Beacons View Farm Cottages

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Tri bwthyn wedi eu lleoli gyda’i gilydd ac yn cynnwys twb poeth, ‘sauna,’ ystafell gemau dan do a pharc chwarae i’r plant y tu allan

You can book this property from:

 • £1,998 per week
 • £285 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 6 o welyau dwbl
 • 6 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 7 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae 3 bwthyn hunan-ddarpar yma sy’n gallu cael eu archebu ar wahân neu fel rhan o’r grŵp. Cymerwch olwg ar Stabal y Barcud (cysgu 5), Yr Hen Ffermdy (cysgu 6) ac Ysgubor y Mynydd (cysgu 8) am fwy o wybodaeth ar bob bwthyn yn unigol.

Mae’r tri bwthyn yma wedi eu lleoli gyda’i gilydd ac yn cynnwys twb poeth, ystafell gemau dan do a pharc chwarae i’r plant y tu allan, a golygfeydd gwledig hyfryd dros fryniau’r Bannau Brycheiniog. Perffaith ar gyfer grwpiau mawr neu deuluoedd, mae Stabal y Barcud yn cysgu 5, Yr Hen Ffermdy yn cysgu 6 ac Ysgubor y Mynydd yn cysgu 8, ac wedi eu cyfuno yn cysgu 19. Mae Stabal y Barcud yn cyffinio Yr Hen Ffermdy gyda drysau sy’n cyd-gloi tra fod Ysgubor y Mynydd ar wahân.

Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau mawr, mae gan un o’r bythynnod (Ysgubor y Mynydd) ystafell fwyta agored fawr gyda byrddau a all gael eu rhoi at ei gilydd i greu un bwrdd bwyta mawr, neu mi allant gael eu symud i’r ochr i greu ardal ddiddanu. Mae’r 3 wedi eu lleoli’n agos i’w gilydd ac i ffwrdd o unrhyw dai eraill.

 

Gwybodaeth Stabal y Barcud (Uned 1):

Llawr Gwaelod

Lolfa sy’n cynnwys soffa ymlaciol, gyfforddus, teledu, DVD, tân drydanol gydag effaith coed tân a dewis eang o wybodaeth lleol.

Cegin â steil gydag oergell/rhewgell maint llawn, meicrodon, tostiwr, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad a hob drydanol. Mae yna hefyd ddrŵs sy’n cydgysylltu’r bwthyn â’r bwthyn drws nesaf, sef Yr Hen Ffermdy, fel bod posib uno’r ddau fwthyn ar gyfer grwpiau mwy. Bwrdd bwyta mawr steil cegin ffermdy gyda lle i 6 i eistedd a drŵs yn arwain allan i’r ardd ar yr ochr.

Ystafell gotiau efo toiled a sinc.

I fyny’r grisiau

Ysatfell 1 – Ysafell wely deulu fawr gyda gwely dwbl a gwely sengl, cwpwrdd a bwrdd ymbicio.

Ystafell 2 – Gwely dwbl ac ardal storio.

Prif ystafell folchi – Bath efo cawod dros y bath, toiled, sinc a llawr teils steil llechi Cymreig.

 

Gwybodaeth Yr Hen Ffermdy (Uned 2):

Mae’r llawr gwaleod yn agored gyda lle tân fel canolbwynt (tân drydanol sydd yno rwan), lolfa, cegin ac ardal fwyta.

Soffa gyfforddus a set o gadeiriau bob ochr i’r lle tân. Teledu ‘freeview’ a pheiriant DVD.

Cegin ag offer llawn gan gynnwys popty drydanol, hob, meicrodon, tostiwr, oergell/rhewgell maint llawn, peiriant golchi llestri a pheiriant gwneud coffi.

Ardal fwyta gyda bwrdd a lle i 6 eistedd.

Ystafell gyda pheiriant golchi dillad, cypyrddau, sinc a thoiled ar wahan.

I fyny’r grisiau

Ystafell 1: Ystafell ddwbl gydag ardal harddwch, ciwbicl cawod a sinc yng nghornel yr ystafell. Golygfeydd syfrdanol drwy’r ffenest.

Ystafell 2: Ystafell ddwbl gyda lle tân fel canolbwynt, cwpwrdd.

Ystafell 3: Ystafell twin gyda set o ddroriau.

Ystafell folchi deuluol gyda cawod maint dwbl, bath a thoiled.

 

Gwybodaeth Ysgubor y Mynydd (Uned 3):

Cegin, lolfa ac ardal fwyta agored gyda digon o wagle.

Cegin fawr gyda digon o le i ddiddanu, popty drydanol a hob, oergell/rhewgell maint llawn a pheiriant golchi llestri.

Soffa gyfforddus gyda llosgwr pren fawr a digon o le i eistedd. Teledu, DVD a chasgliad da o fapiau a gwybodaeth lleol.

Byrddau bwyta a all gael eu defnyddio ar wahan neu gyda’i gilydd ar gyfer achylsur arbennig, i eistedd 12 person.

Ystafell arall gydag oergell/rhewgell maint llawn arall, sinc a thoiled.

I fyny’r grisiau

Ystafell 1: Gwely dwbl, ardal harddwch, cwpwrdd a sofa (a all gael ei ddefnyddio fel gwely soffa). Golygfa syfrdanol ar draws y cwm.

Ystafell 2: Ystafell twin gyda digon o le i gadw pethau.

Ystafell 3: Gwely dwbl a gwely sengl. Digon o wagle, cwpwrdd, set o ddroriau. Ystafell folchi en-suite gyda thoiled, sinc a chawod.

Y brif ystafell folchi: Bath, toiled, sinc a chawod ar wahan.

 

Tu allan

Patio breifat a gardd gyda dodrefn a BBQ. Gardd ag ardal chwarae i’r plant, twb poeth, ac ystafell gemau i gyd i’w rhannu rhwng y 3 bwthyn. Cannoedd o aceri o dir fferm i’w archwilio gan gynnwys coedwig gyda thrac beicio mynydd eu hunain.

 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd sy’n cynnwys cynnyrch gwych o fecws lleol gerllaw.
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot deithiol ar gael ar gais. Gofynwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad cot eich hunain.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bythynnod ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, offer golchi llestri a htywelion sychu llestri. Ystafell folchi: 2 rolyn o bapur toiled.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Caniateir anifeiliaid anwes (6 ar y mwyaf – 2 ym mhob uned) am £20 am bob ci. Mae’n rhaid i anifeiliaid anwes aros ar y llawr gwaelod yn y bythynnod a chael eu cadw o dan reolaeth o gwmpas y tir fferm.
 • Mae Tesco, Asda, Sainsbury’s a Waitrose yn gallu trosgludo bwyd yma.
 • Croesewir ceffylau wrth drefnu ymlaen llaw. Mae’r fferm wedi ei amgylchynu gan dir cefn gwlad sy’n berffaith ar gyfer reidio ceffyl.
 • Mae angen rhybudd o oleiaf 72 awr ar gyfer archebion munud olaf ar-lein. Plîs cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os yn y sefyllfa yma.

Location