Ysgubor y Mynydd

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Golygfeydd heddychlon ar draws bryniau cefn gwlad a Bannau Brycheiniog. Gyda stôf losgi coed a twb poeth

You can book this property from:

 • £866 per week
 • £124 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda golygfeydd dros gefn gwlad a Bannau Brycheiniog, bydd y bwthyn hwn yn caniatau i chi ymlacio a dadflino.  Mae yma stôf goed, twb poeth, ystafell chwaraeon a pharc chwarae tu allan. Mae'r ardal yn enwog am ei harddwch naturiol, felly dyma fwthyn delfrydol ar gyfer beicwyr, cerddwyr, teuluoedd neu grŵp o ffrindiau.

Llawr Gwaelod

Cegin, lolfa ac ardal fwyta agored.

Cegin fawr â digon o le i ymgynull, gyda popty a hob trydan, oergell a rhewgell llawn maint, peiriant golchi llestri.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, basn dwylo a thoiled.

Lolfa gyfforddus gyda stôf goed, teledu, DVD a dewis eang o fapiau a gwybodaeth lleol.

Byrddau bwyta - gellir eu defnyddio arwahan neu eu gwthio at ei gilydd i eistedd 12.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, uned ymolchi, cwpwrdd dillad a soffa (gellir ei throi yn wely). Golygfeydd gwych ar draws y dyffryn. 

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda digon o storfa.

Ystafell wely 3 - gwelyau dwbwl a sengl. Ystafell fawr gyda chypyrddau dillad. Ystafell ymolchi en-suite gyda thoiled, basn ac uned gawod.

Ystafell ymolchi - baddon, toiled, basn a chawod arwahan.

Tu Allan

Dwy fainc fawr i eistedd tu allan a mwynhau'r golygfeydd. Gardd breifat, yn ogystal â pharc chwarae, twb poeth ac ystafell chwaraeon sy'n cael eu rhannu. Cannoedd o aceri o dir fferm i'w darganfod yn cynnwys coedtir gyda trac beicio mynydd.  

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd sy’n cynnwys cynnyrch gwych o fecws lleol gerllaw.
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot deithiol ar gael ar gais. Gofynwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad cot eich hunain.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bythynnod ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, offer golchi llestri a htywelion sychu llestri. Ystafell folchi: 2 rolyn o bapur toiled.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Twb poeth ac ystafell chwaraeon yn cael eu rhannu gyda 2 fwthyn arall
 • Caniateir anifeiliaid anwes (2 ar y mwyaf) am £20 am bob ci. Mae’n rhaid i anifeiliaid anwes aros ar y llawr gwaelod yn y bythynnod a chael eu cadw o dan reolaeth o gwmpas y tir fferm.
 • Mae Tesco, Asda, Sainsbury’s a Waitrose yn gallu trosgludo bwyd yma.
 • Croesewir ceffylau wrth drefnu ymlaen llaw. Mae’r fferm wedi ei amgylchynu gan dir cefn gwlad sy’n berffaith ar gyfer reidio ceffyl.
 • Mae angen rhybudd o oleiaf 72 awr ar gyfer archebion munud olaf ar-lein. Plîs cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os yn y sefyllfa yma.

Location