Ysgyfarnog Fach

Abergavenny, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn rhamantus ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ar lethrau mynydd Pen-y-Fâl (Sugar Loaf). 

You can book this property from:

 • £536 per week
 • £77 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.30

Description

Bwthyn rhamantus ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ar lethrau mynydd Pen-y-Fâl (Sugar Loaf). Mae yna nifer o fwytai a thafarndai lleol gwych yn yr ardal, a phentrefi bach gwledig i'w darganfod. 

Llawr Gwaelod

Lolfa, cegin ac ardal fwyta agored.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon a bwrdd bwyta i 4. 

Ystafell wely gyda gwely dwbl, storfa a theledu ar y wal.

Ystafell ymolchi gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi, basn a thoiled.

Tu Allan

Ardal breifat i eistedd gyda golygfeydd gwych o'r mynyddoedd. Buarth sy'n cael ei rhannu. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion ar gael  
 • Storfa feiciau ddiogel   
 • Derbyniad ffôn symudol cyfyngedig  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu  
 • Dim anifeiliaid anwes  
 • Parcio tu allan i'r bwthyn  

 

Location