Stabal y Barcud

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli oddi mewn i gadwyn o fynyddoedd Epynt gyda golygfeydd gwych dros Fannau Brycheiniog, mae'r cyn stablau hyn yn cynnwys twb poeth sy'n cael ei rannu, ystafell chwaraeon ac ardal chwarae tu allan.

You can book this property from:

 • £550 per week
 • £79 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o dri o fythynnod hunan ddarpar - gellir eu harchebu gyda'i gilydd fel Beacons View Farm Cottages i letya hyd at 14 o westeion. Cymerwch olwg ar Yr Hen Ffermdy (cysgu 6) ac Ysgubor y Mynydd (cysgu 8) am fwy o wybodaeth.

Wedi ei leoli oddi mewn i gadwyn o fynyddoedd Epynt gyda golygfeydd gwych dros Fannau Brycheiniog, mae'r cyn stablau hyn yn cynnwys twb poeth sy'n cael ei rannu, ystafell chwaraeon ac ardal chwarae tu allan. Gyda lleoliad ar fferm weithiol, dyma fan delfrydol i deuluoedd neu grŵp o ffrindiau fwynhau harddwch naturiol yr ardal. 

Llawr Gwaelod

Lolfa yn cynnwys soffas cysurus, teledu, DVD, tân trydan, a dewis eang o daflenni gwybodaeth.

Cegin steilus gyda oergell/rhewgell llawn maint, meicrodon, tostiwr, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, hob trydan. Mae yma hefyd ddrws sy'n cysylltu'r bwthyn â'r Hen Ffermdy ar gyfer grwpiau mawr. Bwrdd ffermdy mawr i eistedd 6 a drws yn arwain allan i'r ardd.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell deuluol gyda gwely dwbwl a gwely sengl, cwpwrdd dillad ac uned ymolchi.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a storfa.

Ystafell ymolchi - baddon gyda cawod oddi mewn, toiled, basn a llawr llechi.

Tu Allan

Patio preifat a gardd gyda dodrefn a barbaciw. Parc sy'n cael ei rannu, twb poeth ac ystafell chwaraeon. Cannoedd o aceri o dir fferm i'w darganfod, yn cynnwys coetir gyda trac ar gyfer beicio mynydd. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd sy’n cynnwys cynnyrch gwych o fecws lleol gerllaw.
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot deithiol ar gael ar gais. Gofynwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad cot eich hunain.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bythynnod ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, offer golchi llestri a htywelion sychu llestri. Ystafell folchi: 2 rolyn o bapur toiled.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Twb poeth ac ystafell chwaraeon yn cael eu rhannu gyda 2 fwthyn arall
 • Caniateir anifeiliaid anwes (2 ar y mwyaf) am £20 am bob ci. Mae’n rhaid i anifeiliaid anwes aros ar y llawr gwaelod yn y bythynnod a chael eu cadw o dan reolaeth o gwmpas y tir fferm.
 • Mae gan y bwthyn fond ad-daladwy o £150 sy’n daladwy i Y Gorau o Gymru ynghŷd â gweddill y balans am yr archeb. Fel arall mae posib hepgor y bond trwy dalu ffi nad yw’n ad-daladwy o £5 y pen yn lle.
 • Mae Tesco, Asda, Sainsbury’s a Waitrose yn gallu trosgludo bwyd yma.
 • Croesewir ceffylau wrth drefnu ymlaen llaw. Mae’r fferm wedi ei amgylchynu gan dir cefn gwlad sy’n berffaith ar gyfer reidio ceffyl.
 • Mae angen rhybudd o oleiaf 72 awr ar gyfer archebion munud olaf ar-lein. Plîs cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os yn y sefyllfa yma.

 

Location