milltir ar afon Crai (un o led-nentydd yr afon Wysg, sydd yn fyd-enwog am ei heogiaid)
 • Cludiad o archfarchnadoedd ar gael yn yr ardal
 • Mae Ysgubor y Dderwen wedi ei leoli ar yr un fferm â Llety Llyn y Fan, Bwthyn y Bannau a Bwthyn Tre-faen ac fe ellir archebu’r cyfan i letya 36 o bobl (os ydych yn cynnwys y defnydd o wlâu soffa). Disgownt o 10% os ydych chi'n archebu ar y cyd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda
 • Enillwyr Gwobrau Busnes Powys

Location

Ysgubor y Dderwen is perfect for a Brecon Beacons Holiday and adjoins the farmhouse next door and is located on a 100 acre working farm that specialises in prime organic lamb. There are 2 other large cottages on the farm but with 100 acres there is plenty of room for everyone.The cottage is set in a farmyard in the quiet rural village of Cray, in the heart of the Brecon Beacons. This is red-kite country and kites can often be seen swooping above the farm.

The traditional old market town of Brecon is about 8 miles away while the nearest local pub, shops and petrol stations are in Sennybridge, about 3 miles away. Throughout the year there are many events in the area including the Brecon Jazz Festival, Hay Festival, Green Man Festival and the world renowned Royal Welsh Agricultural Show , and Winter Fair both held in Builth Wells. The Rally also passes only a few miles from the cottage

Established in 1957 the Brecon Beacons National Park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles).There are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves which is one of Wales’ premier family attractions and was also voted Britain’s finest natural wonder. The Brecon Beacons is the first National Park in the United Kingdom to achieve Geopark status,

Despite its rural and peaceful location the cottage enjoys great road links to both Swansea (around 45 mins) and Cardiff (around 50mins). And the main bus route to Brecon is located only a short walk away from the cottage.

Walks

Spectacular walks can be found in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Criban, as well as the 90 kilometre Epynt Way. Paths run directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes half a mile of private fishing on the River Crai a tributary of the famous salmon river The Usk. 0.1 miles .

Cycling

NCR 43 takes you from Craig-y-Nos through to Swansea and the Mumbles. Local trails and country routes. 3.2 miles

Pony Trekking

Situated in the Brecon Beacons National Park, Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 5 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course and floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 10 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 18 miles.