Llety Mawr Yng Nghymru

View more and filter search
91 Properties found
Back to list view

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW128

(No dates selected)

 • Y mwyaf o dri bwthyn 5 seren ar y safle, mae'r llety hwn yn Ynys Môn yn ddelfrydol ar gyfer aduniadau gyda 2 lolfa a 4 ystafell wely y gellir eu gosod fel gwelyau king mawr neu welyau sengl. Wedi ei leoli mewn ardal gwledig a heddychlon, yn agos i'r arfordir gyda golygfeydd anhygoel o Eryri a'r môr. Yn agos at nifer o atyniadau yn cynnwys Malltraeth a Thraeth Llanddwyn, Llwybr Arfordirol Cymru, Sw Môr Môn a Rhosneigr.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

486563

(No dates selected)

£995 - £1508
per week
From £756 for a 3-night stay
 • 4 Star Gold
 • Llety hunan ddarpar helaeth gyda twb poeth, wedi ei leoli o fewn 7 acer o erddi a choetir preifat. Diarffordd a heddychlon, ond eto mewn safle cyfleus iawn, yn agos i dref farchnad Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

172766

(No dates selected)

£463 - £1240
per week
From £357 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Gwesty Pili Pala yn fwthyn delfrydol ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau neu hyd yn oed barti plu parchus.
 • 8 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 4.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Criccieth, North Wales Coast

BOW109

(No dates selected)

£690 - £1330
per week
From £528 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Valley, Anglesey North Wales

BOW116

(No dates selected)

£800 - £1615
per week
From £610 for a 3-night stay
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

396735

(No dates selected)

£660 - £1587
per week
From £505 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol braf 5 seren yn y llety gwyliau hunan-ddarpar hwn yn Aberystwyth, gyda thwb poeth – ffermdy traddodiadol, mawr sydd â digon o gymeriad. Wedi’i addurno i safon uchel, mae mewn lleoliad tawel, gwledig ac eto mae o fewn pellter teithio byr i Aberystwyth a’i holl gyfleusterau, sy’n cynnwys caffis, bwytai a bariau, siopau a phromenâd. Croesewir anifeiliaid. Mae 4 ystafell wely (dwy gydag en-suite) a dwy ystafell fyw – un gyda stôf llosgi coed a dresel Gymreig a’r llall â thân agored.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Llandudno, North Wales Coast

BOW38

(No dates selected)

£816 - £2090
per week
From £622 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Llety cofrestredig Gradd 2 wedi ei leoli rhwng dau o gyrchfannau mwyaf Gogledd Cymru, sef tref castell Conwy a thref glan y môr Llandudno - y ddau le o fewn 3 milltir. Yn Llety'r Bryn mae ardal fyw gyda tân agored, ail lolfa gyda stôf losgi coed, gwelyau cyfforddus a gardd fawr gyda golygfeydd o'r môr. O fewn milltir i dafarn y pentref a thair milltir i ystod eang o fwytai, caffis ac atyniadau.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Denbigh, North Wales Borderlands

BOW145

(No dates selected)

£842 - £1808
per week
From £642 for a 3-night stay
 • Ty fferm hardd yn sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad anhygoel. O'r twb poeth a'r ystafell chwaraeon, i'r bar a'r ardal chwarae, ddim llawer o fythynnod sydd yn cynnig cystal ystod o gyfleusterau ar y safle. Yn ychwanegol i hynny fe geir gwir lonyddwch, a golygfeydd panoramig trawiadol, o arfordir Gogledd Cymru i Fryniau Clwyd, gyda castell Dinbych yn dominyddu'r tirwedd.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 14.5 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Corwen, North Wales Borderlands

BOW136

(No dates selected)

£835 - £1515
per week
From £636 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mwynhewch y lleoliad hyfryd a chuddiedig hwn, gyda'r cyfleustra o fod yn agos i nifer o atyniadau poblogaidd. Mae Maerdy Uchaf yn cynnig cymysgedd gwych o lety croesawgar, Cymreig a thraddodiadol gyda cyffyrddiadau bach moethus, yn cynnwys twb poeth preifat, ystafell chwaraeon, a dwy ystafell fyw gyda stôf goed yn y ddwy. Dyma gyfle i brofi fferm weithiol, neu fwynhau tawelwch a bywyd heddychlon cefn gwlad Gogledd Cymru.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 33 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Rural Llyn Peninsula, North Wales Coast

BOW71

(No dates selected)

£718 - £1412
per week
From £549 for a 3-night stay
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

390810

(No dates selected)

£1200 - £1728
per week
From £910 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Moethusrwydd 5 seren yn y bwthyn hwn gyda twb poeth ac sy'n derbyn anifeiliaid anwes ym Mannau Brycheiniog. Wedi ei leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r tŷ fferm hwn yn sefyll ar ben ei hun, wedi ei adnewyddu, ac yn cysgu hyd at at 8 mewn pedair ystafell welly - i gyd gydag ystafell ymolchi ynghlwm - yn ddelfrydol ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau. Gellir dringo i gopa Pen y Fan (mynydd uchaf De Cymru) drwy ymuno gyda'r llwybr sydd yn rhedeg yn uniongyrchol o'r bwthyn. Mae yna lawer o atyniadau a gweithgareddau gerllaw, yn cynnwys pysgota gwych, chwaraeon dŵr, canolfannau antur, beicio mynydd, ac ar gyfer siopa neu ddigwyddiadau chwaraeon, mae Caerdydd lai na 40 munud i ffwrdd.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Bala, North Wales Snowdonia

BOW66

(No dates selected)

£801 - £1634
per week
From £611 for a 3-night stay
 • Y lleoliad delfrydol ar gyfer ad-duniad teulu neu ffrindiau, mae Llety Llew Coch yn mwynhau safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a thafarndai. Mae Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru hefyd ar stepen y drws, a gellir teithio ar drên stêm ar hyd ochr y llyn i Lanuwchllyn. Ychydig filltiroedd ymhellach mae Canolfan Dwr Gwyn Tryweryn, Zip World, Bounce Below a nifer o atyniadau eraill yn Eryri.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed
View more and filter search