Flying Scotsman

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Uned glampio yn null caban bugail ac wedi ei adnewyddu'n grefftus â llaw, yn defnyddio derw Cymreig.

You can book this property from:

 • £587 per week
 • £84 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mangre rhamantus a heddychlon i 2 ym Mannau Brycheiniog, yn mwynhau golygfeydd gwledig trawiadol. Yn seiliedig ar hen gerbyd rheilffordd, mae'r uned wedi ei adnewyddu'n grefftus â llaw yn defnyddio derw Cymreig. Gyda golygfeydd ar draws y dyffryn, mae'n leoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau. Oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a gyda chaniatad pysgota preifat yn yr afon sy'n rhedeg yng ngwaelod y cae. Mae aceri o goedtir a llwybrau cerdded i'w mwynhau, yn cynnwys llwybr cylchol i'r dafarn wledig agosaf. Mae'r ardal oddi mewn i Warchodfa Awyr Dywyll sy'n golygu y cewch eich syfrdanu gan yr awyr wedi iddi nosi. (Gall 2 blentyn gysgu yn y llofft grôg hefyd).

Llawr Gwaelod

Caban agored gyda gwely dwbwl wedi ei wneud â llaw.

Bwrdd bwyta - gellir ei blygu fyny i gael mwy o le.

Cegin yn cynnwys sinc, oergell, tegell a thostiwr.

Ystafell ymolchi - cawod llawn maint, toiled a basn.


Mae gwely dwbwl pellach yn y llofft (mynediad i fyny ysgol). Addas ar gyfer 2 blentyn, ond ddim plant ifanc.

Tu Allan

Balconi yn edrych allan dros gefn gwlad gyda bwrdd, cadair a chadair suglo. Gellir darganfod aceri o dir fferm yn ogystal â physgota ar yr Afon Crai.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Croesewir 2 anifail anwes am gôst o £20 yr anifail. Ni chaniateir i anifeiliaid fynd ar y gwely   
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael  
 • Ddim yn addas i blant bach   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Digon o le parcio preifat   
 • Gellir llogi beiciau mynydd o'r fferm (£25 diwrnod llawn neu £15 hanner diwrnod). Gellir trefnu gollwng lawr a phigo fyny ar lwybrau cyfagos   
 • Mae'r caban wedi ei leoli ar fferm weithiol ac ni ddylid gadael i blant grwydro ar ben eu hunain o gwmpas y fferm  
 • Ni ellir gwarantu signal ffôn symudol ar gyfer pob rhwydwaith  
 • Hanner milltir o ganiatad pysgota preifat ar afon Crai, un o isafonydd afon eog enwog yr Wysg  
 • Digon o wybodaeth yn y caban ar gyfer llwybrau cerdded a beicio lleol ayb    
 • Dosbarthiad gan archfarchnadoedd ar gael yn yr ardal   
 • Eitemau sylfaenol ar gael - papur toiled, shampw/jel cawod bach, sychwr gwallt, hylif golchi llestri, clytiau golchi a sychu llestri, llestri a sosbanau ayb  

Mae 3 bwthyn a 2 uned glampio ar y fferm. Mae gan pob uned ei ardal breifat ei hun. Y 3 bwthyn yw Onnen Fawr Cottage , Onnen Fawr Barn ac Onnen Fawr Farmhouse i gysgu cyfanswn o 35.  

Location