Llety Newydd

View more and filter search
28 Properties found
Back to list view

Bala, North Wales Snowdonia

BOW114

(No dates selected)

£334 - £646
per week
From £261 for a 3-night stay
 • Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae Beudy Llew Coch yn un o bedwar bwthyn gwyliau 5 seren oddi mewn i gyn fuarth fferm, wedi eu hadnewyddu'n gywrain gan y perchnogion i ddarparu cuddfan hyfryd ar gyrion y dref. Mae bwytai, caffis, siopau a thafarndai ar stepen y drws, tra fod trên stêm yn cychwyn ar ei daith gydag ymyl y llyn o fewn milltir i'r bwthyn.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Conwy, North Wales Snowdonia

BOW117

(No dates selected)

£475 - £1016
per week
From £366 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW135

(No dates selected)

£433 - £636
per week
From £255 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn cynnwys coetir, llwybrau cerdded a’r afon Ddyfi gerllaw, ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gyda’i holl weithgareddau ac atyniadau. Gellir cerdded ar hyd llwybr byr i bentref Dinas Mawddwy, lle ceir caffi a thafarn lleol sy’n gweini bwyd a diod ardderchog.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 o filltiroedd

Tregaron, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW143

(No dates selected)

£488 - £735
per week
From £376 for a 3-night stay
 • Special offerY Granar (The Granary) 15% Discount on 3-7 nights break, Weeks Commencing 11.1.20 - 12.2.20
 • Special offerPets go free with every booking at this beautiful cottage!
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 4 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Abergele, North Wales Coast

BOW134

(No dates selected)

£435 - £650
per week
From £336 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 5.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd

Conwy, North Wales Snowdonia

BOW118

(No dates selected)

£403 - £942
per week
From £312 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn cyfoes yn cynnig gwyliau gwych oddi mewn i waliau hanesyddol Conwy - tref Treftadaeth y Byd ar arfordir Gogledd Cymru. Wedi ei leoli ar stryd dawel, mae'r bwthyn mewn lleoliad perffaith i wneud y mwyaf o bopeth sydd gan Conwy i'w gynnig. O'r castell mawreddog i'r ty lleiaf yn y wlad, traethau a thripiau ar gychod, a dewis eang o fwytai, bariau a siopau annibynnol.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Barmouth, North Wales Coast

BOW150

(No dates selected)

£420 - £802
per week
From £325 for a 3-night stay
 • Gyda golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion, Cader Idris a mynyddoedd y Rhinog, mae'r llety hwn i 2 o fewn pellter cerdded i draeth euraidd a bwyty. Wedi ei leoli ar ystâd breifat ar arfordir Eryri, lai na milltir i dafarn bentref, siop a bwyty yn Nhalybont, yn ganolog i Abermaw (4 milltir) a Harlech (7 milltir). Dyma le i ymlacio a darganfod harddwch Gogledd Cymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.7 o filltiroedd

Benllech, Anglesey North Wales

BOW126

(No dates selected)

£340 - £642
per week
From £265 for a 3-night stay
 • Bwthyn hunan ddarpar ar Ynys Môn, wedi ei leoli ar fferm deuluol gyda parlwr godro a chyfleusterau gwneud caws, yn agos i Bentraeth a Thraeth Coch, Benllech, Porthaethwy a Biwmares. Mae'r bwthyn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn lleoliad gwych i ddarganfod Ynys Môn, arfordir Gogledd Cymru ac Eryri, gyda nifer o atyniadau mwyaf Cymru heb fod ymhell.
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

BOW141

(No dates selected)

£786 - £1373
per week
From £600 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ger pentref trawiadol Betws y Coed, y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri. Bwthyn hardd gyda twb poeth oddi mewn i barc gwyliau bychan. Mewn lleoliad heddychlon ond eto o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a bariau. Mae Llyn Brenig Lodge hefyd yn leoliad delfrydol i fwynhau ystod eang o atyniadau, gweithgareddau a'r diwylliant cyfoethog sydd gan Gogledd Cymru i'w gynnig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

BOW140

(No dates selected)

£835 - £1482
per week
From £636 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mwynhewch y lleoliad gwych hwn, o fewn pellter cerdded i Betws y Coed, y porth i Barc Cenedlaethol Eryri gyda digon o lwybrau cerdded, gweithgareddau ac atyniadau. Wedi ei leoli oddi mewn i barc tawel ac heddychlon, mae Llety Dinas Lodge yn un o bedwar llety 5 seren ar y safle - i gyd gyda twb poeth preifat.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

BOW142

(No dates selected)

£825 - £1443
per week
From £629 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae Llyn Padarn Lodge yn cynnig hafan ymlaciol a heddychlon gyda popeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded ym Metws y Coed. Gyda'i dwb poeth preifat, mae yn un o bedwar llety 5 seren oddi mewn i barc gwyliau sy'n cael ei redeg gan deulu lleol. Mae pentref Betws y Coed yn cael ei adnabod fel y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri a chanolfan gweithgareddau antur dosbarth cyntaf. Pa ffordd well i fwynhau yr holl atyniadau, bwytai, caffis a thafarndai na thrwy aros yn y llety hwn gyda golygfeydd trawiadol a chroeso cynnes Cymreig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW107

(No dates selected)

£460 - £815
per week
From £355 for a 3-night stay
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd
View more and filter search