Onnen Fawr Barn

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus a chwaethus yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi’i ddylunio i ofynion uchel, dyma’r lle delfrydol i deuluoedd neu grwpiau mawr.

You can book this property from:

 • £1,358 per week
 • £194 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o dri o fythynnod hunan-ddarpar y gallwch eu harchebu gyda’i gilydd fel Llety Grŵp ym Mannau Brycheiniog ar gyfer 25 o bobl. Cymerwch gipolwg ar Onnen Fawr Cottage (cysgu 6), a Onnen Fawr Farmhouse (cysgu 8) i gael rhagor o wybodaeth.

Bwthyn moethus a chwaethus gyda thwb poeth wedi’i leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r bwthyn hwn newydd gael ei adnewyddu, ac mae’n newydd i’r wefan. Fe’i dyluniwyd i ofynion uchel ac mae’n lle delfrydol i deulu neu grŵp mawr. Mae nifer o lwybrau cerdded i’w cael yn yr ardal, gan gynnwys llwybrau o’r fferm, ac mae digon o weithgareddau hefyd sy’n addas i bobl o bob oedran a phob tywydd. 

Llawr Gwaelod

Cegin fawr / ystafell fwyta – Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys oergell fawr , microdon, ffwrn drydan a hob nwy 8 cylch. Bwrdd a chadeiriau i 12 o bobl allu eistedd yn gyfforddus.  

Lolfa – Soffa drawiadol â 12 sedd, gyda stôf llosgi coed o fewn lle tân nodweddiadol traddodiadol. Teledu a chwaraewr DVD.

Ail lolfa / man darllen gyda theledu a soffas cyfforddus. Ardal ddelfrydol i blant neu i oedolion ddianc iddo, a mwynhau ychydig o dawelwch.

Ystafell iwtiliti gyda sinc, peiriant golchi dillad, a thŷ bach a chawod fawr.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely mawr iawn a gwely sengl, teledu a bwrdd ymbincio. Grisiau’n arwain at en-suite mawr gyda bath, uned gawod ar wahân a thŷ bach.  

Ystafell wely 2 – Gwely mawr iawn a gwely dwbl gyda theledu. (Yn ogystal â’u drysau eu hunain, mae gan ystafelloedd gwely 2 a 3 ddrws rhyngddynt sy’n cloi).

Ystafell wely 3 – Gwely mawr iawn, a theledu.

Ystafell wely 4 – Gwely dwbl a theledu.

Prif ystafell ymolchi – Bath â chawod, a thŷ bach.

Y tu allan

Patio preifat y tu allan i’r bwthyn gyda thwb poeth (wedi’i rannu ag un bwthyn arall drws nesaf) ac ardaloedd mawr â lawnt a thrampolîn, yn berffaith ar gyfer chwaraeon. Digon o seddi i’r holl westeion.

Mae mwy o erwau ar y fferm fel y gallwch chi fynd i grwydro, ac mae hawl ichi bysgota ar afon Crai.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes.
 • Darperir dillad gwely a thyweli mawr.
 • Cot babi a chadair uchel ar gael. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Wi-fi – Er gwybodaeth, mae hwn yn fand eang gwledig ac mae’n bosibl na fydd mor gyflym â’r hyn rydych wedi arfer â’i ddefnyddio.
 • Digon o barcio oddi ar y ffordd.
 • Twb poeth wedi’i rannu ag un bwthyn arall drws nesaf. Ni ddylid defnyddio’r twb ar ôl 10 o’r gloch y nos.
 • Mae’r twb poeth ar y safle er mwynhad y gwesteion, ac nid yw wedi’i adlewyrchu yn y gost ar gyfer yr eiddo. Mae gan y perchnogion yr hawl i gau unrhyw sbas ar unrhyw adeg os bydd angen gwneud gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.
 • Mae beiciau mynydd ar gael i’w llogi o’r fferm (£25 am ddiwrnod llawn neu £15 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i drosglwyddo beiciau neu eu dychwelyd ar lwybrau cyfagos hefyd.
 • Ystafell chwaraeon, gyda thenis bwrdd.
 • System ffotofoltäig solar drydanol a gwres o’r ddaear.
 • Mae’r bwthyn wedi’i leoli ar fferm weithredol ac ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o gwmpas y fferm heb gadw llygad arnynt.
 • Ni ellir sicrhau signal ar gyfer pob rhwydwaith ffôn symudol.
 • Hanner milltir o hawliau pysgota preifat ar afon Crai (un o lednentydd afon Wysg sy’n fyd-enwog am eog).
 • Mae digon o wybodaeth ar gael yn y bwthyn am y llwybrau cerdded a beicio lleol ac ati.
 • Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i’r ardal.
 • Coeden Nadolig gyda goleuadau a Siôn Corn dros gyfnod y Nadolig.

Mae modd archebu’r bwthyn ar y cyd â’r bwthyn drws nesaf Onnen Fawr Cottage a Onnen FawrFarmhouse ar gyfer cyfanswm o 25 o bobl.

Location

The cottage adjoins one other small cottage (Onnen Fawr Cottage) and is across the farmyard from the old farmhouse. The farm is located about 1 mile from the quiet rural village of Cray, in the heart of the Brecon Beacons. This is red-kite country and kites can often be seen swooping above the farm. This whole farm is organic and is run within the Glastir sustainable land management scheme.

The nearest pub is The Tanners in Defynnog, about 2 miles away. There are more pubs, shops and a petrol garage 3 miles away in Sennybridge. The traditional old market town of Brecon is about 7 miles away. Throughout the year there are many events in the area including the Brecon Jazz Festival, Hay Festival, Green Man Festival, and the world renowned Royal Welsh Agricultural Show, and Winter Fair are both held in Builth Wells. In recent years, The Rally and also the Tour of Britain cycling race have passed through the area.

Established in 1957, the Brecon Beacons National Park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in Southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles).There are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte Waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves which is one of Wales’ premier family attractions and was also voted Britain’s finest natural wonder. The Brecon Beacons is the first National Park in the United Kingdom to achieve Geopark status.

Despite its rural and peaceful location, the cottage enjoys great road links to both Swansea (around 45 mins) and Cardiff (around 50mins).


Walks

Spectacular walks can be found in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Cribyn, as well as the 90 kilometre Epynt Way. Paths run directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes half a mile of private fishing on the River Crave, a tributary of the famous salmon river, the Usk. 0.1 miles .
,
Cycling

NCR 43 takes you from Craig-y-Nos through to Swansea and the Mumbles. Local trails and country routes. 2 miles.

Pony Trekking

Situated in the Brecon Beacons National Park, Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 5 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course and floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 10 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 18 miles.