Cwt y Bugail

Pentraeth, Anglesey North Wales

 • Bwthyn hunan ddarpar ar Ynys Môn, wedi ei leoli ar fferm deuluol gyda parlwr godro a chyfleusterau gwneud caws.

You can book this property from:

 • £385 per week
 • £55 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hunan ddarpar ar Ynys Môn, wedi ei leoli ar fferm deuluol gyda parlwr godro a chyfleusterau gwneud caws, yn agos i Bentraeth a Thraeth Coch, Benllech, Porthaethwy a Biwmares. Mae'r bwthyn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn lleoliad gwych i ddarganfod Ynys Môn, arfordir Gogledd Cymru ac Eryri, gyda nifer o atyniadau mwyaf Cymru heb fod ymhell. 

Os hoffech ddod â theulu neu ffrindiau gyda chi, mae'r perchnogion hefyd yn cynnig cyfleusterau carafanio/campio yn y cae gerllaw. Mewn lleoliad heddychlon gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd Eryri, a lonydd gwledig tawel sy'n berffaith ar gyfer cerdded, dyma'r lle i fwynhau cefn gwlad hardd Ynys Môn.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored gyda lolfa groesawgar yn cynnwys soffa, cadair, teledu a dewis o lyfrau.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, oergell/rhewgell, meicrodon a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king, cypyrddau bach a lampau ger y gwely, storfa a balconi bach.

Ystafell wely 2 - gwely sengl gyda chwpwrdd a lamp ger y gwely.

Ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Patio yn y cefn gyda bwrdd a chadeiriau. Barbaciw siarcol ar gael os dymunir.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys dewis o de, coffi, llaeth a siwgwr, a chaws Rhyd y Delyn. Mae'r caws poblogaidd hwn yn cael ei gynhyrchu gan y perchnogion yn defnyddio llaeth o'r fferm
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Peiriant sychu dillad (£1) yn y safle campio yn y cae gerllaw    
 • 1 sychwr gwallt
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a giât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim ysmygu tu mewn    
 • Croesewir 1 ci      
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i 2 gar  

Location