Gwarcwm Uchaf

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn gyda twb poeth preifat â golygfeydd o'r môr. Yn derbyn anifeiliad anwes, gyda stôf losgi coed, yn cysgu 6, ac o fewn cyrraedd i nifer o atyniadau. Yn agos i Aberystwyth a Machynlleth.

You can book this property from:

 • £563 per week
 • £80 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn ar wahân gyda twb poeth preifat a golygfeydd o’r môr. Mae Gwarcwm Uchaf yn cynnig lleoliad gwledig ymlaciol, gyda golygfeydd anhygoel dros aber yr Afon Ddyfi ac i fyny i’r bryniau. Mae’r bwthyn clyd hwn, sy’n derbyn anifeiliaid anwes, hefyd â stôf goed braf yn y lolfa a rayburn yn y gegin. Mae yna fynyddoedd hardd o gwmpas ar gyfer cerddwyr sy’n mwynhau y rhyddid i grwydro. Wedi ei leoli rhwng Machynlleth ac Aberystwyth, mae yna ddigon i wneud yn lleol, gyda Bae Ceredigion a’i draethau hardd ond taith fer i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta - cegin fodern gydag oergell, rhewgell, peiriant golchi llestri, ffwrn, meicrodon a ‘rayburn’. Bwrdd bwyta a chadeiriau derw yn edrych allan dros yr ardd a’r golygfeydd anhygoel

Lolfa gyda stôf goed groesawus, 2 soffa a chadair ledr, teledu gyda DVD, bwrdd coffi derw, set o fyrddau bach a chwpwrdd llestri

Ystafell ar wahân sydd yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, sinc, toiled a storfa ar gyfer esgidiau budr ayb. Mae coed ar gael yma hefyd ar gyfer y stôf goed

Llawr cyntaf

Llofft 1 - gwely maint super king (gellir ei rannu i ddau wely sengl os dymunir). Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, 2 gwpwrdd wrth ymyl y gwely gyda lampau a golygfeydd godidog dros aber yr afon

Llofft 2 - gwely maint super king (gellir ei rannu i ddau wely sengl os dymunir). Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, 2 gwpwrdd wrth ymyl y gwely gyda’r un olygfa â llofft 1

Llofft 3 - Gwely dwbl bach (4 troedfedd) ar gyfer un person. Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, cwpwrdd wrth y gwely gyda lamp

Llofft 4 - Gwely dwbl bach (4 troedfedd) ar gyfer un person. Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, cwpwrdd wrth y gwely gyda lamp

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod drydan uwchben, basn a thoiled

Gardd

Gardd gaeedig yng nghefn y bwthyn gyda twb poeth preifat a golygfeydd anhygoel tuag at y môr a’r bryniau. Bwrdd a chadeiriau tu allan, barbaciw a lein ddillad

Pêldroed, batiau a phêli tennis bychan ar gael

Gwybodaeth ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau, tywelion llaw a baddon yn gynwysedig
 • 4 sychwr gwallt (un ym mhob llofft)
 • Cot, cadair uchel a gât i’r grisiau ar gael os dymunir
 • Tabledi i’r peiriant golchi llestri, hylif golchi llestri, sebon dwylo, tywelion sychu llestri, sbwng, sgwriwr a brwsh golchi llestri ar gael
 • Dim ysmygu y tu mewn
 • Croeso i un anifail anwes (llawr gwaelod yn unig)
 • Digonedd o le parcio

Location