Ysgubor y Mynydd

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Golygfeydd heddychlon ar draws bryniau cefn gwlad a Bannau Brycheiniog. Gyda stôf losgi coed a twb poeth

You can book this property from:

 • £866 per week
 • £124 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda golygfeydd dros gefn gwlad a Bannau Brycheiniog, bydd y bwthyn hwn yn caniatau i chi ymlacio a dadflino.  Mae yma stôf goed, twb poeth, ystafell chwaraeon a pharc chwarae tu allan. Mae'r ardal yn enwog am ei harddwch naturiol, felly dyma fwthyn delfrydol ar gyfer beicwyr, cerddwyr, teuluoedd neu grŵp o ffrindiau.

Llawr Gwaelod

Cegin, lolfa ac ardal fwyta agored.

Cegin fawr â digon o le i ymgynull, gyda popty a hob trydan, oergell a rhewgell llawn maint, peiriant golchi llestri.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, basn dwylo a thoiled.

Lolfa gyfforddus gyda stôf goed, teledu, DVD a dewis eang o fapiau a gwybodaeth lleol.

Byrddau bwyta - gellir eu defnyddio arwahan neu eu gwthio at ei gilydd i eistedd 12.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, uned ymolchi, cwpwrdd dillad a soffa (gellir ei throi yn wely). Golygfeydd gwych ar draws y dyffryn. 

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda digon o storfa.

Ystafell wely 3 - gwelyau dwbwl a sengl. Ystafell fawr gyda chypyrddau dillad. Ystafell ymolchi en-suite gyda thoiled, basn ac uned gawod.

Ystafell ymolchi - baddon, toiled, basn a chawod arwahan.

Tu Allan

Dwy fainc fawr i eistedd tu allan a mwynhau'r golygfeydd. Gardd breifat, yn ogystal â pharc chwarae, twb poeth ac ystafell chwaraeon sy'n cael eu rhannu. Cannoedd o aceri o dir fferm i'w darganfod yn cynnwys coedtir gyda trac beicio mynydd.  

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd sy’n cynnwys cynnyrch gwych o fecws lleol gerllaw.
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot deithiol ar gael ar gais. Gofynwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad cot eich hunain.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bythynnod ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, offer golchi llestri a htywelion sychu llestri. Ystafell folchi: 2 rolyn o bapur toiled.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Twb poeth ac ystafell chwaraeon yn cael eu rhannu gyda 2 fwthyn arall
 • Caniateir anifeiliaid anwes (2 ar y mwyaf) am £20 am bob ci. Mae’n rhaid i anifeiliaid anwes aros ar y llawr gwaelod yn y bythynnod a chael eu cadw o dan reolaeth o gwmpas y tir fferm.
 • Mae Tesco, Asda, Sainsbury’s a Waitrose yn gallu trosgludo bwyd yma.
 • Croesewir ceffylau wrth drefnu ymlaen llaw. Mae’r fferm wedi ei amgylchynu gan dir cefn gwlad sy’n berffaith ar gyfer reidio ceffyl.
 • Mae angen rhybudd o oleiaf 72 awr ar gyfer archebion munud olaf ar-lein. Plîs cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os yn y sefyllfa yma.

Location

Ysgubor y Mynydd is a detached cottage located on the same site as two other cottages (Yr Hen Ffermdy) and (Stabal y Barcud ). All 3 are set on a secluded farmland in spectacular Welsh countryside. With the Epynt Mountain Range these cottage are surrounded by lush greenn countryside and the nearest small hamlet with local bakery is Merthyr Cynong (1 miles).

The Brecon Beacons National Park covers 520 square miles and includes spectacular mountain walks and countryside. The town of Brecon is 10 miles away and has many more unique shops to explore. The River Usk (also famous for its salmon fishing ) runs through the town and the Monmouthshire and Brecon Canal starts here and runs for 35 miles. Also worth a visit is Hay. The Hay festival is held annually and is a world renowned festival of literature and arts.

The spa town of Builth Wells is only 8 miles away , home to the Royal Welsh show, Winter fair and spring show and has many shops, restaurants and pubs serving great local produce. This is salmon fishing country and the Wye that flows through Builth Wells is well know as one of the UK's premier salmon rivers.

There are many other attractions in the area including Cantref Fun Farm and Adventure Centre, great for families, it has many activities both indoor and outdoor to suit all weathers. The City of Cardiff is also less than an hour away for some retail therapy or for many of the sporting events that take place there.

Walking

You can walk directly from the cottage and there are many local walks to choose from including, The Epynt Way, Wye Valley Walk and the Elan Valley 0.1 miles.

Fishing

Excellent game fishing on the Wye and Usk with day permits availble. 0.1 miles.


Golf

Cradoc Golf Club is a beautiful 18 hole course in the Usk Valley above Brecon. 6 miles.

Horse Riding

You can bring your own horse, stables availble on farm and there is great riding from the cottage. Cantref Riding Centre is part of the activity and adventure centre with lessons and trails available.13 miles.

Cycling

Excellent lanes around the area that are great for road cycling. The 'Tour of Britain' cycle race has come through this area on many occasions. 0.1 miles.

2 of the best downhill MTB trails in the UK nearby in Rhayader. Mountain bike trail near the cottage in private woodland. 0.1 miles

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show, The Guardian Hay Festival and the Brecon Jazz Festival. Other major events at the Royal Welsh Showground include the 'Winter Fair' and the 'Spring Festival'.