Onnen Fawr Farmhouse

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Ffermdy ym Mannau Brycheiniog gyda golygfeydd trawiadol ar draws cefn gwlad. Mae’n lleoliad delfrydol i gael gwyliau o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £1,141 per week
 • £163 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o dri o fythynnod hunan-ddarpar y gallwch eu harchebu gyda’i gilydd fel Group Accomodation in the Brecon Beacons ar gyfer 25 o bobl. Cymerwch gipolwg ar Onnen Fawr Cottage (cysgu 6), ac Onnen Fawr Barn (cysgu 11) i gael rhagor o wybodaeth.

Dyma fwthyn sy’n sefyll ar ei ben ei hun i 8 o bobl. Mae wedi’i leoli ym Mannau Brycheiniog, ar fferm gyda 2 fwthyn arall a gallech eu harchebu gyda’i gilydd neu ar wahân. Mae ganddo dwb poeth mawr preifat, gardd gefn a golygfeydd trawiadol ar draws cefn gwlad, ac mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r ardal yn wych os hoffech fynd i gerdded, beicio, beicio mynydd, neu bysgota (mae hawliau pysgota preifat wedi’u cynnwys) ac mae digonedd o weithgareddau bob tywydd ar gael hefyd. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teulu mawr neu grŵp o ffrindiau.


Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta – Cegin ffermdy draddodiadol a bwrdd bwyta mawr. Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, a bwrdd a chadeiriau i 8 o bobl allu eistedd yn gyfforddus.

Lolfa – Stôf llosgi coed o fewn lle tân nodweddiadol traddodiadol. Teledu a chwaraewr DVD.

Ail lolfa / ystafell ddarllen. Ardal ddelfrydol i blant, neu’n berffaith i’r oedolion ddianc iddi i fwynhau ychydig o dawelwch.

Ystafell iwtiliti gyda sinc a thŷ bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely mawr iawn.

Ystafell wely 2 – Gwely mawr iawn gydag en-suite, tŷ bach ac uned gawod.

Ystafell wely 3 – Gwely dwbl.

Ystafell wely 4 – Gwely dwbl.

Prif Ystafell Ymolchi – Bath gydag uned gawod ar wahân, sinc a thŷ bach.

Y tu allan

Twb poeth preifat, gardd gefn breifat gyda phatio, ac ardaloedd â lawnt, barbeciw nwy a ‘kadai’. Mae erwau o dir ar y fferm y gallech chi fynd i’w crwydro, ac mae hawl ichi bysgota ar afon Crai.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes.
 • Darperir dillad gwely a thyweli bath.
 • Mae cot teithio a chadair uchel ar gael. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Wi-fi – Er gwybodaeth, mae hwn yn fand eang gwledig ac mae’n bosibl na fydd mor gyflym â’r hyn rydych wedi arfer â’i ddefnyddio.
 • Digon o barcio preifat oddi ar y ffordd.
 • Mae beiciau mynydd ar gael i’w llogi o’r fferm (£25 am ddiwrnod llawn neu £15 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i drosglwyddo beiciau i lwybrau cyfagos neu eu dychwelyd.
 • Mae’r bwthyn wedi’i leoli ar fferm weithredol ac ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o gwmpas y fferm heb eu goruchwylio.
 • Ni ellir sicrhau signal ar gyfer pob rhwydwaith ffôn symudol.
 • Ystafell chwaraeon fawr wedi’i rhannu.
 • Hanner milltir o hawliau pysgota preifat ar afon Crai (un o lednentydd afon Wysg sy’n fyd-enwog am eog).
 • Mae digon o wybodaeth yn y bwthyn am lwybrau cerdded, llwybrau beicio lleol ac ati.
 • Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i’r ardal.
 • Ni ddylid defnyddio’r twb poeth ar ôl 10 o’r gloch y nos.
 • Mae’r twb poeth ar y safle er mwynhad y gwesteion, ac nid yw wedi’i adlewyrchu yn y gost ar gyfer yr eiddo. Mae gan y perchnogion yr hawl i gau unrhyw sbas ar unrhyw adeg os bydd angen gwneud gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.
 • Coeden Nadolig gyda goleuadau a Siôn Corn dros gyfnod y Nadolig.

Mae modd archebu’r llety hwn ar y cyd â’r 2 lety drws nesaf, Onnen Fawr Cottage ac Onnen Fawr Barn, ar gyfer cyfanswm o 25 o bobl.

 

Location

The detached farmhouse is set on a farmyard opposite 2 cottages Onnen Fawr Cottage and Onnen Fawr Barn . The farm is located about 1 mile from the quiet rural village of Cray, in the heart of the Brecon Beacons. This is red-kite country and kites can often be seen swooping above the farm. This whole farm is organic and is run within the Glastir sustainable land management scheme.

The nearest village includes some shops, pubs and a garage, and is 3 miles away. The closest local pub is The Tanners in Defynnog. The traditional old market town of Brecon is about 7 miles away. Throughout the year there are many events in the area including the Brecon Jazz Festival, Hay Festival and Green Man Festival.The world renowned Royal Welsh Agricultural Show and Winter Fair are both held in Builth Wells. In recent years, The Rally and also the Tour of Britain cycling race have passed through the area.

Established in 1957, the Brecon Beacons National Park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in Southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles).There are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte Waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves which is one of Wales’ premier family attractions and was also voted Britain’s finest natural wonder. The Brecon Beacons is the first National Park in the United Kingdom to achieve Geopark status.

Despite its rural and peaceful location, the cottage enjoys great road links to both Swansea (around 45 mins) and Cardiff (around 50mins).

Walks

There are plenty of great walks in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Cribyn, as well as the 90 kilometre Epynt Way. You can even walk directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes half a mile of private fishing on the River Crave, a tributary of the famous salmon river, the Usk. 0.1 miles .
,
Cycling

Stunning road cycling country with miles and miles of quiet country roads and some great climbs nearby. 0.1 miles.

Great mountain biking with plenty of trails nearby and also Bike Park Wales is only 20 mins away. 19 miles.


Pony Trekking

Situated in the Brecon Beacons National Park, Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 5 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course and floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 10 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 18 miles.