Ysgyfarnog Hir

Abergavenny, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar 5 seren ar lethrau'r mynydd ym Mannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £495 per week
 • £71 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.30

Description

Yn gorffwys ar lethrau mynydd enwog Pen-y-Fâl (Sugar Loaf), mae'r bwthyn hunan ddarpar 5 seren hwn yn Crughywel, ger Y Fenni, yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teulu, neu grŵp o ffrindiau. Wedi ei leoli oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gellir mwynhau'r holl weithgareddau, atyniadau a harddwch naturiol y Parc, yn ogystal â thref farchnad Y Fenni.

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda lle tân traddodiadol a stôf goed, teledu, soffas cyfforddus, cypyrddau a dreser.

Cegin gyda'r holl offer cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, meicrodon, bwrdd bwyta i 8, a theledu.

Ystafell ymolchi gydag uned gawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl a golygfeydd ar draws y dyffryn.

Ystafell wely 3 - gwely sengl a ffenest yn y nenfwd.

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn.

Tu Allan

Lawnt gyda golygfeydd gwych - lleoliad perffaith i edrych allan ar fachlud haul hudol. Lle i eistedd a Barbaciw. 

Gwybobaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael  
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant  
 • Storfa feiciau ddiogel   
 • Derbyniad ffôn symudol cyfyngedig  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu  
 • Dim anifeiliaid anwes  
 • Parcio tu allan i'r bwthyn  
 • 1 basgedaid o goed am ddim a mwy i'w prynu, os oes angen 

Location