Llety Llyn y Fan

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus i 10 gyda thwb poeth mawr - perffaith ar gyfer gwyliau ym Mannau Brycheiniog. Golygfeydd panoramig at Lyn-y-Fan a theithiau cerdded o’r drws.

You can book this property from:

 • £1,358 per week
 • £194 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Llety Llyn y Fan yn fwthyn arbennig a moethus gyda thwb poeth mawr, yn berffaith ar gyfer gwyliau ym Mannau Brycheiniog. Yn sownd i fwthyn arall ac wedi'i adeiladu fel eco-fwthyn gyda golwg ty pren clasurol, mae'n cynnig golygfeydd panoramig ar hyd y cwm ac i fyny tuag at Lyn-y-Fan. Gyda theithiau cerdded o garreg y drws a lle preifat i bysgota mae digon i'w weld ac i'w wneud. Mae Llety Llyn y Fan yn ddelfrydol i grwp mawr o deulu a ffrindiau fwynhau amgylchfyd hyfryd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Wedi’i adeiladu o goed a cherrig traddodiadol Cymreig, dyluniwyd Llety Llyn y Fan i fod mor wyrdd ac eco-effeithlon â phosibl. Ynddo mae boeler coed biomas sy'n defnyddio coed o'r fferm, paneli solar, gwres dan y llawr a system adennill gwres unigryw. Mae'r waliau coed wedi'u gorchuddio yn rhoi teimlad bwthyn unigryw y gall pawb ei fwynhau, ac mae lle i ddau westai arall yn y gwely soffa yn yr ystafell deuluol.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 yn cynnwys 2 wely sengl sy’n codi a gostwng. Gellir eu gwthio at ei gilydd gyda phen gwely dwbl (ar gais). Mae'r ystafell hon yn addas i bobl anabl, gyda gwelyau y gallwch eu rheoli yn electronig a theledu HD.

Mae ystafell wlyb fawr ensuite gyda chawod a thy bach. System larwm anabl wedi ei gosod.

Mae'r lolfa yn cynnwys tair soffa fawr gyfforddus, bwrdd pwl, teledu mawr HD, chwaraewr DVD blue ray a gorsaf Ipod. Mae'r drysau patio yn agor allan ar y patio gorllewinol, y twb poeth a'r ardd.

Mae'r gegin yn cynnwys pob cyfleuster, gan gynnwys golchwr/sychwr dillad, peiriant golchi llestri, ac oergell/rhewgell maint llawn.

Ystafell gotiau llawr gwaelod gyda thy bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 yw'r brif ystafell wely, gyda gwely maint brenin, teledu HD ac ystafell gawod ensuite â thy bach. Mae golygfeydd trawiadol o'r Mynyddoedd Duon i'w gweld drwy'r ffenestri.

Mae Ystafell Wely 3 yn cynnwys 2 wely sengl a theledu HD.

Ystafell deuluol yw Ystafell Wely 4, gyda gwely maint brenin a gwely soffa dwbl (ar gyfer gwesteion ychwanegol), a theledu HD.

Yn Ystafell Wely 5 mae gwely maint brenin, teledu HD a golygfeydd panoramig dros y Cwm ac uwchlaw'r fferm.

Prif ystafell ymolchi yn cynnwys bath a chawod ar wahân.

Gardd

Twb Poeth mawr wedi'i orchuddio (yn cael ei rannu gyda'r bwthyn drws nesaf). Mae’r mwyafrif o westeion yn gwneud cynlluniau ar ôl cyrraedd ond mae hefyd opsiwn i neilltuo’r twb poeth am slot o 2 awr o flaen llaw am £30 y sesiwn. Ar gael i’w ddefnyddio tan 10pm.

Trampolîn, ffrâm ddringo, llithren, siglen a digon o fannau agored mawr glaswelltog, yn ddelfrydol ar gyfer gemau teuluol a chwaraeon.

Lle patio gyda bwrdd, cadeiriau a barbeciw (golosg).

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso lleol wrth i chi gyrraedd
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Dillad gwely a thywelion bath wedi'u darparu
 • Cot a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Addas i bobl anabl gyda rampiau mynediad a rheiliau
 • Beiciau mynydd ar gael i'w llogi o'r fferm (£25 am ddiwrnod cyfan neu £20 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i'ch gollwng neu i'ch casglu ar lwybrau cyfagos.
 • Lle storio diogel
 • Mae'r bwthyn ar dir fferm weithredol. Ni ddylid gadael i blant bach grwydro'r fferm heb oruchwyliaeth.
 • WIFI am ddim
 • Signal ffôn symudol ar y rhan fwyaf o rwydweithiau
 • Pecynnau maldod ac ymlacio ar gael
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar y rhwydweithiau i gyd
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog y Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Drws nesaf i Lety Llyn y Fan mae Bwthyn y Bannau ac mae Ysgubor y Dderwen a Bwthyn Tre-faen ar yr un fferm hefyd. Gellir eu harchebu i gyd i gysgu hyd at 36 person (gan gynnwys gwlâu soffa). Gostyngiad o 10% wrth archebu’r ddau gyda’i gilydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
 • Enillydd Gwobr Busnes Powys

Location