Bwthyn y Bannau

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Mwynhewch y twb poeth a’r golygfeydd gyda chriw o ffrindiau neu deulu tra’n aros yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn i 9 ynghanol prydferthwch Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £1,141 per week
 • £163 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau moethus a syfrdanol 5 seren gyda thwb poeth ym Mannau Brycheiniog. Wedi ei adeiladu fel eco-fwthyn gyda golwg ty pren clasurol, mae'n cynnig golygfeydd panoramig ar hyd y cwm. Mae’r bwthyn hunan ddarpar hwn yn ddelfrydol ar gyfer grwp mawr o deulu a ffrindiau i ymlacio a mwynhau amgylchfyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Bwthyn y Bannau wedi ei adeiladu o gerrig a choed traddodiadol Cymreig ac wedi ei gynllunio i fod mor wyrdd ac ynni effeithlon â phosibl, gyda boeler coed biomas sy'n defnyddio coed o'r fferm, paneli solar a system adennill gwres unigryw. Mae'r waliau coed wedi'u gorchuddio yn ychwanegu at y naws ‘bwthyn pren’ unigryw ac yn rhywbeth y gall pawb ei fwynhau.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 gyda dau wely sengl sy’n codi a gostwng. Gellir eu gwthio at ei gilydd gyda phen gwely dwbl (ar gais). Mae'r ystafell hon yn addas i bobl anabl, gyda gwelyau y gallwch eu rheoli yn electronig a theledu HD.

Mae ystafell wlyb fawr ensuite gyda chawod a thy bach, a system larwm anabl wedi ei gosod.

Mae'r lolfa yn cynnwys tair soffa fawr gyfforddus, bwrdd pwl, teledu HD mawr, chwaraewr DVD blue ray a gorsaf Ipod. Mae'r drysau patio yn agor allan ar y patio gorllewinol, y twb poeth a'r ardd. Mae’r stôl hir sy’n rhedeg ar hyd y wal hefyd yn darparu mwy o lefydd i eistedd.

Mae'r gegin yn cynnwys pob cyfleuster, gan gynnwys golchwr/sychwr dillad, peiriant golchi llestri, ac oergell/rhewgell maint llawn.

Ystafell gotiau llawr gwaelod gyda thy bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 yw'r brif ystafell wely, gyda gwely maint king, teledu HD ac ystafell gawod ensuite â thy bach. Mae golygfeydd trawiadol o'r Mynyddoedd Duon i'w gweld drwy'r ffenestri.

Mae ystafell wely 3 yn ystafell berffaith i deulu gan ei fod yn cynnwys 3 gwely sengl neu gellir ei newid i 1 sengl ac 1 gwely super king. Teledu HD.

Mae gan ystafell wely 4 wely maint king, teledu HD a golygfeydd panoramig ar draws y dyffryn a dros y fferm.

Prif ystafell ymolchi yn cynnwys bath a chawod ar wahân.

Ceir casgliad helaeth o lyfrau yn y cwpwrdd ar y landing.

Gardd

Twb Poeth mawr wedi'i orchuddio (yn cael ei rannu gyda'r bwthyn drws nesaf). Mae’r mwyafrif o westeion yn gwneud cynlluniau ar ôl cyrraedd ond mae hefyd opsiwn i neilltuo’r twb poeth am slot o 2 awr o flaen llaw am £30 y sesiwn. Ar gael i’w ddefnyddio tan 10pm.

Trampolîn, ffrâm ddringo, llithren, siglen a digon o fannau agored mawr glaswelltog, yn ddelfrydol ar gyfer gemau teuluol a chwaraeon.

Ardal patio gyda bwrdd, cadeiriau a barbeciw (golosg).

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso lleol wrth i chi gyrraedd
 • Dillad gwely a thywelion bath wedi'u darparu
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer cot.
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Addas i bobl anabl gyda rampiau mynediad a rheiliau
 • Beiciau mynydd ar gael i'w llogi o'r fferm (£25 am ddiwrnod cyfan neu £20 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i'ch gollwng neu i'ch casglu ar lwybrau cyfagos.
 • Lle diogel i storio beiciau
 • Mae'r bwthyn wedi ei leoli ar fferm weithredol. Ni ddylid gadael i blant bach grwydro'r fferm heb oruchwyliaeth.
 • WIFI am ddim
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar y rhwydweithiau i gyd
 • Pecynnau maldod ac ymlacio ar gael
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog y Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person
 • Drws nesaf i Fwthyn y Bannau mae bwthyn Llety Llyn y Fan ac mae Ysgubor y Dderwen a Bwthyn Tre-faen ar yr un fferm hefyd. Gellir eu harchebu i gyd i gysgu hyd at 36 person (gan gynnwys gwlâu soffa). Gostyngiad o 10% wrth archebu’r ddau gyda’i gilydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
 • Enillydd Gwobr Busnes Powys

Location

Bwthyn y Bannau adjoins Llety Llyn y Fan cottage and is located on a 100 acre working farm that specialises in organic lamb. Both lodges are set in the courtyard opposite the main farmhouse in the quiet rural village of Crai, set in the heart of the Brecon Beacons. The Westerly view from the ‘lodges’ looks out across the Crai Valley and up towards the spectacular Llyn-y -Fan, a lake of mythical legend as it is said that this is where the ‘Lady of the Lake’ appeared. This is red-kite country and kites can often be seen swooping above the farm.

The nearest local pub, shops and petrol stations are in Sennybridge, about 3 miles away. The traditional old market town of Brecon about 8 miles away. Cultural highlights include the Brecon Jazz Festival in August, the Hay Festival in late May/early June and the Green Man Festival held near Crickhowell in August. The Royal Welsh Agricultural Show in July and the Winter Fair in December both held in Builth Wells are highlights of the year for the agricultural community. The Rally also passes only a few miles from the cottage.

The Brecon Beacons is the first National Park in the United Kingdom to achieve Geopark status, and is also the first Geopark in Wales. Established in 1957 the park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles).There are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte waterfalls, The Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves which is one of Wales’ premier family attractions and was also voted Britain’s finest natural wonder.

Despite its rural and peaceful location the cottage enjoys great road links to both Swansea (around 45 mins) and Cardiff (around 50mins). And a bus route to Brecon is located only a short walk away from the cottage.

Walks

Spectacular walks can be found in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Criban, as well as the 90 kilometre Epynt Way. Paths run directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes half a mile of private fishing on the River Crai a tributory of the famous salmon river The Usk. 0.1 miles .

Cycling

Routes are abundant - including along the River Usk and Brecon canal and you can ride along the River Wye from the source, through the Brecon Beacons National Park. Local trails and country routes. 3.2 miles

Pony Trekking

Situated in the Brecon Beacons National Park, Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 5 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course and floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 10 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 18 miles.